KURTUBİ

KAFİR - KÜFR

 

UYARI YADA DELİL KAR ETMEYENLER

ALAY EDENLER

KAFİRLERİN AMELLERİ

İNKARCILAR

 

Kafir İnkar (BAKARA 6)

 

Kafir’in Kalbi ve Mühürlü Oluşu (BAKARA 7)

 

Küfr’ü ALLAH’IN Yaratmış Olması (BAKARA 7)

 

Azap (kafir için) (BAKARA 7)

 

Kafirlerin Çeşitleri (Bakara 8)

 

Kafir ve Münafıkların Bilgisizliği (Bakara 22)

 

Müstekbir Şeytan, Kafirlerdendir - İblis'ten Önce Kafir Var mıydı? (Bakara 34)

 

Ebedi Cehennem; İnkar edip Ayetleri yalanlayanlara... (Bakara 39)

 

Fasıklardan başkası inkar etmez (Bakara 99)

 

Küfrü Gerektiren Büyü (Bakara 102)

 

O Kafirler için Dünyada Rüsvaylık Vardır (Bakara 114)

 

Onların Esas Maksatları - Küfür Tek Bir Millettir (Bakara 120)

 

Kafir Olanı Dahi ALLAH Faydalandırır (Bakara 126)

 

Kafire Lanet Okumak - Kafire Lanet Okumaktan Kasıt – Kafir ölen ebedi Cehennemdedir (Bakara 161-162)

 

Atalarına Uyan Kafirler (Bakara 170)

 

Kafirlerin dilekleri ilahlarına duaları (Bakara 171)

 

Kafirlerle Savaş Emri - Eğer Küfürden Vazgeçerlerse (Bakara 193)

 

Kibirli, izzetli Kafir (Bakara 206)

 

Dünya Kafirlere süslüdür ve onlar mu’minlerle alay ederler... (Bakara 212)

 

Kafirlerin Gücü Yetse ... (Bakara 217-218)

 

Zalimlerin ta kendisidir kafirler (Bakara 254)

 

Kafirlere Hangi Türden Sadaka Verilebilir.? (Bakara 272)

 

Kıyamet günü Kafir’e mal ve evladı fayda vermez (Al-i İmran 10)

 

Kafirlerin sonu cehennemdir (Al-i İmran 12)

 

Kafir’den veli / dost olur mu? (Al-i İmran 28)

 

Kafirler azab görecek (Al-i İmran 56-58)

 

Kafir olarak ölen yeryüzü dolusu altın tasadduk etse de... (Al-i İmran 91)

 

Nebi s.a.v.’in zamanındaki Kafirlerin kafir kalmasının tuhaflığı (Al-i İmran 101)

 

Küfre sapanlar ebedi cehennemdedir (Al-i İmran 116)

 

Kafirlere Meyletmenin Yasaklığı - Kafir ve Sapıkları Sırdaş Edinmenin Yasaklanışı - Mümin Olmayan Sırdaşlar Kötülük Yapmaktan Geri Kalmazlar - Kafirlerin Açığa Vurdukları Öfkeleriyle içlerinde Gizledikleri - Düşmanın Düşmanı Aleyhine Şahidliği - Kafirlerin Gizledikleri Kin (Al-i İmran 118)

 

Mu’minlerin sevgisine ve imanına karşın kafirlerin hali (Al-i İmran 119)

 

Mu’min’e iyilik dokunsa üzülür, kötülük dokunsa sevinirler (Al-i İmran 120)

 

Kafirlerin kalplerine salınan korku (Al-i İmran 151)

 

Kafirler için dereceler vardır (Al-i İmran 162-163)

 

Kafirlerin rahatça ALLAH’a karşı gelebilmelerine neden izin veriliyor? (Al-i İmran 176)

 

Kafirlere neden uzun süreler hiç bir şey olmaz? (Al-i İmran 178)

 

Kafirlerin Diyar Diyar Dolaşmaları Seni Aldatmasın (Al-i İmran 190 - 200)

 

Kafir ve İsyankarlar kıyamet günü yok olmayı isteyecek (Nisa 42)

 

Kafirlerin azabı; derilerinin değiştirilmesi... (Nisa 56-57)

