KURTUBİ

İNKAR

 

ATALARINI İNKAR SEBEBİ YAPANLAR

YÜZÇEVİRME

 

İnkar... (BAKARA 6)

 

İnkarcı kavimler sadece kendilerini yok ettiler Nuh, Ad ve Semud ve sadece ALLAH’ın bildiği kavimler....(İbrahim 8-9)   Devam (İbrahim 10)             Devam (İbrahim 11)

 

Nebilerini yurt’tan çıkarmakla tehdid edenlere ALLAH helak ile karşılık verdi... (İbrahim 13-14)

 

ALLAH’ı inkar eden’in amelinin hiç bir anlamı yoktur (İbrahim 18-20)

 

Kıyamet günü keşke müslüman olsaydık diyecekler (Hicr 2)

 

Ahiret’e iman etmeyenler’in kalpleri inkar edicidir (Nahl 22-23)

 

Şu Nebiler’de yalanlandı (Hac 42-44)

 

Nuh’un kavmine tebliği, O’nu yalanlamaları (Mu’minun 21-27)

 

Daha sonra da kavimler gönderildi, Ard arda Nebiler gönderildi. Yalanladılar.... (Mu’minun 42-44)

 

Musa ve Harun da kavimlerini davet ettiler ama hor görülüp yalanlandılar (Mu’minun 45-48)

 

Kafirler Kur’anı anlamaz, görmezler. Kötü işler yapmaları da beklenir (Mu’minun 63-65)

 

İnsanların çoğu Rabblerine kavuşmayı inkar eder (Rum 8)

 

Eğer ... (Rum 51)

 

Önceki Nebileri de Nebi (s.a.v.)’ide yalanladılar (Fatır 4)

 

Açık delillere rağmen önceki Nebiler de yalanlandılar (Fatır 25-26)

 

İnkarcılar için hafiflemeyecek ebedi bir cehennem azabı var! (Fatır 36-37)

 

Tek bir ses ile Zelil halde diriltilecekler ve pişman olacaklar (Saffat 18-21)

 

Nuh, Ad, kazıklar sahibi firavun, Semud, Lut ve Eyke yalanladılar ve azab hak oldu (Sad 12-14)

 

Azgınlar: nebileri yalanlayanların azabı: kaynar su, irin, zemherirdi (Sad 55-61)

 

Her ümmet Nebileri yalanlamak ve batılı kullanarak hakkı çürütmek için çalıştı. Sonunda ALLAH onları yakaladı (Mu’min 5-9)

 

Eğer inkar ettiğiniz şey ALLAH tarafından ise sapıklığınızın ne kadar büyük olduğunu düşündünüz mü?" (Fussilet 52-54)

 

Bütün insanlara Nebiler gönderildi ve onları kafirler yalanladı, yok edilmelerini ise güçlü yada zorlu olmaları engelleyemedi (Zuhruf 6-8)

 

Devam: Yaratıcıyı bildikleri halde inkar ederler (Zuhruf 9)

 

Rabblerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için en ağır türden ve can yakıcı bir azab vardır. (Casiye 11)

 

Dediler ki: "O, dünya hayatımızdan başka bir şey değildir. Ölürüz ve diriliriz ve bizi ancak zaman helak etmektedir." .... ancak zanda bulunuyorlar.(Casiye 24)

 

Ayetlerimiz apaçık okunduğunda, onların bütün delilleri: "Eğer doğru söyleyenler iseniz haydi babalarımızı getiriniz" demekten ibaretti. ..... (Casiye 25-26)

 

Ayetler okunduğunda inkar edenler kendilerine geldiğinde hak için: "Bu, bir büyüdür" dediler. (Ahkaf 7)

 

De ki: "...Eğer o ALLAH tarafından gönderilmiş iken, siz onu inkar etmiş iseniz ve İsrailoğullarından bir şahit de onun bir benzeri üzere şahitlik edip iman etmiş olduğu halde siz büyüklük taslamış iseniz, ....." (Ahkaf 10)

 

İnkar edenler iman edenler için dediler ki: "Eğer o hayırlı olsaydı, bizden önce ona ulaşamazlardı."(Ahkaf 11)

 

Nuh Ashab-ı Ress, Semud, Ad, Firavun ve Lut, Ashab-ı Eyke ve Tubba' kavmi. Bunların hepsi peygamberleri yalanladı da, ALLAH'ın azabı hak oldu.  (Kaf 12-15)

 

Öncekilere gelen peygamberlerin herbirine de "sihirbaz veya deli" derlerdi. Acaba bunu birbirlerine tavsiye mi ettiler? Hayır, onlar azmış bir kavim idiler. (Zariyat 50-55)

 

Yalanlayanlar'ın Cehennem ateşine doğru şiddetle süruklenecekleri gün;  (Onlara): "İşte bu yalan saydığınız ateştir"  ....   "Girin oraya! İster sabredin, ister sabretmeyin. (Tur 9-16)

 

Gökten düşen bir parça görseler: "üstüste yığılmış bir buluttur" diyeceklerdir.

