SECDE

 

Bilinenin aksine secde sadece namaz’daki gibi el ayaları, dizler, ayak uçları ve Başın yere konması ile olmaz. Bu namaz’daki secde’dir.

 

Reverans, eğilme v.b. de secde olarak geçer. Güneş’i selamlama, Hüküm’dar önünde eğilme de secdedir. Bitkilerin secdesi itaat ve yönelme ile olur.

 

Bu arada çiftçilerin güneş’i selamlama dedikleri şey pagan türü bir şirk ibadetidir.

 

 

SECDE’YE DAİR AYET VE KURTUBİ AÇIKLAMALARI:

 

Secde (BAKARA 3)

 

Secde - Adem'i ve insanları Meleklerden üstün Görenler ile Adem'e Secde Emrinin Hikmeti - Meleklerin Adem'e Secde Şekli - Secde Etmemenin Pişmanlığı - (Bakara 34)

 

Yalnızca Alnı veya Burnu Koyarak Secde Etmek - Çıplak Alınla Secde - Yeterli Olan Rüku' ve Sücud (Bakara 43)

 

Rüku' ve Secde Yapanlar (Bakara 125)

 

Namaza "Secde" Adının Verilmesi (Nisa 102)

 

Meleklerin ALLAH’ın emri ile Adem’e secdesi iblis’in isyanı... (A’raf 11)

 

Devam (A’raf 12)

 

Devam (A’raf 13)

 

Hz. Yusuf'a Secde - Secde vb. Saygı ifadeleri ile Çeşitli Selamlaşmalar (Yusuf 100)

 

Göklerde ve yerde bulunanların kendisi de gölgesi de .... (Ra’d 15)

 

Adem’i yaratmayı tamamladıktan sonra meleklere secde emri (Hicr 28-29)

 

İblis secde etmedi (Hicr 30-31)

 

Devam (Hicr 32-35)

 

Bu Ayet-i Kerime Secde Ayetimidir? (Hicr 98)

 

0Geklerde ve yerde bulunan canlılar ve Melekler kibirlenmeden ALLAH’a secde edeerler ALLAH’tan korkarlar ve emrolunduklarını yaparlar. (Nahl 49-50)

 

Çeneleri üstü Secdeye Kapananlar (İsra 109)

 

Ağlayarak Secdeye Kapananlar (Meryem 58)

 

...göklerde ve yerde herkes güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvan ve insanlardan çoğu seeresiniz (Hac 77)

 

...ki kurtuluşa eresiniz (Hac 77)

 

’Rahman’a secde edin’ denildiğinde (Furkan 60)

 

Kur’an dan öğüt alıp etkilenen secde edenler iman eder (Secde 15)

 

Buradaki Şükür Secdesi Nasıl Yapılmalıdır? (Sad 21-25)

 

Mümin için Namazın ve Özellikle Secdenin Önemi (Fetih 29)

 

Geceleyin ve Secdelerin Arkasında Allah'ın Tesbih Edilmesi - Secdelerin Ardları (Kaf 39-40)

 

Gövdesiz bitkiler de, ağaçlar da secde ederler. (Rahman 1-13)

 

Kıyamet günü secdeye davet edilen... (Kalem 42-43)

 

...Gecenin bir kısmında O'na secde et. Gecenin uzun bir bölümünde de O'nu tesbih et. (İnsan 23-26)

 

Secdede yada başka yerde Sübhane Rabbiye’l-A’la- demek (A’la 1)

 

Hayır! Ona itaat etme. Secde et ve yaklaş. (Alak 19)

 

 

 

İslam literatüründe belli olan Secde dışında Secde kelimesinin manaları ve diğer kullanımları Kurtubi'de şöyle geçiyor:

 

...... Arap dilinde bunun ifade ettiği anlam boyun eğdiğini ve zilletle itaat ettiğini göstermektir.   Şair der ki:  "Ve öyle bir toplulukla ki, beyaz çizgili siyah atlar etraflarında kayboluyor Küçük tepelerin toynakları altında secde ettiğini görürsün."

 

Şair, burada tepelerin atların toynaklarına secde ettiğini söylemektedir. Çünkü toynaklar tepeleri çiğnemekte ve tepeler kendilerini onlara karşı koruyamamaktadır.

 

"Secde eden göz" tabiri, bakmaktan çekinen göz demektir.

 

Secde etmenin en ileri derecesi yüzü yere koymaktır. İbn Faris der ki: Eğilme sözkonusu olduğu zaman "secde etti" denilir. Secde eden herkes alçalmış olur.

 

"İscad" bakışı sürdürmek demektir.

 

Ebu Amr der ki: Başını önüne eğdiği zaman "escede" denilir.

 

Şair der ki: "Secde ettirildi develerinin yularlarına Hıristiyanların, hahamlarının önünde secde edişi gibi."

 

Ebu Ubeyde der ki: Esedoğullarından bir bedevi Arap bana şunu okudu: "Ve ona: Leyla'ya secde et, dediler, o da secde etti."

 

Şair, burada başını önüne eğen deveyi kastetmektedir.

 

"İscad dirhemleri" ise, üzerlerinde onlara karşı secde ettikleri birtakım resimler bulunan dirhemler demektir. Şair der ki: "İscad dirhemleri gibi onunla karşılaştı."