DÜNYA (HAYATI)

 

"DÜNYA MÜMİNİN ZİNDANI, KAFİRİN CENNETİDİR"(Müslim)

 

 

KURTUBİ’DE:

 

BAKARA 212. Dünya hayatı kafirlere süslendi. Onlarsa iman edenlerle alay ediyorlar. Halbuki takva sahipleri Kıyamet gününde onların üstündedirler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.[Tefsiri]

 

AL-İ İMRAN 14. Kadınlara, oğullara, kantar kantar altın ve gümüşe, salma atlara, develere ve ekinlere aşırı düşkünlük insanlara süslenip hoş gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimidir. Oysa güzel dönüş yeri Allah nezdindedir.[Tefsir]

 

AL-İ İMRAN 77. Allah'ın ahdini ve kendi yeminlerini az bir pahaya değişenlerin ahirette hiçbir payı yoktur. Allah Kıyamet günü onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, ve onları temize çıkarmaz. Ve onlar için elim bir azap vardır.[Tefsir]

 

Dünya aldatıcı bir geçimliktir (Al-i İmran 185)

 

Dünya karşılığında ahireti Satın Alanlar Savaşsınlar (Nisa 74)

 

Dünya Hayatının Geçici Faydası İle Gerçek Zenginlik - Allah'ın Lütuflarına Rağbet Etmek (Nisa 94)

 

Dünya nimetleri yada insanlara göre tavır almak din’e zarar verir (En’am 13-16)

 

Dünya Hayatının Gerçek Mahiyeti - 

Dünyada Ahiret için Yapılan işler Oyun ve Oyalanma Değildir (En’am 32)

 

Nimetin bollaşması ALLAH’ı unutan bir topluluk için .... habercisi olabilir (En’am 43-45)

 

Ailesini, malını ve .... dinine tercih edenler (Tevbe 24)

 

Dünya Ahirete Tercih Edilmemeli (Tevbe 38)

 

ALLAH’ın huzuruna çıkacağına inanmayıp dünyaya bağlananların varacağı yer... (Yunus 7-8)

 

Dünya hayatının süsüne aldanan musibet sonrası yeryüzünün haline baksın (Yunus 24)

 

Devam (Yunus 25)

 

Amel maksadı dünya hayatı ise... (Hud 15)

 

Devam (Hud 16)

 

Dünyanın Küreselliği ve Dönmesi (Ra’d 3)

 

Dünya hayatı sebebiyle şımaranlar (Ra’d 25-26)

 

Dünya’yı Ahiretten daha çok sevenler... (İbrahim 2-3)

 

‘Sakın bazıIarını faydalandırdığımız şeylere iki gözünü dikip uzatma!....’ Dünya Ehline İmrenmek - Sürekli Dünya Metaını Arzulamak (Hicr 88)

 

Dünya hayatını ahiret’ten çok sevenler .. sebebi ve akibetleri (Nahl 107-109)

 

Dünyayı isteyen ile Ahiret için çalışan (İsra 18-19)

 

Dünya hayatındaki üstünlük ile Ahiret’teki üstünlük (İsra 20-22)

 

Dünya hayatının bir süre güzel görünse bile geçiciliğinin ve .... misali (Kehf 45)

 

Dünya hayatı sadece oyun ve eğlencedir, ahiret yurdu ise asıl yurttur (Ankebut 63-64)

 

Dünya hayatı gerçek yurt gibi görünüp sizi aldatmasın... (Lukman 33)

 

Dünya hayatı ve Şeytan sizi aldatmasın! (Fatır 5)

 

Dünya nimetleri insanı şımartır ve ALLAH'tan uzaklaştırır. Sıkıntı zamanında ise Dua'ya sarılır (Fussilet 49-51)

 

Ahiret’e inanıp onun için çalışan ile Dünyayı hayatını tercih edip Ahireti umursamayan... (Şura 20)

 

Size verilenler, dünya geçimliğidir. ALLAH'ın nezdindekiler ise iman edip Rabblerine tevekkül edenler için daha hayırlı ve kalıcıdır (Şura 36)

 

Dünyanın Mahiyeti ve Değeri / Değersizliği (Zuhruf 33)

 

Devam (Zuhruf 34-35)

 

Cehennem'e atılan kafir'e: "Siz dünya hayatınızda hoşlandığınız herşeyinizi bitirdiniz ... Bugün büyüklenmeniz ve fasıklık etmeniz sebebi ile ... (Ahkaf 20)

 

Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir. (Muhammed 36-37)

 

Dünya oyun, eğlence. süstür, aranızda bir öğünüştür. Mal ve evlatta yarıştır. ....... Dünya hayatı aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. .... Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış, eni yerle göğün eni gibi olan bir cennet için birbirinizle yarışın. ....(Hadid 20-21)

 

ALLAH'ın Yanında Bulunanlar Dünyalıklardan Hayırlıdır (Cuma 11)

 

Öldükten sonra Dünyaya Dönüşü isteme.... (Münafikun 10-11)

 

... Hayır, hayır siz çabucak geçeni seversiniz; Ve ahireti bırakırsınız. (Kıyame 16-21)

 

Haddi aşıp dünya hayatını tercih edene gelince; Hiç şüphe yok ki, cehennem, ... (Naziat 37-41)

 

Oysa siz, dünya hayatını tercih edersiniz. (A’la 16)

 

Şüphe yok ki bu, önceki sahifelerde, İbrahim ile Musa'nın sahifelerinde de vardır. (A’la 18-19)

 

Ahiret de, dünya da elbetteki Bizimdir. (Leyl 11-13)