ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

MERYEM

58

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ

وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ

آيَاتُ الرَّحْمَن خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً

 

58. İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği, Adem'in soyundan, Nuh ile taşıdıklarımızın soyundan, İbrahim ve İsrail soyundan olan peygamberlerdendir. Bizim hak yola ilettiğimiz ve seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı.

 

Bu buyruğa dair açıklamalarımızı dört başlık halinde sunacağız:

 

1- Ağlayarak Secdeye Kapananlar:

2- Kur'an Ayetlerinin Kalbe Tesiri:

3- Tilavet Secdesi Kime Vaciptir:

4- Secde Ayeti Okunurken Yapılacak Dua:

 

1- Ağlayarak Secdeye Kapananlar:

 

"İşte bunlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği, Adem'in soyundan" yalnızca İdris'i kastetmektedir. "Nuh ile taşıdıklarımızın soyundan" yalnızca İbrahim'i kastetmektedir. "İbrahim" bununla da İsmail, İshak ve Ya'kub'u kastetmektedir. "Ve İsrail soyundan olan" Musa, Harun, Zekeriya, Yahya ve İsa'yı kastetmektedir. "Peygamberlerdendir." Böylelikle İdris ve Nuh'un, Adem (a.s.)'a, İbrahim'in Nuh (a.s.)'a, İsmail, İshak ve Ya'kub'un İbrahim (a.s.)'a yakın olmak şerefleri vardır.

 

"Bizim hak yola" yani İslam'a "ilettiğimiz ve" iman ile "seçtiklerimizdendir. Onlara Rahman'ın ayet'leri okunduğunda ağlayarak secdeye kapanırlardı."

 

"Okunduğunda" buyruğunu Şibl b. Abbad el-Mekki müzekker olarak "te" harfi yerine "ya" ile okumuştur. Çünkü burada hem müenneslik hakiki değildir, hem de araya başka bir kelime girmiştir.

 

Yüce Allah bunları Allah için huşu' duymak ve ağlamakla nitelendirmektedir. el-İsra Suresi'nde (109. ayetin tefsirinde) buna dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır.

 

"Ağladı, ağlar, ağlamak" diye kullanılır. Ancak Halil şöyle demektedir: Eğer "ağlamak" kelimesi medsiz olarak (kasr ile) kullanılacak olursa, o takdirde bu "hüzün" gibidir yani (ağlamanın) sessiz olanıdır. Nitekim şair şöyle demektedir:

 

"Gözüm ağladı ve onun zaten ağlaması gerekir. Halbuki ağlamanın da faydası yok, feryadın da."

 

"Secdeye kapanırlar" buyruğu hal olarak nasb edilmiştir. "Ağlayarak" da ona atfedilmiştir.

 

2- Kur'an Ayetlerinin Kalbe Tesiri:

 

Bu ayet-i kerimede Rahman'ın ayetlerinin kalplerde etkili olduğuna delalet vardır. el-Hasen dedi ki: "Onlara Rahman'ın ayetleri okunduğunda" namazda iken "ağlayarak secdeye kapanırlardı."

 

el-Asamm dedi ki: Rahman'ın ayetlerinden kasıt, O'nun tevhid edilmesini ve belge ve delillerini ihtiva eden kitaplardır. Onlar bunları okuduklarında secde ediyorlar ve bunları hatırladıklarında da ağlıyorlardı.

 

Ancak İbn Abbas'tan gelen rivayete göre bundan kasıt, özel olarak Kur'an-ı Kerim'dir. Onlar Kur'an'ı okuduklarında secde ederler ve ağlarlardı. el-Kiya (et-Taberi) dedi ki: Onun bu sözlerinden bütün peygamberlere okunanın Kur'an-ı Kerim olduğu anlaşılmaktadır. Ancak durum böyle olsaydı Kur'an-ı Kerim'in özel olarak Rasulullah (s.a.v.)a indirilmiş olması söz konusu olmazdı.

 

3- Tilavet Secdesi Kime Vaciptir:

 

Ebu Bekr er-Razi (el-Cessas) bu ayet-i kerimeyi secde ayetini okuyanın da dinleyenin de tilavet secdesi yapmasının vacip olduğuna delil göstermiştir. el-Kiya (et-Taberi) de; bu uzak bir ihtimaldir, demektedir. Çünkü bu vasıf Yüce Allah'ın bütün ayetlerini kapsamaktadır. Secde etmenin ağlamakla birlikte olması ve peygamberlerin -Allah'ın salat ve selamı üzerlerine olsun- Yüce Allah'ı ve ayetlerini ne kadar ta'zim ettiklerini ve ta'zim etme yollarını açıklamaktadır. Bu buyrukta özel bir ayetin okunması halinde böyle bir secdeye kapanma gereğine delalet yoktur.

 

4- Secde Ayeti Okunurken Yapılacak Dua:

 

İlim adamları derler ki: Secde ayetini okuyan kimsenin orada o secde ayetine uygun bir duada bulunması gerekir. Mesela, es-Secde Süresi'ndeki secde ayetini okuduğu vakit şöyle dua eder: ''Allah'ım, beni zatın için secde edenlerden, hamdin ile tesbih edenlerden kıL. Senin emrine karşı büyüklük taslayanlardan olmaktan sana sığınırım."

 

el-İsra Süresi'ndeki secde ayetini okuduğunda da şöyle dua eder: "Allah'ım, beni Senin için ağlayanlardan ve Senin önünde zillet ile eğilenlerden kıL."

Şayet bu ayeti okursa şöyle dua eder: "Allah'ım, beni kendilerine nimet ihsan olunmuş, hidayete erdirilmiş, Senin için secde eden, ayetlerinin okunması esnasında ağlayan kullarından eyle!"

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Meryem 59-63

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR