BELA VE MUSİBET

 

Musibet, bela, felaket yada sıkıntı; Adı yada türü değişebilir ancak sebebi çok değişkendir. Nebiler, salihler de musibete uğradılar ki; dereceleri artsın, mu’minler de müusibetlere sıkıntılara uğradı ki; günahlarına kefaret olsun, dereceleri artsın. En azgın kafirler de musibet’e uğradılar ki; azabın bir kısmını bu dünyada tatsın.

 

Mu’minin her türlü sıkıntısı ona faydalıdır; ya derecesi yükselir yada günahı silinir.

 

Dünya Mu’minin zindanı, kafir’in cennetidir.

 

 

Bir de büyük günahların yaygınlaşması ile ortaya çıkan kitlesel felaketler vardır: 

 

.....Ebu Vail’den şöyle dediğini nakletti: Abdullah dedi ki: Terazide eksik tartılacak olursa yağmur engellenir, zina çoğalırsa öldürme çoğalır ve taun (veba) baş gösterir. Yalan çoğalırsa kargaşa da çoğalır. Hakim: 8583

 

Ebu Hüreyre (r.a.)’den rivayete göre, Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Ganimet ve devlete ait mallar kredi sermaye belli kişiler arasında dönüp dolaştığı zaman, emanet ganimet gibi sayılıp emanete riayet kalmadığı zaman, zekat verme işi angarya ve cereme gibi sayıldığı zaman, din dışındaki ilimler ve bilgiler öğrenildiği zaman, kişi hanımına itaat edip annesine saygısızlık yaptığı zaman, arkadaşına yakın olup, babasından uzaklaştığı zaman, mescidlerde Allah ve Rasulünün istemediği sesler yükseldiği zaman, İslam yolundan ayrılan kimselerin kabile başına başkan oldukları zaman, aşağılık kimselerin topluluğun başına idareci olarak geçtikleri zaman. Bir kimseye şerrinden korkulduğu için ikram ve hürmet gösterildiği zaman, şarkıcı ve sanatçı denilen kadınlar ortaya çıktıkları ve meşhur oldukları zaman, her türlü çalgı aletleri çıkıp alınıp satıldığı zaman, içkinin her türlüsü kullanıldığı zaman, bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceki atalarına lanet okudukları zaman bu durumda kızıl rüzgarını gözetleyin, depremleri gözetleyin, topluca yere batmaları bekleyin, kılık değiştirme olaylarını bekleyin, taşlanma olaylarını gözetleyin ipi kopan kolyenin tanelerinin birer birer dağılıp takip etmesi gibi değişik alametleri bekleyin.” (Tirmizi rivayet etmiştir. Had. no: 2211)

 

 

 

Aşağıda Musibet’e, Musibet’e uğrayanlara ve Verdikleri tepkilere dair Ayetler var; 

 

Bela ve imtihan (Bakara 49)

 

Musibet - istirca'da Bulunmak: (inna Lillahi ve inna ileyhi Raciun) Demek - En Büyük Musibet Dindeki Musibettir - istirca (İnna Lillah ve inna ileyhi Raciun) - Musibet Anında istirca'da Bulunmak - Sabredenlere Allah'ın Nimetleri (Bakara 156-157)

 

 

Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet... (Nisa 62-63)

 

Nice Nesillere bol ni’met verildiği halde günaha devam ettiler ve helak edildiler  (En’am 6)

 

Yeryüzünde dolaş! ve yalanlayanlara ne oldu, bir bak (En’am 11-12)

 

ALLAH; Yalvarırlar diye darlığa ve sıkıntıya uğrattı (En’am 42)

 

Devam (En’am 43-45)

 

Nimetin bollaşması ALLAH’ı unutan bir topluluk için .... habercisi olabilir (En’am 43-45)

 

Dua kabul olup sıkıntı geçince yine eski haline dönmek (En’am 63-64)

 

Toplanmadan Önce Satılan Mahsullere isabet Eden Afetlerin Hükmü (En’am 99)

 

İnsanlar da cinler de uyarıldı (En’am 130)

 

Uyarılmayan topluluk helak edilmedi (En’am 131)

 

ALLAH dilerse yok eder başka bir ... (En’am 133)

 

Bir topluluk helak edildiği anda .... (A’raf 4-5)

 

Musibet ALLAH’a yönelinmesi içindir, başka şeye yorulursa...!!! (A’raf 94-95)

 

Devam (A’raf 96)  Devam (A’raf 97-98)         Devam (A’raf 99) Devam (A’raf 100)

 

ALLAH firavun hanedanını düşünüp kendilerini düzeltsinler diye... (A’raf 130)

 

"Tufan"ın Mahiyeti (A’raf 133)

 

Başlarına Dar Gelen Yeryüzü - Bozgundan Sonra Gelen Allah'ın Sekineti (Tevbe 25-27)

 

Allah Yolundaki Her Sıkıntı Salih Bir Amel Değerindedir (Tevbe 120-121)

 

Sıkıntılı kişi dua edip duası kabul olunca ...... ise (Yunus 12)

 

Öncekiler tebliğ geldikten sonra zulmettikleri ve iman etmeyecekleri için helak edildiler (Yunus 13)

 

Helak edilenlerden sonra halifeler olarak getirilen insanlar (Yunus 14)

 

Kurtuluncaya kadar ALLAH’ı çağırıp, kurtulunca günah’a devam edenler (Yunus 22-23)

 

Dünya hayatının süsüne aldanan musibet sonrası yeryüzünün haline baksın (Yunus 24)

 

Azab nerede diyenler gece yada gündüz aniden geliverecek bir musibet mi istiyor (Yunus 50)

 

Geçmişte meydana gelen büyük musibetler mutlaka yine olacak!!! (Yunus 102)

 

Bir kavmi yok edecekse oradan Peygamber ve Mu’minleri çıkarması .... (Yunus 103)

 

ALLAH birine sıkıntı yada refah dilerse .... (Yunus 107)

 

Sıkıntıda ümidini kesen nankör, bollukta şımaran değil sabredip salih amel işleyenler mükafat’a layıktır (Hud 9-11)

 

Kafirlerin başına ansızın bir musibet.... (Ra’d 31)

 

İnkarcı kavimler sadece kendilerini yok ettiler Nuh, Ad ve Semud ve sadece ALLAH’ın bildiği kavimler....(İbrahim 8-9)

 

Nebilerini yurt’tan çıkarmakla tehdid edenlere ALLAH helak ile karşılık verdi... (İbrahim 13-14)

 

ALLAH dilerse hepinizi yok eder ve yerinizi başka.... (İbrahim 18-20)

 

Helak edilen yerin bilgisi levh-i mahfuzda var! (Hicr 4)

 

Kurtulanlar ve Helak Olanlar (lut kavmi) (Hicr 57-60)

 

ALLAH'In Helak Etmedeki Sünneti - ilahi Emirlere itaat ve Helak Oluş - Helak Oluş (İsra 16)

 

Nuh’tan sonra nice nesiller helak oldu (İsra 17)

 

Müşrikler; Başlarına gelen kıtlık’tan şikayet edince... (İsra 56)

 

Nice nesiller helak edildi ve artık hiçler (Meryem 98)

 

Helak edilmiş ümmetlerin yurtları ve kalan izler hidayet olarak yetmiyor mu? (Ta-Ha 128-130)

 

Halkı zalim olduğu için yok edilen modern ve güçlü evleri son teknoloji kuyusu ile bomboş kalan yer (Hac 45)

 

Musibete rağmen ders almazlar itaat etmezler (Mu’minun 76)

 

ALLAH dolu dağlarını dilediği yere isabet ettirir (Nur 43-44)

 

Musa ve Harun’un Firavun kavmine gönderilmesi ve sonunda Firavun ve kavminin helaki (Furkan 35-36)

 

Nuh kavmi yalanladıkları için su’da boğuldular (Furkan 37)

 

Ad, Semud ve eshab-ı Ress (Furkan 38)

 

Günahkarların başına gelene de kurdukları düzene de üzülme (Neml 69-71)

 

... şekillerde helak edildiler.... (Ankebut 39-40)

 

Sıkıntısını gidersin diye ALLAH’a dua eder, sıkıntısı giderilince şirk koşar (Rum 33)

 

Devam (Rum 34)  Devam (Rum 35)

 

Kafir ve Müşriklerin başına gelenlere bir bak... (Rum 42)

 

Kafir oldukları için intikam alındı, Mu’minlere ise yardım! (Rum 47)

 

Musibetlere Sabretmek (Lukman 17)

 

Helak edilmiş toplulukların mesekenlerinde dolaşmak ibret olarak yetmedi mi (Secde 26)

 

ALLAH dilerse herkesi yok eder ve yeni yaratıklar getirir! (Fatır 16-17)

