KURTUBİ

DOĞRU YOL - HİDAYET

 

Hidayet (BAKARA 2)


 

Hidayeti ALLAH Yarattı (BAKARA 7)

 

Allah'tan Gelen Hidayet - Hidayete Uyanlar (Bakara 38)

 

Onllarda ... iman ederlerse... (Bakara 137)

 

İnsanlara Bir Hidayet Olmak üzere .. (Bakara 185)

 

Doğru Yola Ulaşmak için (Bakara 186)

 

Hidayete Erdirmek (Bakara 272)

 

Gerçek hidayet ALLAH’ın .... (Al-i İmran 73)

 

ALLAH zalimler güruhuna hidayet etmez (Al-i İmran 86)

 

ALLAH dilediğine hidayet eder (En’am 35)

 

Ancak ALLAH hidayet eder (En’am 39-41)

 

Hidayet ALLAH’ındır (En’am 71-73)

 

Allah'ın Hidayet Verdiği Kimselerin Hidayetine Uymak (En’am 90)

 

ALLAH hidayet dilediğinin kalbini genişletir, dalalet dilediğinin kalbini daraltır (En’am 125)

 

Uymamız Gereken Dosdoğru Yol: (En’am 151-153)

 

ALLAH'ın Dosdoğru Yolu (En’am 161-163)

 

Rabbimizden indirilenlerin Mahiyeti - Ondan Başkalarına Uymayın (A’raf 3)

 

ALLAH, Hidayetin de Dalaletin de Yaratıcısıdır (A’raf 16-17)

 

Kendini hidayet üzere sanan sapık (A’raf 29-30)

 

Kur’an; iman edeceklere hidayet ve rahmet olmak üzere ilme dayanarak açıklanan bir kitab (A’raf 52)

 

ALLAH'a Giden Yolları Engellemek (A’raf 85-87)

 

ALLAH dilediğine hidayet eder... (A’raf 178)

 

İman edip salih amel işleyeni ALLAH hidayet’e ulaştırır (Yunus 9)

 

Kur’an mu’min için hidayet kaynağıdır (Yunus 57)

 

Hidayet’in faydası kişinin kendisine....dir (Yunus 108)

 

ALLAH kendisine yöneleni doğru yola iletir (Ra’d 27-28)

 

ALLAH dileseyedi herkes’e hidayet ederdi.... (Ra’d 31)

 

(Hicr 41)

 

ALLAH dileseydi herkesi hidayete erdirirdi (Nahl 9)

 

Hırs göstersen de ALLAH’ın dilediğinin dışındaki hidayet bulamaz (Nahl 37)

 

ALLAH dilediğini saptırır, dilediğini hidayate erdirir (Nahl 93)

 

Kur’an Müslümanlar için hidayet ve müjdedir (Nahl 101-102)

 

ALLAH’ın ayetlerine iman etmeyenlere ALLAH hidayet etmez (Nahl 104)

 

Kur’an; En doğru’ya iletir, salih amel işleyene müjde, ahirete iman etmeyene azabın... (İsra 9-10)

 

Hidayet geldiği halde Peygamberin insan olmasını kabullenemedikleri için iman etmediler (İsra 94)

 

ALLAH'tan Doğruya iletmesini istemek (Kehf 10)

 

Hidayet geldiği zaman iman etmelerine engel ... (Kehf 54-59)

 

ALLAH hidayet’e arenin hidayetini arttırır (Meryem 76)

 

Rabbiniz herşeye hilkatıni verip sonra’da ona doğru yolu gösterendir (Ta-Ha 47-50)

 

Helak edilmiş ümmetlerin yurtları ve kalan izler hidayet olarak yetmiyor mu? (Ta-Ha 128-130)

 

ALLAH dilediğini doğru yola iletir (Hac 16)

 

Hidayete İleten ALLAH'a Şükür (Hac 37)

 

Ahirete iman etmeyen hidayet üzeere değildir (Mu’minun 73-74)

 

ALLAH’ın nur vermediği... (Nur 40)

 

ALLAH dilediğini sırat-ı müstakim’e iletir (Nur 45-46)

 

Nebi (s.a.v.)’in bile sevdiğini hidayete erdirme gücü yoktu (Kasas 56)

 

ALLAH’ın saptırdığını (Rum 29)

 

Önce korkutulmamış bir kavmi hidayete erdirmek için  (Secde 3)

 

Hidayeti ALLAH dileseydi.... buna dair cebriye, kaderiyye ve ehl-i sünnet görüşleri (Secde 13)

 

Kendisine ilim verilenler Kur’anın hak olduğunu bilir (Sebe 6)

 

Rızkı verenin kim olduğunu gerçekten düşünen kişi ne cevap verir (Sebe 24)

 

Nebi (s.a.v.) Vahiy ile hidayet.... (Sebe 50)

 

ALLAH Döneni Din'e hidayet eder (Şura 13, 14)

 

Kur'an'a aldırmayana ALLAH yoldan çıkaran bir şeytan musallat eder, o ise kendini hidayette sanır.... Kıyamet günü ise o şeytan kötü arkadaşıdır onun.... (Zuhruf 36-38)

 

Devam (Zuhruf 39)

 

Hidayet ALLAH’ın elindedir (Zuhruf 40)

 

Kur’an Hidayettir (Casiye 11)

 

Bu, insanlar için doğru yolu gösterici, kesin inanca sahib bir topluluğa da bir hidayet ve bir rahmettir. (Casiye 20)

 

Hevasını ilah edinmiş, bilgisine rağmen ALLAH'ın şaşırttığı, kulağına ve kalbine mühür vurduğu, gözüne perde gerdiği kişi hakkında ne dersin? (Casiye 23)

 

Nebi'yi dinleyip, Yanından çıktıklarında kendilerine ilim verilmiş olanlara: "Az önce ne dedi?" derler. İşte bunlar, Allah'ın, kalplerine mühür vurduğu ve hevalarına uyanlardır. Hidayeti bulanların ise hidayetlerini arttırmış ve kendilerine takvalarını vermiştir.  (Muhammed 16-17)

 

ALLAH'ın Doğru yolu bulanlara lütuf ve nimet olarak imanı sevdirmesi, onu kalplerde süslemesi ve küfrü, fıskı ve isyanı çirkin göstermesi. (Hucurat 7-8)

 

Allah fasıklar topluluğunu hidayete iletmez. (Saf 5)

 

.... ALLAH fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.  (Münafikun 6)

 

...Kim ALLAH'a iman ederse, onun kalbine hidayet verir. ...(Teğabun 11)

 

... yüzüstü düşerek yürüyen kimse mi daha çok hidayettedir? Yoksa dosdoğru bir yol ....(Mülk 22)

 

Doğru yol'da gidenlere bol ....  (Cin 16-17)

 

... bu bir öğüttür. Artık kim dilerse, Rabbine doğru bir yol alır. Ama Allah, dilemedikçe de siz dileyemezsiniz. ..... Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Dilediğini rahmetine sokar. ...... (İnsan 29-31)

 

O, gaybdan yana cimrilik etmez. O, ... sözü de değildir. O halde nereye gidiyorsunuz? ... öğüttür; alemlere, ...doğru yolda gitmek isteyenlere. .... Allah dilemedikçe de siz dileyemezsiniz. (Tekvir 23-29)

 

Ve Biz, ona iki de yol gösterdik. (-Doğru ve yanlış yol-) (Beled 10)

 

Hidayete iletmek, şüphesiz ki Bize aittir..... (Leyl 11-13)