İBLÎS / ŞEYTAN:

 

İblis özel, Şeytan ise genel isimdir. ALLAH’A asi olup kafir olan İblistir, onun çocukları, ona uyanlar ve onun için çalışanlar; insan, cin yada hayvanlardan olabilirler. Virüs, kötü mikrop, kötü bakteri, zararlı hayvanlar (siyah köpek, saldırgan köpek, fare, yılan v.s. gibi). Aşağıdaki kaynaklarda Şeytan ve İblis’in kelime anlamlarından İblis’in kafir oluşu vak’asına, karakterinden hilesine, insanın ona uymasından onun şeytan türlerine çeşitli bilgileri bulabilirsin!

 

KANAKLAR’DA

 

İBNܒL-ESİR’DE

 

ŞUABU’L-İMAN’DA

 

 

KURTUBİ DE:

 

İblis - Secde Etmemenin Pişmanlığı - Müstekbirlık Şeytanın Huyudur - Müstekbir Şeytan, Kafirlerdendir - İblis'ten Önce Kafir Var mıydı? (Bakara 34)

 

Şeytanın Kaydırması - Cennetten Çıkış - Yılanı Öldürmek - Yılanı Öldürmenin Hükmü - Yılanları Öldürme Emrinin Mahiyeti - Evlerde Bulunan Yılanların Öldürülmesi - Öldürülmeyecek Yılan Var mıdır? - Uyarma Şekli - Cinlerin Grupları (Bakara 36)

 

Şeytanların Okudukları (Bakara 102)

 

Şeytan ve Cinlerin Varlığını inkar Etmek (Bakara 102)

 

Şeytanın Adımları - Açık Düşman Şeytan (Bakara 168)

 

Şeytan insana kötülüğü, hayasızlığı ve ALLAH’A karşı bilmediğiniz şeyleri söylemeyi emreder... (Bakara 169)

 

Silm’e girin, şeytan’ın adınlarını izlemeyen! (Bakara 208)

 

Şeytanın Va'di - Şeytanın Va'dine Karşılık Allah'ın Va'di (Bakara 268)

 

Kişinin Soyunu Şeytandan Sakındırması (Al-i İmran 35-36)

 

Şeytan’dan onun dostları korkar, Mu’minler ALLAH’tan korkar (Al-i İmran 175)

 

Şeytanın Arkadaşlık Ettiği Kimseler (Nisa 38)

 

ALLAH’ın şeytan’a la’neti ve şeytanın... (Nisa 118)

 

Şeytanın Saptırmaları ve Telkinleri (Nisa 119)

 

Şeytan’ın va’di, telkini... (Nisa 120-122)

 

Şeytan, Allah'ı Anmaktan ve Namaz Kılmaktan da Alıkoymak ister (Maide 90-92)

 

Şeytan’ın yapılan şeyi süslü göstermesi (En’am 43-45)

 

Her peygamberin insan ve cin şeytan’dan düşmanları vardı; cin şeytanlar, insan şeytanlara bazı şeyler fısıldar (En’am 112)

 

Şeytanlar ve Dostları – Şeytanların dostlarına vahyi (En’am 121)

 

iblisin Azgınlığı ve Küfrünün Mahiyeti - iblis'in Doğru Yoldan Gitmek isteyenlere Engel Olması (A’raf 16-17)

 

Adem ve Havva’yı aldatması (A’raf 20)

 

Devam (A’raf 21)

 

Şeytanın Vesveselerine Karşı Allah'a Sığınmak - Şeytanın Çeşitli Vesveseleri ve Bunlara Karşı Alınacak Tedbirler (A’raf 200)

 

Şeytanın Vesveselerine Karşı Takva (A’raf 201-202)

 

Şeytan'ın Unutturması (Yusuf 42)

 

Şeytan’ın kıyamet günü ALLAH’ın huzurunda kendisine uyanlarla tartışması... (İbrahim 21-22)

 

Gök’ün Şeytanlardan korunmuş... (Hicr 17)

 

Devam: Kulak hırsızı şeytanı kovalayan ‘şihab’ / ateş... (Hicr 18)

 

İblis ve Şeytanlar (Hicr 30-31)

