KURTUBİ

MÜNAFIK

 

Münafık tanımları (Bakara 8)

 

Münafıklar Neden Öldürülmez (Bakara 10)

 

İki yüzlüler (Bakara 14)

 

Kafir ve Münafıkların Bilgisizliği (Bakara 22)

 

ikiyüzlü Münafıklar (Bakara 76-77)

 

Sözleri Hoşa Giden Ama Gerçekte Düşman Olanlar - insanların Zahirine itibar Etmek (Bakara 204)

 

Ağır hareket edip, gidişata göre pozisyon alan (Nisa 72-73)

 

Ashab münafıklar hakkında ihtilafa düşünce (Nisa 88)

 

Münafıklardan Teberri ve Hicret - Yakalanıp Öldürülme Hükmünden İstisna Edilenler (Nisa 89-90)

 

Münafıkları Savunmak Yasaktır (Nisa 105)

 

Bekleyen azab (Nisa 138)

 

Gösteriş yapar, namaz’a tembelce kalkar ve ALLAH’ı pek az anarlar (Nisa 142)

 

Taraf seçemez (Nisa 143)

 

Münafıklar cehennem’in en altındadır (Nisa 145)

 

Casusluk Yapan Münafıklar (Maide 41)

 

Kalplerinde hastalık olanlar... (Maide 52-53)

 

Kalplerinde hastalık bulunanlar... (Enfal 49)

 

Namazdan üşenenler - Münafıkların infakı (Tevbe 54)

 

ALLAH onlara verir ki .... canlarını kafir olarak ve çektirerek almak ister (Tevbe 55-56)

 

Münafıklar fırsat bulsa... (Tevbe 57)

 

Münafıkların Yemini (Tevbe 62)

 

Yemin Edenin Yeminini Kabul Etme Gereği (Tevbe 62)

 

Tevbe suresi - Münafikların Çekinmesi - Münafıkların Korkusu - Münafıkların Tehdidi (Tevbe 64)

 

Münafıkların ‘şaka yaptık’ demesi - Küfür Sözü Şaka da Söylense, Ciddi de Söylense Hüküm Aynıdır - Şaka ve Ciddiyetsizliğin Çeşitli Hükümlere Etkisi (Tevbe 65)

 

Münafıkların özrünü ALLAH kabul..... (Tevbe 66)

 

İyilikten alıkor, kötülüğü emrederler – Cimridirler – ALLAH onları unuttu (Tevbe 67)

 

Ebedi Cehennemliktirdirler (Tevbe 68)

 

Münafıklara Karşı cihad ve onlara karşı Sert Davranmak (Tevbe 73)

 

Münafıkların Yalancılıkları - Münafıkların Söyledikleri Küfrü Gerektirici Sözler - Münafıkların Yeltendikleri ve Başaramadıkları iş - Münafıkların Nankörlüğü - Tevbedeki Hayır ile Münafık ve Zındığın Tevbesi (Tevbe 74)

 

Münafıklık ve Çeşitleri (Tevbe 75-78)

 

İnfakta bulunan Mu’minlerle alay etmeleri (Tevbe 79)

 

’...için yetmiş defa af dilesen de.....’ (Tevbe 80)

 

Bu Ayet inmeden Hz. Ömer Münafikların Cenaze Namazının Yasaklandığı Hükmünü Nereden Çıkarmıştı - Mağfiret Dileğinin Kafir ve Münafıklara Faydası Yoktur - Peygamber (s.a.v.)'in Gömleğini Abdullah için Vermesi - Kafir ve Münafık'ın Namazı Asla Kılınmaz (Tevbe 84)

 

Tebuk’tan dönen Müslümanlara münafıkların özrünü kabul etmeme emri! (Tevbe 94)

 

Devam (Tevbe 95)

 

Devam (Tevbe 96)

 

Münafıkları ALLAH bilir! – İki kez azab büyük azab... (Tevbe 101)

 

Yıl’da bir yada iki kez imtihan... (Tevbe 126)

 

Rızkı verenin, herşeye sahib olanın ve yaratanın ALLAH olduğunu bildikleri halde korkmamaları... (Yunus 31)

 

