TAKVA:

 

Allahu teala'dan korkarak, haramlardan (yasaklardan, günahlardan) sakınmak.

Müttaki: Takvalı kişi

 

 

ALLAH’TAN Korkmak (Şuabu’l-İman)

 

İyilik ve Takvada Yardımlaşmak (Şuabu’l-iman)

 

 

KURTUBİ DE:

 

Takva’nın Anlamı Ve Fazileti (BAKARA 2)

 

Müttakilerin Vasıfları ve Namaz (BAKARA 3)

 

Takva Sahibi Olmak (Bakara 179)

 

Takva Sahipleri üzerinde Hak (Bakara 180)

 

Takva Sahibi Olmak için  (Bakara 183-184)

 

Azık Edinmek Emri ve Bu Emrin Veriliş Sebebi - En Hayırlı Azık Takvadır - Akıl Sahibi Kimse Allah'tan Korkar (Bakara 197)

 

Takva Sahibi Olanlar ve Mağfiret (Bakara 203)

 

ALLAH rızası için Nefsini satan (Bakara 207)

 

Kafirler mu’minlerle alay ederler, halbuki takva sahipleri... (Bakara 212)

 

Allah'ın Huzuruna Çıkmaktan Korkmak - Mü'minlere Müjdele Buyruğu (Bakara 223)

 

''Allah'ı Yeminlerinize ... Engel Yapmayın." - Yeminler iyiliğe ve Takvaya Engel Edilmemelidir (Bakara 224)

 

Takva sahiplerinin mükafatı... (Al-i İmran 15)

 

Devam... (Al-i İmran 16-17)

 

ALLAH ahdini yerine getiren müttakileri sever (Al-i İmran 76)

 

ALLAH’tan gereği gibi korkun! (Al-i İmran 102)

 

ALLAH’tan korkun (Al-i İmran 130-132)

 

Cennete ve Mağfirete Koşmak - Cennetin Azameti – Takva sahipleri içindir (Al-i İmran 133)

 

Devam (Al-i İmran 134)

 

Şeytan’dan onun dostları korkar, Mu’minler ALLAH’tan korkar (Al-i İmran 175)

 

En Büyük Nimete Mazhar Olanlar Takva Sahipleridir - Takva Sahiplerine Yapılacak ikramlar (Al-i İmran 190 - 200)

 

Üstünlüğün Ölçüsü Takvadır (Nisa 25)

 

Allah Korkusu (Takva) (Maide 4)

 

Sakınan ve ihsan Eden (Maide 93)

 

En Hayırlı Elbise (A’raf 26)

 

Şeytanın Vesveselerine Karşı Takva (A’raf 201-202)

 

Allah'tan Korkmak imanın Kuvvetindendir (Enfal 2-4)

 

ALLAH kendisinden korkan mu’min’e furkan verir, kötülüğünü örter ve mağfiret eder (Enfal 29)

 

Allah'tan Başkasından Korkmamak (Tevbe 18)

 

Takva Mescidinden Maksat Nedir ve O Mescid Sahiplerinin Özellikleri (Tevbe 108)

 

Takva Niyeti İle Yapılan Hayırlı İşler (Tevbe 109)

 

Yaratıklarda takva sahipleri için ibretler vardır. (Yunus 6)

 

ALLAH’ın Velilerine kıyamet günü korku da keder de yok! (Yunus 62)

 

Kimdir veliler? (Yunus 63)

 

Bunlara dünya ve ahirette müjdeler var (Yunus 64)

 

Akibet Takva sahiplerinindir (Hud 49)

 

Takva sahiplerine .... olan cennet... (Ra’d 35)

 

Takva sahiplerine cennette pınar başları, güven ve esenlik...(Hicr 45-46)

 

Devam: kalplerindeki kin alınmuş sedirler üzerinde kardeşlerdir, yorgunlukta yoktur çıkarılmayacaklardır da... (Hicr 47-48)

 

Takva sahiplerinin ruhlarını teslimi ve cennet’teki ... (Nahl 30-32)

 

Takva sahiplerine..... (Meryem 59-63)

 

Takva sahipleri mahşer yerine binekler üstünde ... (Meryem 83-87)

 

Güzel akibet Takva sahiplerinindir (Ta-Ha 131-132)

 

Furkan’ı, Takva sahiplerine bir ışık bir zikir olarak verdik...Onlar ALLAH’tan gıyabında korkarlar ve kıyamet’ten çekinirler (Enbiya 48-50)

 

ALLAH Anılınca Kalpleri Titreyenler - Allah'ı Bilip Tanıyan ve Ondan Korkanların Hali (Hac 35)

 

Rabblerinden korkuları sebebiyle titreyenler, Rabblerinin ayetlerine iman edenler, Rabblerine ortak koşmayanlar, Verdiklerini verirlerken Rabblerinin huzuruna dönecekler diye kalpleri ürperenler (Mu’minun 57-60)

 

Müttakiler için diledikleri her şeyin olduğu Cennet vaadi (Furkan 15-16)

 

.....Bizi takva sahiplerine önder yap" diye dua edenler....  (Furkan 74-77)

 

Cennet takva sahiplerine yaklaştırılacak (Şuara 90-104)

 

Güzel akibet Takva sahipşerinindir (Kasas 83-84)

 

ALLAH'tan Korkmak (Takvalı Olmak) Emri (Ahzab 55)

 

Takva sahibleri için Kendileri için kapıları açılmış haldeki Adn cennetleri. Onlar oralarda yaslananlar olarak; orada çokça meyve ve içecek. Yanlarında da aynı yaşta, gözleri yalnız eşlerine bakanlar vardır. Bu bizim rızkımızdır, tükeneceği yoktur (Sad 48-54)

 

Rabbinizden korkun (Zümer 10)

 

Takva sahipleri kurtarılır ve umduklarına ererler, fenalık dokunmaz üzülmezlerde (Zümer 60-64)

 

Takva sahiplerine Ahiret yurdu var (Zuhruf 34-35)

 

Asıl üstünlük takva sahiplerinindir (Zuhruf 43-44)

 

O günde dostlar birbirlerine düşmandır. Takva sahibleri müstesna (Zuhruf 67)

 

DEVAM: "Ey kullarım! Bugün size bir korku yoktur. Siz üzülmezsiniz de." (Zuhruf 68)

 

DEVAM: "(Siz) ki ayetlerimize iman edenler ve teslim olmuş kimseler idiniz."   ,   "Siz ve eşleriniz sevinç ve neşe içerisinde cennete girin." (Zuhruf 69-70)

 

Devam (Zuhruf 71)           Devam (Zuhruf 72)           Devam (Zuhruf 73)

 

Takva sahibleri emin bir makamdadırlar. Cennetlerde ve pınarlardadırlar. - İnce ve kalın ipeklerden giyerler. Karşılıklı otururlar. (Duhan 51-53)

 

Devam: İşte böyle. Hem Biz huru'l-İyn'i de kendilerine eş yaptık. (Duhan 54)

 

Devam: "Onlar orada güven içinde her türlü meyveden isterler." (Duhan 55)

 

Devam: Onlar orada ilk ölümden başka ölümü tatmazlar. Onları cehennem azabından korumuştur. - Rabbinden bir lütuf olarak. İşte bu, en büyük kurtuluş ve mutluluğun ta kendisidir. (Duhan 56-57)

 

Takva sahiplerine (cennette:) ...... vardır. (Muhammed 15)

 

... Rasulullah'ın huzurunda seslerini alçaltanlar, Allah'ın kalplerini takva için seçtiği kimselerdir. ....(Hucurat 3)

 

Allah Katındaki Değerin Ölçüsü Takvadır - 

Nikahta Denklik (Kefaet) te Takvanın Dışında Neseb (Soy-Sop) Göz önünde Bulundurulabilir mi? (Hucurat 13)

 

Cennet takva sahiplerine yakındır. İşte bu, dönen ve (kendisini) koruyan herkes için vaadolunageldiğinizdir; Rahmandan tenhada iken korkup (hakka) dönen bir kalbe sahib olan herkes için. Orada onlara diledikleri herşey vardır. Yanımızda fazlası da var. (Kaf 30-35)

 

Takva sahipleri cennetlerde ve pınarlardadırlar. Rabblerinin kendilerine verdiğini alırlar, çünkü onlar bundan önce ihsan edicilerdi. (Zariyat 15-16)

 

Takva sahipleri cennetler ve nimetler içindedirler. Rabblerinin kendilerine verdiği zevk içerisindedirler.  ... "İşleyegeldiğiniz sebebi ile afiyetle yeyin, için; "Sıra sıra dizili tahtlara yaslananlar olarak. " Onlara iri gözlü hurileri de eş yaptık. (Tur 17-20)

 

... takva sahibleri cennetlerde ve ırmaklardadır. Sıdk meclisinde, gayet muktedir bir melikin yanındadırlar. (Kamer 50-55)

 

Rabbinin huzurunda durmaktan korkana da iki cennet vardır. ..... (Rahman 46-47)

 

ALLAH'tan Korkmak (Haşr 6-7)

 

O halde; gücünüzün yettiği kadar ALLAH'tan korkun. (Teğabun 16-17)

 

... takva sahipleri için Rabbleri yanında Naim cennetleri vardır. (Kalem 34-39)

 

...takva şahipleri gölgelerde, pınar başlarındadır. Arzu ettiklerinden meyveler arasındadırlar. İşlediğiniz sebebi ile afiyetle yiyin, için. Çünkü Biz, ihsan edicileri, böyle mükafatlandırırız. (Mürselat 41-45)

 

... takva sahipleri için bir kurtuluş vardır. Bahçeler ve üzüm bağları da. Memeleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar. Ve dolu dolu kadehler de vardır. Orada boş bir söz de işitmezler, yalan bir söz de. ......(Nebe 31-36)

 

Rabbinin huzuruna varmaktan korkup, nefsini heva'dan alıkoyana gelince; Hiç şüphe yok ki cennet, ....(Naziat 37-41)

 

Sonra da ona hem kötülüğü, hem de takvayı ilham edene ki... (Şems 8)

 

İnfak ve Takva (Leyl 5-10)