 

Kafirin Selamını Almak (Nisa 86)

 

Ahdi Olmayan Kafirin Öldürülmesi - Müslüman Olmayan Bir Kimsenin, Namaz Ya da İslama Has Fiillerden Birisini Yapması (Nisa 94)

 

Eğer dilerse ALLAH yok edip dilediğini getirir (Nisa 133)

 

Kafirler Şeriatla Muhatap mıdırlar? (Nisa 160-161)

 

Kafirin Kendi Kanaatine Göre ibadeti (Maide 2)

 

imanı inkar Etmenin (Kafir Olmanın) Cezası (Maide 5)

 

Cehennem Kafir için ebedi... (Maide 35-36)

 

Cehennem Kafir için ebedi... (Maide 37)

 

Mü'minlerin Vasıflarından: Mü'minlere Karşı Alçak Gönüllü, Kafirlere Karşı da Onurlu ve Şiddetli Olmak (Maide 54)

 

Kafirler için üzülme (Maide 68)

 

Karanlıkların ve Nurun Yaratılışı - Buna Rağmen Kafirler Şirk Koşarlar (En’am 1)

 

Yalanlayanlara ne olduğuna bir bak (En’am 11-12)

 

Cehennem’in önüne geldikleri zamanki pişmanlıkları (En’am 27)

 

Dünyaya dönerlerse düzeleceklerini söylerler ama... (En’am 28)

 

Kıyamet günü itiraf edecekler ama faydası olmayacak (En’am 30)

 

Kafir’in hatrına Mu’min’i ihmal (En’am 52)

 

Kıyamet günü kafirlerin kendi aleylerine şahidlikleri (En’am 130)

 

Önce yalanladılar, deliller geldiği halde düzelmediler (A’raf 101)

 

Devam (A’raf 102)

 

Mühlet verilmesi (A’raf 183)

 

Küfürden Mutlaka Vazgeçilmelidir (Enfal 38)

 

ALLAH’ın yanındaki en kötü varlıklar kafirlerdir (Enfal 55-56)

 

Asla gerçek anlamda başaramayacaklar (Enfal 59)

 

Kafirin islam'a Girmesi Hangi Şartlarda Kabul Edilir (Enfal 70-71)

 

Kafirler de Birbirlerinin Dostudurlar (Enfal 72-75)

 

Küfrün Önderleri (Tevbe 12)

 

Ne kadar yakın olursa olsun kafir dost olmaz (Tevbe 23)

 

Kafirlerin Mescidlere ve özel olarak Mescid-i Haram'a Girmelerinin Hükmü (Tevbe 28)

 

Başkasının Küfrü Gerektiren Söz ve Görüşlerini Nakletmek - Asılsız iddialar - Yahudi ve Hristiyanların Bu iddiaları Kendilerinden Önceki Kafirlerin iddialarına Benzemektedir (Tevbe 30)

 

Kafirlerin Dünya Hayatındaki iyiliklerinin Ahirette Karşılığı Yoktur - Müslüman Olmadan Önce iyilik Yapanın iyiliklerinin Durumu - Ebu Talib'in Özel Durumu (Tevbe 53)

 

Ebedi Cehennemliktirdirler (Tevbe 68)

 

Kafirlere Karşı Cihad - .... Karşı Sert Davranmak (Tevbe 73)

 

Münafıkların Söyledikleri Küfrü Gerektirici Sözler (Tevbe 74)

 

Kafir ve Münafık'ın Namazı Asla Kılınmaz (Tevbe 84)

 

Kafirlerle ilişki ve Onlara Mağfiret Dilemek (Tevbe 113)

 

Hz. İbrahim'in Babasına Mağfiret Dileme Sözü (Tevbe 114)

 

Kafirlerle savaş (Tevbe 123)

 

Kafir oldukları için ..... ile cezalandırılacaklardır (Yunus 4)

 

Rızkı verenin, herşeye sahib olanın ve yaratanın ALLAH olduğunu bildikleri halde korkmamaları... (Yunus 31)

 

Allah'a iman ve inkar (Yunus 32)

 

Kişi bilmediğinin düşmanıdır, kafir bilmemekte inad eder ve... (Yunus 39)

 

