CİNLER:

 

 

ALLAH’ın Zalim cinleri zalim insanlara musallat etmesi (En’am 129)

 

Ben cinleri de, insanları da ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım. (Zariyat 56-60)

 

Cinlerin ğayb’ı bilememelerinin ıspatı (Sebe 14)

 

Şeytan ve Cinlerin Varlığını inkar Etmek (Bakara 102)

 

Cin çarpması - Bu Azaba Uğramalarının Sebebi (Bakara 275 - 279)

 

Cinler ve Melekler ile ALLAH’a ortak koşmak (En’am 100)

 

Cin şeytanlar, insan şeytanlara bazı şeyler fısıldar (En’am 112)

 

İnsanları etkileyen Cinler ve kıyamet günü (En’am 128)

 

 

Cinlerin ve insanların Birbirlerini Görmeleri (A’raf 27)

 

Cehennem için yaratılmış hayvandan daha aşağı gafil cinler ve insanlar (A’raf 179)

 

Cinler ... ateş’ten yaratıldı (Hicr 27)

 

Müşrikler Cinler’e ibadet eder fakat cinler de ALLAH’ın gazabından korkar (İsra 57)

 

Süleyman’ın emrine rüzgar ve bazı Şeytanlar verldi (Enbiya 81-82)

 

Süleyman'ın Orduları (cin ve kuşlar) (Neml 17)

 

Hz. Süleyman'ın, Sebe' ülkesinden Haberdar Olmayışı ve Cinlerle ilgili Bazı Hükümler (Neml 20-28)

 

Süleyman’ın emrine rüzgar, bakır pınarı ve cinlerden bir kısım verildi (Sebe 12)

 

Süleyman’ın vefatı ve bunu cinlerin fark edememesi (Sebe 14)

 

ALLAH’ın indirdiği emirler ve bunların tekrarı sırasında şeytanları kulak hırsızlığı ve .... (Sebe 23)

 

Cinlerin kur'an dinlemeleri olayı- 

Nebi (s.a.v.)’den yiyecek tayini istemeleri (Ahkaf 29)

 

Cinlerin kavimlerini tebliği- 

Cinler mükellefmidir ve cennete girecekler mi? (Ahkaf 30-31)

 

Cinni de dumansız ateşten yarattı. ...... (Rahman 14-18)

 

Cinler de insanlar gibi mükelleftir ...... (Rahman 31-36)

 

Cinsel açıdan cinlerin durumu...(Rahman 56-57)

 

Nebi (s.a.v.)’in Kur'an Okumasını Dinleyen Cinler - Nebi Kur'an'ı Dinleyen Cinleri Gördü mü - 

Cinler Neden Yaratılmışlardır?  -  Cinlerin Görülmeleri ve Çeşitli Varlıklar Suretinde Ortaya Çıkmaları (Cin 1-3)

 

Cinler İblis'in kendilerini nasıl kandırdığını ve ne sandıklarını ....-   

İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı.....- 

Cinler de insanlar gibi gibi, Allah'ın hiçbir kimseyi diriltmeyeceğini sanmışlar. (Cin 4-7)

 

Cinler artık gök'ten haber dinleyemediklerini ve yer halkı için şer mi hayır mı murad edildiğini bilmediklerini .... (Cin 8-10)

 

Cinlerin de hem Salihleri ve hem de Aşağıları var (Cin 11-12)

 

Cinlerin kimi müslüman, kimi zalimdir. ..... (Cin 13-15)

 

.. Allah'ın kulu, O'na ibadet etmek için kalktığı zaman neredeyse etrafında bir keçe olacaklardı. .. (Cin 19-21)

 

"Vesvese veren o sinsi ve sinici olanın şerrinden." (Nas 4)

 

"Ki o insanların göğüslerine hep vesvese verip durandır." (Nas 5)

 

Cinlerin şerrinden korunmak için: ALLAH TEALA’NIN: EZ-ZARİU İsmi