 

Kafirler büyüklük taslamakta ve muhalefet etmektedirler. Öncede feryad ettiler. Halbuki kurtulma vakti değildi.(Sad 1-3)

 

Sıkıntıya düşünce dua eder, düzelince dönüp şirk koşar (Zümer 8-9)

 

Sabredenlere de ecirleri hiç şüphesiz hesapsız verilir. - Bela ehine mizan yok (Zümer 10)

 

Sıkıntıda iken ALLAH'tan istediği yardım gelince 'Bu benim bilgimle oldu' der. aksine bu bir imtihandır (Zümer 49-52)

 

"Rabbim Allah'tır Demek" ve Bu Uğurda Sıkıntılara Katlanmak (Mu’min 28)

 

Darlıktan sonra ona ferahlıkla verilse o: "Bu benimdir. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Eğer ölsem bile ALLAH'ın yanında bana mutlaka iyi şeyler vardır" ALLAH ise kafir'i yaptığının karşılığı olarak şiddetli bir azabla karşı karşıya bırakacaktır.   -   Dünya nimetleri insanı şımartır ve ALLAH'tan uzaklaştırır. Sıkıntı zamanında ise Dua'ya sarılır (Fussilet 49-51)

 

Her musibet yaptıklarınız sebebi iledir. Çoğu da affedilir  -  Musibetler günah karşılığıdır ve Mu'minlerin lehinedir (Şura 30-31)

 

Kazandıkları sebebi ile o gemileri helak eder. Bir çoğunu da affeder. Ta ki... (Şura 34-35)

 

Bütün insanlara Nebiler gönderildi ve onları kafirler yalanladı, yok edilmelerini ise güçlü yada zorlu olmaları engelleyemedi (Zuhruf 6-8)

 

Andolsun ki etrafınızda bulunan ülkeleri helak ettik ve onlara ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Belki dönerler diye. (Ahkaf 27)

 

ALLAH Nebi'yi yurdundan çıkaran'dan daha güçlü ülkeler helak etti. ... (Muhammed 13)

 

Nuh Ashab-ı Ress, Semud, Ad, Firavun ve Lut, Ashab-ı Eyke ve Tubba' kavmi. Bunların hepsi peygamberleri yalanladı da, ALLAH'ın azabı hak oldu.  (Kaf 12-15)

 

ALLAH daha çetin güce sahip nice nesiller helak etti. Yeri delik deşik etmişlerdi. Kaçıp sığınacak yer buldular mı?   (yer altı şehirleri gibi) (Kaf 36-38)

 

Ad kavmini O'nun helak ettiğini; Semud'u da bırakmadığını; Önceden de Nuh kavmini ...; (Lut kavminin) şehirlerini kaldırıp yere attığını; Örttüğü şeylerle onları örttüğünü. Şimdi Rabbinin nimetlerinin hangisini şüphe ile karşılarsın?  (Necm 47-55)

 

Emrimiz ancak birdir ve bir göz kırpması gibidir.  Biz, benzerlerinizi helak ettik. O halde var mı bir düşünen? (Kamer 50-55)

 

Yeryüzünde yada nefıslerde meydana gelen her musibet ALLAH onu yaratmamızdan önce o bir kitaptadır. ......(Hadid 22-24)

 

ALLAH'ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. ...(Teğabun 11)

 

... Eğer Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet buyursa, ya kafirleri acıklı azaptan kim kurtarır?" (Mülk 28)

 

 

Semud aşırı şiddetli olan (bir ses) ile helak edildiler. (Hakka 5)

 

Ad ıslıklı ve azgın bir fırtına ile helak edildi. ... yedi gece ve sekiz gün ....(Hakka 6-7)

 

Firavun da, ondan sonrakiler de, altı üstüne gelen kasabalar halkı da hep hata işlediler.(Hakka 9)

 

Böylelikle Rabblerinin resul(ler)ine isyan ettiler. Bundan ötürü O da kendilerini ....(Hakka 10)

 

Biz öncekileri helak etmedik mi? Sonra da arkadan gelenleri, ... günahkarlara böyle yaparız... (Mürselat 16-19)

 

et-Tammetu'l-kübra (En büyük bela) (Naziat 34-36)

 

 

 

 

Şuabu’l-İman’da Musibet:

 

En Ağır Belaya Maruz Kalan Kişiler

 

Günahlara Kefaret Olan Ağrılar, Hastalıklar ve Musibetler