İSLAMİ KONULAR

ALLAH

 

DÜNYA, İNSAN VE DİĞER YARATIKLAR NE İÇİN VAR

 

FELAKET, MUSİBET VE SIKINTILARI DOĞA DEĞİL, ALLAH YARATIR VE ÖĞÜT ALINSIN İSTER.  

O ANDA KİŞİ DUA EDER. GEÇİNCE....

 

KUR’AN VE ÖNCEKİ KİTAPLAR

 

NEBİLER NEDEN GELDİ ?

 

MÜNAFIKLAR

 

CİNLER

 

 

ALLAH'a (dinine) yardım nedir / kimlerdir (Saf 14)

 

İslam tek din olacak (Saf 9)

 

ALLAH Müşrik, kafir ve Zalimlere mühlet verir, onlar ise haklı oldukları için cezalandırılmadıklarını sanır...

 

.... siz -Allah'ın emri gelinceye kadar nefislerinizi heIake bıraktınız, beklediniz, şüphe ettiniz, kuruntular da sizi aldattı. O çok aldatıcı da sizi Allah ile aldattı. " (Hadid 13-15)

 

"Siz dünya hayatınızda hoşlandığınız herşeyinizi bitirdiniz ... Bugün büyüklenmeniz ve fasıklık etmeniz sebebi ile ... (Ahkaf 20)

 

Şeytan sizi ALLAH nasıl olsa rahmet eder diye aldatmasın!... (Lukman 33)

 

Günahkarların başına gelene de kurdukları düzene de üzülme (Neml 69-71)

 

Allah Nezdindeki Konumunu Bilmeyi Arzu Eden Bir Kimse Allah'ın Kendi Nezdindeki Konumuna Baksın

 

Peşin Olan Dünyaya Bağlanıp Ahireti İhmal.....

 

Kıyamet Gününde ilk Çağrılacak Kimseler: Kur'an'ın Tamamını Hıfz Etmiş Bir Adam, Malı Çok Bir Adam ile Yüce Allah Yolunda Öldürülmüş Bir Adam Olacaktır

 

Kafirlerin rahatça ALLAH’a karşı gelebilmelerine neden izin veriliyor? (Al-i İmran 176)

 

Kafirlere neden uzun süreler hiç bir şey olmaz? (Al-i İmran 178)

 

Ğayb’ın varlığı bir imtihandır ve gösterilmyecektir (Al-i İmran 179)

 

’’Biz ALLAH’ın oğulları ve sevdikleriyiz..’’ dediler (Maide 18)

 

Allah'ın Kalplerini Temizlemek istemediği Kimseler ve Cezaları (Maide 41)

 

Yahudiler ALLAH’a iftira ettiler, Cimri oldular, lanetlendiler  (Maide 64)

 

Kitab yazılı şekilde inse ve Kafirler O’na dokunsa bile... (En’am 7)

 

Neden Melek inmedi?... (En’am 8-10)

 

Dinleseler dahi anlayamazlar (En’am 25)

 

Uyarılmayan topluluk helak edilmedi (En’am 131)

 

Tadları Farklı Hurma ve Ekinler - Allah'ın Varlığının Delilleri ve Bize Lütufları (En’am 141)

 

Müşriklerin: ‘ALLAH dileseydi şirk koşmaz....dık’ (En’am 148)

 

Meleklerin inmesi yahut ALLAH’ın inmesi gibi deliller bekleyenler ve Güneşin batıdan doğması gibi büyük alametler tevbeyi ortadan kaldırır ve iş biter (En’am 158)

 

Rabbimizden indirilenlerin Mahiyeti - Ondan Başkalarına Uymayın (A’raf 3)

 

Yağmur’un kuru araziyi yeşertmesi yeniden diriltmenin delillerinden ... (A’raf 57)

 

Önce yalanladılar, deliller geldiği halde düzelmediler (A’raf 101)

 

Bir kavmin Azab görme sebebi (Enfal 53)

 

Kafirler ayet ve delilleri yok etmek ister ama... (Tevbe 32)

 

Amellerin Kabul Edilmesi ve Küfür (Tevbe 54)

 

ALLAH’ın Velilerine kıyamet günü korku da keder de yok! (Yunus 62)

 

Kimdir veliler? (Yunus 63)

 

Yer de ve gökteki ayetler / deliller (Yusuf 105-108)

 

ALLAH işleri sürekli düzenler ki, insanlar ALLAH’a kavuşacaklarına dair imanlarını tazelesinler ..... (Ra’d 2)

 

Aynı Sudan Sulanan Farklı Lezzette Yiyecekler (Ra’d 4)

 

Yeryüzünün su ile dirilmesinde anlayana ayet vardır! (Nahl 65)

 

Kuş’ların havada tutunması (Nahl 79)

 

Hidayet geldiği halde Peygamberin insan olmasını kabullenemedikleri için iman etmediler (İsra 94)

 

Mal yada sayıca çokluğu haklılığa delil sananlar (Meryem 73-75)

 

İnsanın Yaratılışı, Öldükten Sonra Dirilişin Delilidir (Hac 5)

 

Gölge’nin uzaması, Güneş’in delil kılınması ve .... (Furkan 45-46)

 

Ayetleri çürütmeye çalışan (Sebe 5)

 

Onun gerçeğin ta kendisi olduğu kendilerine belli olana kadar ayetlerimizi onlara hem afakta, hem kendi nefislerinde göstereceğiz (Fussilet 52-54)

 

Artık ..... arasında delil’e gerek yok. (Şura 15)

 

ALLAH rızkı kullarına bolca verse idi, bazı kullarına ise.... (Şura 27)

 

Rabbinden apaçık bir delil üzere olan, ...... gibi midir? (Muhammed 14)

 

Elinize geçiremediğinize tasalanmayasınız ve size verdiğine sevinmeyesiniz diye, ALLAH ... kibirlenen kimseleri sevmez. (Hadid 22-24)

 

ALLAH Nebilerini apaçık delillerle gönderdi. (Hadid 25-26)

 

Güçlü, hem de insanlar için faydalı olan demiri de indirdi. ki, kim ALLAH'a ve Nebilerine kimin gaybda yardımcı olacağı ortaya çıksın. .....(Hadid 25-26)

 

Münafıklar, kendilerini bir şey üzerinde sanarak kandıranlar kıyamet gününden şüphede olanlar, mal ve evlatlarına güvenenlere.....(cevap) (Mücadele 17-19)

 

Nankör müsün?

 

Neden artık yeni mucize yok? (İsra 59)

 

Namaz’ı Terk Eden Yada Kaçıran

 

Cuma Namazı Yönetim Yada İmam Sebebi ile terk eedilebilir mi?

 

Maymun ve domuzlara çevrilenler (Maide 59-60)

 

Ashabı Sevmenin Gereği (Haşr 10)

 

Bekarlığa Katlanmak..., (Nisa 25)

 

İnsan zayıftır (Nisa 27-28)

 

Bu ise onların iman etmelerinden sonra kafir olmalarındandır. Bunun için de kalplerine mühür vuruldu. Bu yüzden onlar anlamazlar. (Münafikun 3)

 

İmanlarına zulüm karıştırmayanlar (En’am 81-82)

 

 

 

 

 

TEKRAR DİRİLMEK

 

MAHŞER

 

Müminlerin Yerlerinin Cennet, Kafirlerin İse Cehennem Olması

 

ALLAH’I SEVMEK

 

ALLAH’TAN KORKMAK (HAVF)

 

ALLAH’TAN ÜMİTVAR OLMAK (RECA)

 

TEVEKKÜL ve Her Konuda TESLİMİYET

 

RESULULLAH’I (s.a.v.) SEVMEK

 

RESULULLAH’A (s.a.v.) Gereken Saygıyı Gösterip Onu Yüceltmek

 

Kişinin, Cehenneme Atılmayı Küfre Girmeye Tercih Edecek Kadar Dininde Tavizsiz Olması

 

İLMİ TALEB ETMEK

 

İLMİ YAYMAK ve BİLMEYENLERE ÖĞRETMEK

 

VERİLEN SÖZ ve ANLALMA’YA VEFA

 

NİMETLER VE BU NİMETLERE ŞÜKÜR

 

Gereksiz Yerlerde Dili Tutmak

 

EMANET...

 

ÖLDÜRME ve Birine Zarar Vermenin Haram Kılınması

 

Zinanın Haramlığı ve İffet’in Gerekliliği

 

Haram Maldan El Çekmek; Hırsızlığın ve Yol Kesmenin Haram Kılınması

 

Yiyecek, İçecekler ve Sakınılması Gerekenler

 

Giyecekler, Zinetler ve Ev Eşyaları; Bunlardan Kullanımı Mekruh Olanlar

 

Oyun ve Eğlencelerin Haram Olması

 

TUTUMLULUK VE HARAM MAL

 

KİN VE HASETTEN KAÇINMA

 

İnsanların Namusuna Dokunma Haramlığı ve Dil Uzatmaktan Uzak Durulması

 

ALLAH'A Karşı İHLAS ve RİYA’DAN Sakınmak

 

İyiliğe Sevinip Kötülüğe Üzülmek

 

HER GÜNAH İÇİN TÖVBE ETMEK

 

Ulul-Emre itaat

 

Cemaatle Birlikte Olmak

 

İnsanlar Arasında Hüküm Vermek

 

İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırmak

 

iyilik ve Takvada Yardımlaşmak

 

Haya (Utanma) ve Kısımları

 

Anne Babaya İyilik Etmek

 

Akrabayı Gözetmek (Sıla-i Rahim)

 

GÜZEL AHLAK

 

Çoluk çocuğun Baba Üzerindeki Hakları -

 

Dindarlara Yakın Durmak, Onları Sevmek ve Aralarında Selamı Yaymak

 

HASTA ZİYARETİ

 

Müslüman’ın Cenaze Namazını Kılmak

 

Aksırana "Yerhamukallah" Demek (Teşmit)

 

Kafirler ve Fesatçılardan Uzak Durup Onlara Sert Karşı Davranmak

 

Komşuya İkramda Bulunmak

 

Misafire İkramda Bulunmak

 

Kusurları Örtmek

 

Musibetlere; Nefsin Kapıldığı Şehvet ve Zevklere Karşı Sabretmek

 

Zühd ve Kısa Emelli Olma

 

(Eşini) Kıskanma ve İffetsizliğe Göz Yumma

 

Boş Şeylerden Yüz Çevirmek

 

CÖMERTLİK

 

Küçüğe Merhametli ve Büyüğe Saygılı Olmak

 

İnsanların Arasını Düzeltmek

 

Kişinin Kendisi için istediğini Müslüman Kardeşi için de istemesi ve Kendisi için istemediği Bir Şeyi Müslüman Kardeşi için istememesi; Yoldan (Gelen Geçene) Eziyet Veren Şeyleri Kaldırmak