Bu gün yalanladığı halde ileride iman edeck olduğu gibi küfründe inad edeceklerde vardur. Hepsini ALLAH biliyor (Yunus 40)

 

Yaptıklarından dolayı sorguya çekilmeyeceklerini mi zannediyorlar (Yunus 60)

 

inkarcıların iddiaları (Ra’d 4)

 

Kafir’in duası ALLAH’a ulaşamaz (Ra’d 14)

 

Kafirlerin başına ansızın bir musibet.... (Ra’d 31)

 

Kafirlerin uydurdukları (Ra’d 32-34)

 

Kafirler hep tuzak kurdu ama... (Ra’d 42)

 

ALLAH’ın nimetini önce kabul sonra red edenler (Nahl 83)

 

Kıyamet günü izin de verilmeyecek, razi etmeleri de istenmeyecek! (Nahl 84)

 

Küfre ve Başka Hususlara Zorlanan Kimsenin Ölümü Tercih Etmesi (Nahl 106)

 

Küfre Göğüs Açanlar (Nahl 106)

 

Dünya hayatını ahiret’ten çok sevenler .. sebebi ve akibetleri (Nahl 107-109)

 

Cehennem Kafirlere zindandır (İsra 8)

 

İman etmeyenleri azap ile korkutunca tuğyanları artar (İsra 60)

 

Kafir tehdit edildikleri şeylerle alay ederler ve hakkı yerinden kaydırmak için batıl şeyler ile ... (Kehf 54-59)

 

Cehennem ile topluluk halinde başbaşa kalınca ne hale gelecekleri ve onlar için bir ölçü de olmayacaktır (Kehf 99-110)

 

Kafirlere selam vermek (Meryem 41-50)

 

ALLAH’a düşmanlıkta ileri giden’e özel muamele (Meryem 66-72)

 

Mal yada sayıca çokluğu haklılığa delil sananlar (Meryem 73-75)

 

Şeytanların kafirlerin üzerine salınması (Meryem 83-87)

 

Kafirler azab’ı görene kadar şüphe’ye devam edecek! (Hac 55)

 

Kafirlere küçültücü azab (Hac 56-57)

 

Kur’an okunurken kafirler öfkelenir (Hac 72)

 

Kafirler ALLAH’ı gereği gibi tanıyamadılar (Hac 74)

 

Kafirler Kur’anı anlamaz, görmezler. Kötü işler yapmaları da beklenir (Mu’minun 63-65)

 

ALLAH’ın nur vermediği... (Nur 40)

 

Kafirler ALLAH’ı aciz bırakamazlar, sonları cehennemdir (Nur 57)

 

Kıyamet günü kafirler için çok zordur (Furkan 25-26)

 

Cehennemde kalacak yer mi yok? (Ankebut 67-68)

 

Ebedi cehennem’dedirler (Rum 16)

 

Kafir olan kendine zarar verir (Rum 44)

 

ALLAH kafirleri sevmez (Rum 45)

 

’....küfre saptığı için üzülme...’ (Lukman 23-24)

 

Mü'min ile Kafir Eşit Olamazlar (Secde 18)

 

Kafirler için lanet, ebedi ve alevli bir ateş var (Ahzab 64-65)

 

Devam: Gördükleri azab ve idarecilerini suçlamaları (Ahzab 66-67)

 

Devam: İdaerecileri için iki kat azab istemeleri (Ahzab 68)

 

Kafirlerin Nebi (s.a.v.)’i ..... ile itham etmeleri (Sebe 8)

 

Yakın yerde yakalanacaklar ve gerçekle yüzleştikleri zamanki korkuları (Sebe 51)

 

Devam: O zamanki imanları fayda vermeyecek (Sebe 52)

 

Devam: Önceden uyarılmışlardı... (Sebe 53)

 

Devam: Onlar şüphe içinde idiler (Sebe 54)

 

Küfür kafirlerin zararından başkasını arttırmaz (Fatır 39)

 

Kafir olan bilsin ki ALLAH onun müslümanlığına muhtaç değildir. Razı olmaz, bundan hoşlanmaz (Zümer 7)

 

Kafirler için korku var (Şura 22)

 

