HAKİM

el-Müstedrek

ÜMMET

 

Ümmetim 73 Fırkaya Bölünecektir

 

Bu ümmetin fertleri çocuklar ve kader hakkında (ileri geri) konuşmadıkları sürece birbiriyle uyumlu ve yakın yürümeye devam edecektir

 

Bu Ümmetin Kendisinden Öncekilerin izini Takip Etmesi

 

Bu Ümmet'in Azabı Dünyasında Tayin Edilmiştir

 

Ümmetin Tümü Cennete Girecektir, Yüz Çeviren Müstesna

 

Bu Ümmet’in günahları.... ve (hesabı açısından) Üç Sınıf Olarak Haşredilecektir

 

Nebi (S.A.V.)’in Kıyamet günü ümmeti için ısrarı...

 

Cennet Ehli 120 Saftır. Bunların 80 Safı Bu Ümmetin Saflarıdır

 

Ümmetim Arasında Kaderi Yalanyan Topluluklar Olacaktır

 

Bu Ümmet Birisi Dışında Hepsi de Cehennemde Olmak Üzere Yetmiş Üç Fırkaya Ayrılacaktır

 

"Sizden Öncekilerin Yollarını iki Ayakkabı Tekinin Aynı Hizada Oluşu Gibi izleyeceksiniz"

 

Ümmetim Arasında Ayrılık ve Tefrika Görülecektir

 

''Siz insanlar için Çıkarılmış En Hayırlı Bir Ümmetsiniz'' (Al-i İmran, 110) Ayetinin Açıklaması

 

Ümmetimin Ömürleri 60 ile 70 Arasıdır

 

Kıyamet Gününde Nebi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'ın Ümmetinin Özellikleri

 

Sair Ümmetler Arasından Kurtuluşa Eren Fırkaya Dair Açıklama

 

Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'a Kendisinden Sonra Ümmetine Verilecek imkanları Gösterildi

 

Kıyamet Gününde Nebinizin ve O'nun Ümmetinin Nuh (a.s.)'ın kavmine tebliğ ettiğine dair şahitlik etmeleri

 

Ümmetim Yetmiş Küsur Fırkaya Ayrılacaktır

 

Bu Ümmetin Diğer Ümmetlere Göre Sahip Olduğu Faziletlere Dair  

 

"Siz insanlar için Çıkartılmış En Hayırlı Bir Ümmetsiniz" (AI-i imran, 3/110) Buyruğunun Açıklaması

 

Ümmetlerin Hastalığı Nimetlere Karşı Nankörlük ve Azıp, Şımarmaktır

 

Bu Ümmet Üç Sınıf Halinde Haşredilecektir

 

Bu Ümmetin Azabı Öldürülmek, Zelzeleler ve Fitnelerledir

 

ASıl Ümmet-i Muhammed'in süresi, Ondan Sonra Olacak Büyük Dehşetler ve İbadeti Reddedip İman'ı Dil İle Tasdik'e Hasredenlerin Durumu

 

Nebi (s.a.v.): "Ümmetim Yetmiş Küsur Fırkaya Ayrılacaktır" Buyurmuştur

 

Bu Ümmet Arasında Beş Fitne Takdir Edilmiştir

 

Ümmet Aralarında Üç Husus Ortaya Çıkmadığı Sürece Şeriat Üzere Devam Edecektir

(Sakkar, İlim kabzı ve Veled-i zina artışı)

 

Ümmetim Arasına Kılıç Girdi mi Kıyamet Gününe Kadar Bir Daha Arasından Kaldırılmayacaktır  

 

Ahir Zamanda Ümmetimin Başına Sultanlarından Kaynaklanan Çok Çetin Bir Bela İnecektir.

 

Nebi (s.a.v.)'in: ''Ümmetimin Fesadı Kureyşlilerin Beyinsiz Birtakım Gençleri Vasıtasıyla Gerçekleşecektir'' Buyruğu

 

Allah Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem)'in Cemaatini Bir Dalalet Üzerinde Bir Araya Getirip Toplamaz

 

Sizin Bedevileriniz (Kırsal Kesimde Yaşayanlarınız) Şehirlerde Yaşayanlarınıza Muhtaç Olmadıkları Sürece Hayır içerisinde Kalmaya Devam Edeceksiniz

Yüce Allah Ahdine Hainlik Etmedikçe Hiçbir Ümmeti Asla Azaplandırmaz

 

Bu Ümmet Arasındaki Bazı Müceddidlere Dair

 

Ümmetimden Bir Kesim Allah'ın Emri Gelinceye Kadar Hak Üzere Yardıma Mazhar Kalmaya Devam Edeceklerdir

 

Nebilerin Kendilerine Uyanlarla Birlikte Nebimiz (s.a.v.)'a Takdim Edilmeleri

Nebi (s.a.v.)'in Müslümanlara Cennetliklerin Yarısı Olacaksınız Müjdesini Vermesi

 

Bu Ümmet Üç Farklı Sınıf Halinde Haşredilecektir