Şimdi onları baygın düşüp yıkılacakları günleri ile karşılaşana kadar bırak. (Tur 44-46)

 

 ..... yalanladılar ve hevalarına uydular. Halbuki her işin kararlaştırılmış bir vadesi vardır. (Kamer 1-8)

 

Semud kavmi korkutmaları yalanladı. (Kamer 23-26)

 

Lut kavmi de korkutmaları yalanladı.... onlar, ... şüphe ile karşılamışlardır. (Kamer 33-40)

 

Firavun hanedanına uyarıp korkutanlar gelmişti. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. (Kamer 41-42)

 

.... daha önce nimetlere gark olmuş, refahtan gözleri dönmüş kimselerdi. O büyük günah üzerinde de ısrar ederlerdi. Ve: "Biz ölüp toprak ve kemik olduktan sonra mı, gerçekten biz mi tekrar diriltileceğiz?" derlerdi. "Ya önceki babalarımız da mı diriltilecek?" .............. "Sonra gerçekten sizler ey sapıklar, yalanlayıcılar, "Siz elbette zakkum ağacından yiyeceksiniz, "Ve o ağaçtan karınlarınızı doyuracaksınız. "O yediğinizin üzerine de kaynamış sudan içeceksiniz. "İçtikçe kanmama hastalığına uğramış develerin içişi gibi içeceksiniz." İşte bu, kıyamet günü kendilerine çekilecek ilk ziyafetleridir. (Vakıa 41-56)

 

Şimdi siz bu sözü mü küçümseyip hafife alıyorsunnz? Ve rızkınızı yalanlamaktan ibaret mi kılacaksınız? ... o bir boğaza gelince; ... siz bakar dururken; ... Biz ona sizden daha yakınız, ama göremezsiniz. Eğer gerçekten hesaba çekilmeyecek olsaydınız; .... (Vakıa 81-87)

 

Eğer o yalanlayıcı sapıklardan ise; Ona kaynamış sudan bir ziyafet, Ve cehenneme bir atılış. Şüphesiz ki bu, kesin bilgi veren hakkın ta kendisidir. O halde Rabbini büyük adıyla tesbih et! (Vakıa 88-96)

 

Kafır olup, ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliklerdir ve orada ebedi ....(Teğabun 10)

 

... onlara Sa'ır azabını hazırladık. Rabblerini inkar edenlere de cehennem azabı vardır. ...(Mülk 5-6)

 

... onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Benim azabım nasıl oldu? (Mülk 18)

 

O, mal ve oğullar sahibi oldu diye; Karşısında ayetlerimiz okunduğunda: "Öncekilerin masallarıdır" der. (Kalem 14-15)

 

Artık Beni bu sözü yalanlayanlarla başbaşa bırak! .... (Kalem 44-45)

 

Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun .... (Kalem 46)

 

Yoksa gayb onların yanındadır da onlar mı yazıyorlar?  (Kalem 47)

 

Semüd ve Ad, kalpleri dehşetle ürperteni (Karia'yı) yalanladılar. (Hakka 4)

 

Aranızda yalanlayanlar olduğunu da elbette biliriz Biz. ..... (Hakka 49-52)

 

.... Eğer küfür ve inkar ederseniz, çocukların saçlarını ağartacak bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? (Müzzemmil 15-19)

 

Başbaşa bırak Beni; tek başına yarattığım; Kendisine ... verdiğim, Ve ... Ve ... verdiğim kimse ile. Sonra, daha da arttırmamı umar. Asla! Çünkü o ayetlerimize karşı çok inatçıdır. Ben de onu sarp yokuşa sardıracağım. (Müddessir 11-17)

 

DEVAM: Çünkü o ....... dedi ki: "Bu nakledilegelen bir sihirden ibarettir. "Bu insan sözünden başka bir şey değildir." (Müddessir 18-25)

 

DEVAM: Ben, onu Sekar'a sokacağım. ... O, hem bırakmaz, hem de terketmez. O, insan derisini kavurandır. (Müddessir 26-29)

 

İnkarcıların gireceği Cehennem şöyle bir yerdir .... ve Şundan dolayı oraya gireceklerdir...(Nebe 21-30)

 

Ey insan! O kerim Rabbine karşı seni aldatan nedir? O ki, seni yarattı, herbir şeyini yerli yerince ....... Hayır! Bilakis siz dini yalanlıyorsunuz. (İnfitar 6-9)

 

...din gününü yalan sayarlar. Halbuki onu, haddi aşan ve çok günahkar olan bir kimseden başkası yalanlamaz. Ona karşı ayetlerimiz okunduğunda: "Evvelkilerin efsaneleridir" derdi. (Mutaffifin 7-13)

 

....kazandıkları kalplerini örtmüştür. ... o günde Rabblerinden elbette perdelenmiş olacaklardır. Sonra onlar ... cehennemi boylayacaklardır. ...  "İşte bu, sizin yalanlayageldiğiniz şeydir" denilir. (Mutaffifin 14-17)

 

Kitabı arkasından verilecek kimseye gelince; O hemen ölümü çağıracaktır. ..... Çünkü o, ailesi arasında şımarıktı. Çünkü o, asla dönmeyeceğini sanmıştı.... (İnşikak 10-15)

 

O, kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanır? O, der ki: "Ben ....." O, kimsenin kendisini görmediğini mi zanneder? Biz, ona iki göz vermedik mi; .... bir dil ve iki dudak? (Beled 5-9)

 

.Ayetlerimizi inkar edenler ise, onlar, Meş'eme sahiplerinin ta kendileridir.       Üzerlerinde de kapıları sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.  (Beled 17-20)

 

... Ben, sizi ... alevli bir ateşi haber vererek korkuttum. Oraya yalanlayıp, yüz çeviren o ... başkası girmez. (Leyl 14-16)

 

O halde bundan sonra din hususunda hangi şey seni yalanlayabilir? (Tin 7)

 

Dini Yalanlayıp, Yetime Kötü Davrananlar (Maun 1-7)