 

İblis, Adem’e secde emrine karşı gelince kovuldu ve lanetlendi (Hicr 32-35)

 

Devam: İblis kendisine uyanlara kötü şeyleri süslü göstereceğine yemin etti. (Hicr 39)

 

Devam: İhlaslı mu’minler müstesna (Hicr 40)

 

Devam (Hicr 41)

 

Devam: ALLH'ın Has Kulları ve Şeytan (Hicr 42)

 

Devam: Şeytana uyanların akibeti (Hicr 43-44)

 

Devam: Takva sahiplerine ise... (Hicr 45-46)

 

Şeytan kendisine uyanların velisi olmuştur (Nahl 63)

 

Tevekkül eden Mu’minler’e Şeytan hükmedemez, sadece dostlarına ve kendisi ile ALLAH’a şirk koşanlara hükmedebilir (Nahl 99-100)

 

Şeytanın Sesine Kulak Verenler - Şeytanın Sesi - Şeytanın Atlıları ve Piyadeleri - Mal ve Evlatlarda Şeytanın Ortaklığı - Şeytanın Boş Vaadleri - Çalgı Aletleri, Şarkı ve Eğlence (İsra 64)

 

Devam: ALLAH’ın gerçek kulları üzerinde Şeytanın hakimiyeti yoktur.... (İsra 65)

 

Ne iblis nede ALLAH’a şirk koşulanlar yer ve göklerin yaradılışına şahid bile olmadılar (Kehf 51-53)

 

Kafirlerin üzerine şeytanların salınması (Meryem 83-87)

 

Süleyman’ın emrine rüzgar ve bazı Şeytanlar verldi (Enbiya 81-82)

 

Şeytan kendisini dost edinenleri cehennem’e götürür (Hac 3-4)

 

Şeytan Nebilerin okuduklarına bir şey karıştırmak ister ama ALLAH ... (Hac 52)

 

Şeytanların Kışkırtmaları - Şeytanların Vesvese ve Kışkırtmalarından Bazıları (Mu’minun 97-98)

 

Şeytanın Adımları izlenmemelidir (Nur 11-22)

 

Kur’anı şeytanlar indirmedi, indiremezler (Şuara 210-213)

 

Şeytanlar yalancı günahkarların üzerine iner, onlar şeytanların yalanlarını... (Şuara 221-223)

 

Allah'tan Başkasına Tapmak ve Şeytan'ın Hakimiyetine Girmek (Neml 20-28)

 

Dünya hayatı ve Şeytan sizi aldatmasın! (Fatır 5)

 

Şeytan sizin düşmanınızdır! Siz de onu düşman bilin! Taraftarları alevli... (Fatır 6-7)

 

Kulak hırsızı şeytanların taşlanması... (Saffat 6-10)

 

ALLAH meleklere bir beşer yaratacağını söyledi ve ona secde etmelerini emretti... (Sad 71-74)

 

ALLAH'IN iblise kendi eli ile yarattığı insan'a neden secde etmediğini sordu.... İblis kendini büyük gördü. ALLAH onu kovdu. İblis kıyamete kadar ...... için izin istedi (Sad 75-83)

 

Devam (Sad 84-88)

 

O (isa'nın nüzulü), Saatin ilmidir. Şeytana aldanmayın. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır (Zuhruf 62)

 

.... siz -Allah'ın emri gelinceye kadar nefislerinizi heIake bıraktınız, beklediniz, şüphe ettiniz, kuruntular da sizi aldattı. O çok aldatıcı da sizi Allah ile aldattı. " (Hadid 13-15)

 

.....şeytanın insana: "Kafir ol" der. Kafir olunca: ".........''- 

Şeytanın kandırdığı abid ... (Haşr 16-17)

 

... Biz, dünya semasını kandillerle süsledik. Onları şeytanlara atış taneleri yaptık. Ayrıca onlara Sa'ır azabını hazırladık. Rabblerini inkar edenlere de cehennem azabı vardır. ...(Mülk 5-6)

 

"Vesvese veren o sinsi ve sinici olanın şerrinden." (Nas 4)

 

 

Adem’e Secde Emri ve İblis’in isyanı