KURTUBİ

AHKAM - HÜKÜM

 

Allah'ın Hükmüne Aykırı Hareket Edenlerin Cezası - Emre Aykırı Hareket Edenlerin Kıyamet Günündeki Cezaları (Bakara 85-96)

 

Tahsis - Mutlak ve Mukayyed Hükümler (Bakara 106)

 

Hükmetme (Kada) nin Anlamı - Emr (Şey, iş) (Bakara 117)

 

Zanna Dayalı Olarak Hüküm Vermek (Bakara 182)

 

Şer'i Hükümlerin Tedriciliğinde ilahi Lütuf (Bakara 219)

 

Allah'ın Hükümleri Oyuncak Edinilmez (Bakara 231)

 

Mali ve Bedeni Haklara Dair Hüküm Vermenin Dayanakları (Bakara 282)

 

Allah'ın Emir ve Hükümleri insanların Lehinedir (Bakara 283)

 

Hakimin Hükmü Helal Olmayan Birşeyi Gerçekte Helal Kılar mı? (Al-i İmran)

 

Şer'i Hükümler Neye Taalluk Eder (Nisa 23)

 

İnsanlar Arasında Adaletle Hükmetmek (Nisa 58)

 

Kur’an ve Sünnet dururken Tağut’un hükmünü tercih (Nisa 60-61)

 

Elleriyle yaptıkları yüzünden başlarına bir musibet... (Nisa 62-63)

 

Resulullah'ın ez-Zübeyr Olayındaki Bu Tutumu ile Bu Ayet-i Kerimenin Fıkhi İncelikleri - üstteki Arazi Sahibinin Arazisini Sulaması ve Bir Alttakine Suyu Bırakması Keyfiyeti - Sulama Şekline Dair Rivayetler ve Görüşler - İslam'ın Hükmüne İtaat ve Teslim Olmanın Zorunluluğu (Nisa 65)

 

Allah'ın Şeriatinin Kanunları İle Hükmolunur (Nisa 105)

 

ALLAH Dilediği Gibi Hüküm Koyandır (Maide 1)

 

Allah, Hükmüne Karşı Konulamayandır (Maide 38-39)

 

Zimmet Ehlinin Müslümanların Hakemliğine Baş Vurmaları - Hakemin Hükmüne Başvurmak (Maide 41)

 

Allah'ın indirdiği ile Hükmetmeyenler (Maide 44)

 

Yahudiler Nebi (s.a.v.)’e gidip.... istediler.... (Maide 49)

 

Güçlü ile Zayıf Arasında Ayırım Cahiliye Hükmüdür - Çocuklar Arasında Ayırım Gözetmek de Cahili Bir Uygulamadır - Hükmü Allah'tan Daha Güzel Kimse Olamaz (Maide 50)

 

ALLAH'ın Hükümlerini Açıklama Görevi (En’am 151-153)

 

Din’i hükümleri parçalayarak farklı görüşler halinde hizipleşmek (En’am 159)

 

Adaletle hükmeden ümmet (A’raf 181)

 

Allah'ın Hükmünü Kabul Etmek ve iman (Enfal 41)

 

Hem Muhayyerlik, Hem Azar Birlikte Düşünülebilir mi (Enfal 67)

 

Kişinin Kanaati ile Allah'ın Hükmü (Enfal 68)

 

Yalnız Kişi için Bağlayıcı Olan Hükümler Neye Göre Verilir (Tevbe 75-78)

 

İyi Davrananların Aleyhine Yol Yoktur (Tevbe 91-92)

 

Mutlak Talebin ifade Ettiği Hüküm (Hud 61)

 

Kapıya Doğru Koşan iki Kişi - Kıyas, Örf ve Adet (Yusuf 25)

 

Kadının Yakınlarından Şahitlik Eden Kişi - Alametlere Dayanarak Hüküm Vermek (Yusuf 26-29)

 

Zina için Hapis Tehdidi ikrah Sayılır mı? (Yusuf 35)

 

Allah'ın Hükmü ve "Kada" Kelimesinin Anlamları (İsra 23-24)

 

Mübah Kılmak da Şer'i Hükümlerdendir (Hac 39)

 

Şefkat ve Merhamet Allah'ın Hadlerinin Uygulanmasına Engel Olmamalıdır - ''Allah'ın Dini" Allah'ın Hükmüdür (Nur 2)

 

ALLAH ve Rasulü Hükmü Karşısında Münafıkların Tavırları - Zımmilerin, Müslümanlarla ve Kendi Aralarındaki Anlaşmazlıklarda Hüküm Vermek Yetkisi Kime Aittir? - ALLAH ve Resulünün Hükmüne Daveti Kabulün Gereği (Nur 48-50)

 

Kasıt ve Hatanın Hükmü (Ahzab 4-5)

 

Allah ve Resulünün Hükmüne Aykırı Tercihte Bulunmak Yasaktır (Ahzab 36)

 

Dine Dair Hükümlerin Delile Dayalı Olması Gereği (Fatır 10)

 

Hüküm ve Fetva Vermek İçin tek Tarafı Dinlemek Yeterli Olabilir mi? - Mescidde Mahkemeleşmek (Sad 21-25)

 

İnsanlar Arasında Hak İle Hükmetme!? - İnsanlar Arasında Hüküm Vermenin Asli Dayanakları - Hak ile Hükmetmek, Hevaya Uymamak - Hakim Kendi Bilgisine Göre Hüküm Verebilir mi? (Sad 26)

 

ALLAH hükmetti mi anlaşmazlık kalmaz (Şura 10)

 

ZannĞalibe Dayanarak Hüküm Vermek (Hucurat 6)

 

İmanın Gerekçesi Olan Ameli Uygulamalar (Mücadele 3-4)

 

Ahkam ve Maslahat İlişkisi (Mücadele 12)