Yaptıklarından dolayı sorguya çekilmeyeceklerini mi zannediyorlar (Yunus 60)

 

ALLAH ve Rasulü Hükmü Karşısında Münafıkların Tavırları (Nur 48-50)

 

Var güçleriyle yemin... (Nur 53)

 

İnsanlardan bazısı: "Biz Allah'a iman ettik" derler. Ona Allah yolunda eziyet olunduğunda, insanların fitnesini Allah'ın azabı gibi sayar. Eğer Rabbinden bir yardım gelirse, ... (Ankebut 10-11)

 

Hendek günü Müslümanlarla alay etmeleri (Ahzab 12)

 

Medine'de Yalan Haber Yayan Münafiklar (Ahzab 60-62)

 

İman edenler der ki: "Bir sure indirilmeli değil mi idi?" ... sure indirilip içinde savaş (emri) verilince, kalplerinde hastalık bulunanların, ....(Muhammed 20-21)

 

Münafıkların kalblerindekinin ortaya çıkacağı ve Nebi'in bu ayetten sonra onları tanır olması. (Muhammed 29-30)

 

Nebi ile Mekke'ye gitmedikleri halde Bedeviler: "Mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Onun için bize mağfiret dile!" Onlar kalplerinde olmayanı söylerler. ... (Fetih 11)

 

DEVAM: Aslında onlar Rasül ve müminler geri dönemez sandılar. (Fetih 12)

 

Kıyamet günü münafıklar müminlere: "Bizi bekleyin de nurunuzdan aydınlanalım" deyince. "Arkanıza dönün de nur arayın" denilecek. .... "Biz de sizinle değil miydik?" deyince. "Evet ama siz -Allah'ın emri gelinceye kadar- nefislerinizi heIake bıraktınız, beklediniz, şüphe ettiniz, kuruntular da sizi aldattı. O çok aldatıcı da sizi Allah ile aldattı. " işte bugün sizden de, kafir olanlardan da hiçbir fidye alınmaz. Varacağınız yer ateştir, size layık olan odur. ... (Hadid 13-15)

 

Münafıklar şöyledir (Mücadele 14-16)

 

Münafıklar, kendilerini bir şey üzerinde sanarak kandıranlar kıyamet gününden şüphede olanlar, mal ve evlatlarına güvenenlere.....(cevap) (Mücadele 17-19)

 

Münafıklar düşmanların gücünü öne sürüp moral bozunca... (Mücadele 20-21)

 

Münafıklar yahudilere: "............ muhakkak size yardım ederiz." .......  yalancıdırlar.(Haşr 11)

 

Devam (Haşr 12)

 

Münafıklar: "Şehadet ederiz ki, ... sen Allah'ın Rasulüsün." sözünü yalandan söylüyor.... 

Zeyd b. Erkam olayı- 

Münafıkların nitelikleri (Münafikun 1)

 

Onlar yeminlerini kalkan edindiler ....  (Münafikun 2)

 

Onları gördüğün zaman cüsseleri hoşuna gider. Söz söylerlerse sözlerini dinlersin. Halbuki onlar dayandırılmış keresteler gibidir. Herbir feryadı kendi aleyhlerine sanırlar. Asıl düşmanlar onlardır. Sakın onlardan! Allah kahretsin onları! Nasıl da döndürülüyorlar?

(İbn Ubey ve Münafıklar hem yakışıklı hem düzgün konuşan insanlar idi.) (Münafikun 4)

 

Onlara: "Gelin, Allah Resulü sizin için mağfiret dilesin" denildiğinde .... (Münafikun 5)

 

Onlar için mağfiret dilesen de, dilemesen de haklarında birdir....(Münafikun 6)

 

Resulullah'ın yanındakilere infak etmeyin; ta ki dağılıp gitsinler" diyenler onlardır. (Münafikun 7)

 

Derler ki: "Eğer Medine'ye dönersek elbette en şerefli ve kuvvetli olan, en hakir olanı oradan mutlaka çıkartacaktır." .....          (Zeyd b. Erkam bunu Nebi s.a.v.'e aktardı...   -  Ubey b. Selul'un bu olaydan sonra ölümü ve oğlu Abdullah'ın durumu) (Münafikun 8)