İSLAM TARİHİ

İBNܒL-ESİR  el-KAMİL Fİ’T-TARİH

GAZVE-SAVAŞ-SEFER-SERİYYE

 

CAHİLİYYE DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN OLAYLAR

 

NEBİ Sallallahu aleyhi ve Sellem ZAMANINDAKİ GAZALAR

 

EBU BEKR (R.A.) ZAMANINDAKİ...

 

ÖMER (R.A.) ZAMANINDAKİ...

 

OSMAN (R.A.) ZAMANINDAKİ...

 

ALİ (R.A.) ZAMANINDAKİ...

 

 

 

Muaviye (r.a.) ZAMANINDAKİ...

 

Yezid ZAMANINDAKİ...

 

 

 

 

 

 

YEZİD'İN ÖLÜMÜNDEN SONRA İBN ZİYAD'IN DURUMU

 

REY HALKININ MUHALEFETİ

 

MERC RAHİT VAK'ASI VE NU'MAN BİN BEŞİR İLE DAHHAK'IN ÖLDÜRÜLMESİ

 

MERVAN'IN MISIR'I FETHETMESİ

 

TEVVABİN'İN DURUMU

 

İBN ZİYAD VE HUBEYŞ'İN ASKERİ BİRLİKLERİ

 

NAFİ' BİN EZRAK'IN ÖLDÜRÜLMESİ

 

MÜHELLEB'İN HARİCİLERLE SAVAŞMASI

 

NECDE'YE KARŞI MUHALEFET, ÖLDÜRÜLMESİ VE EBU FUDEYK'İN BAŞA GEÇMESİ

 

İBN HAZİM İLE TEMİMOĞULLARI SAVAŞI  

 

KUFE'DE MUHTAR'IN AYAKLANMASI

 

MUHTAR'IN Hz. HÜSEYİN'İN KATİLLERİNİ ÖLDÜRMESİ

 

AMR BİN SA'AD İLE Hz. HÜSEYİN'İN KATLİNE KATILAN DİĞER KİŞİLERİN ÖLDÜRÜLMELERİ

 

MUHTAR'IN İBN EZ-ZÜBEYR'E OYUNU

 

İBNÜ'L-HANEFİYYE İLE İBN EZ-ZÜBEYR VE KUFE'DEN ORDUNUN YOLA ÇIKMASI

 

HORASAN'DA KARIŞIKLIK

 

İBNÜ'L-EŞTER'İN İBN ZİYAD İLE SAVAŞMAĞA GİTMESİ

 

İBN ZİYAD'IN ÖLDÜRÜLMESİ

 

MUS'AB'IN MUHTAR ÜZERİNE YÜRÜMESİ VE MUHTAR'IN ÖLDÜRÜLMESİ

 

FARİS VE IRAK TOPRAKLARINDA HARİCİ SAVAŞLARI

 

İBN MAHUZ'UN ÖLDÜRÜLMESİ VE KATARİ BİN FÜCAE'NİN KOMUTANLIĞI

 

REY' MUHASARASI

 

UBEYDULLAH BİN HURR'UN HABERİ VE ÖLDÜRÜLMESİ

 

AMR BİN SAİD EL-ESDAK'IN ÖLDÜRÜLMESİ

 

ŞAM'DA CERACİME İSYANI

 

CUFRA GÜNÜ

 

UMEYR BİN HUBAB BİN CA'DE ES-SÜLEMİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

 

MAKİSİN GÜNÜ

 

SERSAR GÜNÜ

 

FUDEYN GÜNÜ

 

SUKEYR GÜNÜ

 

MEARİK GÜNÜ

 

ŞER'ABİYYE GÜNÜ

 

BELİH GÜNÜ

 

HAŞŞAK GÜNÜ VE SÜLEYMLİ UMEYR BİN HUBAB İLE TAĞLİBLİ İBN HEVBER'İN ÖLDÜRÜLMELERİ

 

KUHAYL GÜNÜ

 

BİŞR GÜNÜ

 

MUS'AB'IN ÖLDÜRÜLMESİ VE ABDÜLMELİK'İN IRAK'IDA ELİNE GEÇİRMESİ

 

HARİCİLER'İN DURUMU

 

ABDULLAH BİN HAZİM'İN ÖLDÜRÜLMESİ

 

ABDULLAH BİN EZ-ZÜBEYR'İN ÖLDÜRÜLMESİ

 

HARİCİLERDEN EBU FUDEYK'İN ÖLDÜRÜLMESİ

 

MÜHELLEB'İN EZRAKİLERLE SAVAŞMAK ÜZERE GÖREVLENDİRİLMESİ

 

AFRİKA'NIN TAHRİP EDİLMESİ

 

SAİD BİN ESLEM'İN SİND VALİLİĞİ VE ÖLDÜRÜLMESİ

 

BASRALILARIN HACCAC'A KARŞI ÇIKMALARI

 

ŞİR-İ ZENCİ VE O'NUNLA BİRLİK OLAN DİĞER ZENCİLER

 

HARİCİLERİN RAMEHÜRMÜZ'DEN ÇIKARTILMASI VE İBN MİHNEF'İN ÖLDÜRÜLMESİ

 

SALİH BİN MÜSERRİH'İN AYAKLANMASI

 

MUĞİRE BİN ŞU'BE'NİN OĞLU MUTARRİF'İN İSYANI

 

EZRAKİLER ARASINDAKİ İHTİLAFLAR

 

ABDİ RABBİHİ'L-KEBİR'İN ÖLDÜRÜLMESİ

 

KATAN BİN FUCAE İLE UBEYDE BİN HİLAL'İN ÖLDÜRÜLMELERİ

 

BUKEYR BİN VESSAC'IN ÖLDÜRÜLMESİ

 

UBEYDULLAH BİN EBİ BEKRE'NİN RUTBİL'E KARŞI GAZA YAPMASI

 

MÜHELLEB'İN MAVERAÜNNEHİR'E GAZA YAPMASI

 

ABDURRAHMAN BİN MUHAMMED BİN EŞ'AS İLE BİRLİKTE RUTBİL ÜZERİNE ORDU GÖNDERİLMESİ

 

BAHİR BİN VERKA'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

 

DEYLEMLİLERİN KAZVİN'E GİRMESİ VE YAPTIKLARI İŞLER

 

ABDURRAHMAN BİN MUHAMMED BİN EŞ'AS'IN HACCAC'A MUHALEFET ETMESİ

 

HACCAC İLE ABDURRAHMAN BİN EŞ'AS ARASINDAKİ SAVAŞ

 

DEYRU'L-CEMACİM VAK'ASI

 

DEYRU'L-CEMACİM VAK'ASI'NIN DEVAMI

 

MEŞKİN VAK'ASI

 

ABDURRAHMAN'IN RUTBİL'İN YANINA GİTMESİ VE KENDİSİYLE ARKADAŞLARININ BAŞINA GELENLER

 

REY ŞEHRİNDE ÖMER BİN EBİ'S-SALT'IN İSYANI

 

İBNÜL-KİRRİYYE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

 

BAZEĞİS'TE NEYZEK KALESİ'NİN FETHİ

 

MUFADDAL'IN BAZEĞİS VE AHERUN GAZALARI

 

ABDULLAH BİN HAZİM'İN OĞLU MUSA'NIN ÖLDÜRÜLMESİ

 

KUTEYBE'NİN HORASAN VALİLİĞİİ VE BU YIL İÇERİSİNDE YAPTIKLARI

 

BİZANSLILARA GAZA

 

KUTEYBE'NİN BEYKENT GAZASI

 

RUM DİYARINDAN TUVANA'NIN FETHİ

 

NÜMEŞKES VE RAMİSENE GAZALARI

 

BİZANSLILARA KARŞI GAZA

 

KUTEYBE'NİN BUHARA'YA GAZASI

 

SİND HÜKÜMDARI ZAHER'İN ÖLDÜRÜLMESİ

 

BUHARA'NIN FETHİ

 

NEYZEK'İN İHANETİ VE TALEKAN'IN FETHİ

 

YEZİD BİN MÜHELLEB VE KARDEŞLERİNİN HACCAC'IN HAPİSHANESİNDEN KAÇMALARI

 

KUTEYBE İLE NEYZEK ARASINDAKİ OLAYLARIN DEVAMI

 

ŞUMAN, KİŞ VE NESEF GAZALARI

 

ENDÜLÜS'ÜN FETHİ

 

SERDANİYE (SARDUNYA) ADASI GAZASI

 

HARİZMŞAH İLE BARIŞ VE HAMCİRD'İN FETHİ

 

SEMERKAND'IN FETHİ

 

ENDÜLÜS'TE TULAYTULA'NIN FETHİ

 

SAİD BİN CÜBEYR'İN ÖLDÜRÜLMESİ

 

ŞAŞ VE FERĞANA GAZVELERİ

 

ŞAŞ GAZVESİ

 

HACCAC'IN ÖLÜMÜNDEN SONRA MUHAMMED BİN KASIM'IN YAPTIKLARI VE ÖLDÜRÜLMESİ

 

KUTEYBE'NİN KAŞĞAR ŞEHRİ'Nİ FETHETMESİ

 

KUTEYBE'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

 

ABDÜLAZİZ BİN MUSA BİN NUSAYR'IN ÖLDÜRÜLMESİ

 

İSTANBUL (KONSTANTİNİYYE)'UN MUHASARASI

 

CÜRCAN VE TABERİSTAN'IN FETHİ

 

ŞEVZEB HARİCİ'NİN BAŞ KALDIRMASI

 

YEZİD BİN MÜHELLEB'İN TUTUKLANMASI VE CERRAH'IN HORASAN'A TAYİNİ

 

YEZİD BİN MÜHELLEB'İN BASRA'YA GİRİŞİ VE YEZİD BİN ABDÜLMELİK'İN KENDİSİNi HAL'İ

 

YEZİD BİN MÜHELLEB'İN ÖLDÜRÜLMESİ

 

TÜRKLERLE YAPILAN SAVAŞLAR

 

SUĞD SAVAŞI

 

YEZİD BİN EBİ MÜSLİM'İN ÖLDÜRÜLMESİ

 

HAREŞİ İLE SUĞDLAR ARASINDA CEREYAN EDEN VAK'A

 

HAZARLILARIN MÜSLÜMANLARA ĞALİP GELMELERİ

 

CERRAH'IN ARMENİA'YA VALİ OLUŞU VE BELENCER'İN FETHİ

 

UKFAN'IN BAŞ KALDIRMASI

 

MES'UD ABDİ'NİN BAŞ KALDIRMASI

 

HORASAN'DA MUDARLILAR VE YEMENLİLER ARASINDAKİ VAK'A

 

MÜSLİM'İN TÜRKLERLE SAVAŞI

 

ANBESE'NİN ENDÜLÜS'TE FRENKLERLE SAVAŞMASI

 

GUR GAZVESİ

 

HUTTEL VE GUR SAVAŞLARI

 

KEMERCE VAK'ASI

 

KÜRDER HALKININ DİNDEN DÖNMESİ

 

CERRAH HAKEMİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

 

CÜNEYD'İN GEÇİT VAK'ASI

 

SEVRE BİN HÜRR'ÜN ÖLDÜRÜLMESİ

 

ABDÜLVEHHAB'IN ÖLDÜRÜLMESİ