Mahşer yerinde ALLAH'ın karşısındaki hali - Hem kendilerini hem yakınlarını kaybedecekler

 

Devam (Şura 46)

 

ALLAH İnsana rahmet tattırsa sevinir, Şayet .... sebebiyle kötülük isabet etse, nankörlük eder (nimeti unutur musibeti sayar) (Şura 48)

 

Kafir olanlara gelince: "Ayetlerim sizlere okunmadı mı? Siz de büyüklük taslayıp günahkar kimseler olmadınız mı?" (denecek).  (Casiye 30-31)

 

Cehennem'e atılan kafir'e: "Siz dünya hayatınızda hoşlandığınız herşeyinizi bitirdiniz ... Bugün büyüklenmeniz ve fasıklık etmeniz sebebi ile ... (Ahkaf 20)

 

Kafirlerin ateşe arzolunacakları günde: "Bu hak değil miymiş?" ....(Ahkaf 34)

 

Kafir olanlara gelince, yüzleri üzere düşüp helak olmak, hakkıdır onların. Amellerini de boşa çıkartmıştır. (Muhammed 8)

 

DEVAM: ...Çünkü onlar ALLAH'ın indirdiğini hoş görmediler.  (Muhammed 9)

 

Acaba kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Allah onları toptan helak etmiştir. Kafirlere de onların benzerleri vardır.  (Muhammed 10)

 

DEVAM: ...Çünkü ALLAH iman edenlerin velisidir, kafırlerin ise velisi yoktur.  (Muhammed 11)

 

Kafirler faydalanırlar ve davar gibi yerler. Kalacakları yerler ise ateştir. (Muhammed 12)

 

Kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, sonra da kafir olarak ölenlere Allah asla mağfiret etmeyecektir. (Muhammed 34)

 

Kim Allah'a ve Resulüne iman etmez ise şüphe yok ki Biz o kafirler .....(Fetih 13)

 

Sen yüz çevir onlardan. Artık kınanacak değilsin. Ama öğüt ver. Çünkü öğüt mü'minlere fayda verir.  (Zariyat 50-55)

 

Sizinle din hususunda savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı Allah size yasaklamaz. ... (Mümtehine 8)

 

... Kafir Babaya Nafaka Verme Yükümlülüğü Var mıdır? (Mümtehine 8)

 

Bundan önce kafır olanların haberi size gelmedi mi? Onlar bu sebepten amellerinin cezasını tattılar. Onlar için çok acıklı bir azab da vardır. (Teğabun 5)

 

Kafır olup, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi ....(Teğabun 10)

 

Kafirin Alametlendirilmesi (Kalem 16)

 

Müşrikler nimet açısından ahirette de yüksekte olacaklarını iddia edince ALLAH onların kendilerini kandırarak ortaya attıkları kuruntularının saçmalığını yüzlerine şöyle vurdu (Kalem 34-39)

 

Ve şüphesiz ki o, kafirler. için bir hasrettir; Ve muhakkak ki o, kesin bilginin gerçeğidir. (Hakka 49-52)

 

Kafirler yaratıldıkları şeye ve yaptıklarına bakmadan neyin peşine düşüyor (Mearic 36-39)

 

Kafirlere Beddua Etmenin Hükmü -  

Kafirlerin Diğer Kimselere Zararları.(Nuh 26-27)

 

ALLAH'a ve Rasulüne isyan edene ebedi cehennem ateşi var. (Cin 22-25)

 

Gerçekten Biz kafirler için zincirler, tasmalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. (İnsan 4)

 

Yine o günde üzerlerini toz, toprak kaplamış yüzler de vardır. Bunları da karanlık ve siyahlık kaplayacaktır. İşte bunlar, kafirlerin ve facirlerin ta kendileridir. (Abese 33-42)

 

O, kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanır? O, der ki: "Ben ....." O, kimsenin kendisini görmediğini mi zanneder? Biz, ona iki göz vermedik mi; .... bir dil ve iki dudak? (Beled 5-9)

 

ister kitab ehlinden ..., ister müşriklerden olsun o kafir..., cehennem ateşindedirler. Orada ebedi kalıcıdırlar. Yaratılanların en kötüleri de işte bunlardır. (Beyyine 6-7)