ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

A’RAF

11

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلآئِكَةِ اسْجُدُواْ

لآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

 

 

11. Andolsun ki, sizi yarattık. Sonra da size şekil verdik. Sonra da meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. İblis müstesna, hemen secde ettiler. O ise, secde edenlerden olmadı.

 

Yüce Allah, nimet ve ihsanlarını söz konusu ettikten sonra, "Andolsunki sizi yarattık, sonra da size şekil verdik" buyruğu ile insanın yaratılışına nasıl başladığını anlatmaktadır. "Yaratma"nın anlamı ile ilgili açıklamalar, daha önceden bir kaç yerde mesela, (el-Bakara, 21. ayet ile 29. ayetin tefsirlerinde) geçmiş bulunmaktadır. "Sonra da size şekil verdik." Yani, Biz sizi nutfeler halinde yarattık, sonra da size şekil verdik. Sonra, işte Biz sizlere, meleklere Ademe secde edin, dediğimizi haber verdik.

 

 

İbn Abbas, ed-Dahhak ve başkalarından nakledildiğine göre, buyruğun anlamı şudur: Biz önce Adem'i yarattık, sonra da sizi onun sırtında (çıkacak zürriyetler arasında) şekillendirdik.

 

el-Ahfeş der ki: "Sonra", burada "vav" (ve bağlacı) anlamındadır. Şöyle de denilmiştir: Buyruğun anlamı şöyledir: Andolsun ki, sizi yarattık.

 

Yani, Adem (a.s)'i yarattık, sonra da meleklere Adem'e secde edin dedik, sonra da size şekil verdik anlamında takdim ve tehir ile ifade edilmiştir.

 

"Andolsun ki sizi yarattık" buyruğu ile Adem kastedilmektedir. Burada çoğullafzının zikredilmiş olması, onun insanların ilk atası oluşundan dolayıdır, diye açıklanmıştır.

"Sonra da size şekil verdik" ifadesi de yine Adem'e racidir. Nitekim: "Biz sizi öldürdük" ifadesinin, sizin efendinizi öldürdük anlamında kullanılması da böyledir. "Sonra da meleklere: 'Ademe secde edin' dedik." Bu açıklamaya göre ise, takdim ve tehir söz konusu değildir. Bu açıklama da İbn Abbas'tan nakledilmiştir. Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir: Andolsun ki sizi, yani Adem ile Havva'yı yarattık. Adem topraktan, Havva da onun kaburga kemiklerinden birisinden yaratıldı. Şekil vermek de bundan sonra sözkonusu oldu. Andolsun Biz, önce sizin ilk anne babanızı yarattık, sonra her ikisine de şekil verdik, demek olur. Bu açıklamayı el-Hasen yapmıştır.

 

Anlamın şöyle olduğu da söylenmiştir: Biz, Adem'in sırtında (belinden gelecek zürriyet arasında) sizi yarattık. Sonra da sizden ahit aldığımız sırada size şekil verdik. Bu da Mücahid'in açıklaması olup ondan İbn Cüreyc ve İbn Ebi Necih nakletmişlerdir.

en-Nehhas der ki: Bu, bu husustaki görüşlerin en güzelidir. Mücahid, Allah'ın onları Adem'in sırtında yarattığı, sonra da onlardan ahid alınca onlara suret ve şekil verdiği, bundan sonra da Adem'e secdenin sözkonusu olduğu görüşündedir. Yüce Allah'ın: "Hani Rabbin Adem oğullarının sırtından (sülbünden) zürriyetlerini (çıkarıp) almış ...'' (el-A'raf, 172) ayeti ile: "O da onları küçük zerrecikler gibi çıkartıp onlardan ahid aldı" hadisi bu görüşü pekiştirmektedir.

 

Şöyle de denilmiştir: Buradaki "sonra", haber vermek içindir ("vav" anlamında atıf için değildir). Andolsun ki Biz sizleri yarattık. Bu da Adem'in sulbündeki yaratılış demektir. Sonra size şekil verdik. Yani, rahimlerde sizi şekillendirdik. en-Nehhas der ki: Bu açıklama İbn Abbas'tan sahih olarak nakledilmiştir.

 

Derim ki: Bütün bu görüşlerin anlaşılması muhtemeldir. Aralarından sahih olan Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'in desteklediği görüştür. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: ".Andolsun ki Biz insanı, süzülmüş bir çamurdan yarattık. "(el-Mu'minun, 12) Burada kastedilen Adem (a.s)'dır. Bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır: "Ondan da zevcesini var eden ... " (en-Nisa, 1)

 

Daha sonra Yüce Allah: "Sonra onu" yani, onun soyunu ve zürriyetini "bir nutfe kılıp sağlam bir karargahta yerleştirdik" (el-Mu'minun, 13) diye buyurmaktadır. Buna göre Adem, çamurdan yaratılmış, sonra ona şekil verilip secde ile mükerrem kılınmıştır. Onun soyundan gelenler ise, rahimlerde ve babaların sulblerinde yaratıldıktan sonra annelerin rahimlerinde şekillendirilmişlerdir. Daha önce el-En'am Suresi'nin baş taraflarında (2. ayetin tefsirinde) her insanın bir nutfe ile bir topraktan yaratılmış olduğuna dair açıklamalar geçmiş bulunmaktadır. Bunun üzerinde düşünmek gerekir. Burada da Yüce Allah: "Sizi yarattık, sonra da size şekil verdik" diye buyurduğu gibi, el-Haşr Suresi'nin sonlarında da: "O, öyle Allah'tır ki: yaratandır, yoktan varedendir, sureteşekil) verendir ... "(el-Haşr, 24) diye buyurmakta ve suret, şekil vermeyi yaratmaktan sonra zikretmektedir. İleride Yüce Allah'ın izniyle buna dair açıklamalar gelecektir.

 

"Andolsun ki, sizi yarattık" buyruğunun önce ruhları yarattık, sonra da bedenlere şekil verdik anlamında olduğu da söylenmiştir.

 

Yüce Allah'ın: "İblis müstesna ... O ise secde edenlerden olmadı" buyruğunda istisna edilen, kendilerinden istisna olunanların cinsinden değildir. Bunun, cinsten istisna olduğu da söylenmiştir. Esasen ilim adamları, İblis meleklerden miydi, değil miydi hususunda farklı görüşlere sahiptirler. Nitekim daha önce el-Bakara Süresi'nde (34. ayet, 5. başlıkta) açıklanmıştır.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

A’raf 12

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR