ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

HİCR

98

 

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ

 

98. Artık sen hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.

 

Bu buyruğa dair açıklamalarımızı iki başlık halinde sunacağız:

 

1- Namaza Sığınmak:

2- Bu Ayet-i Kerime Secde Ayetimidir?

 

1- Namaza Sığınmak:

 

Yüce Allah'ın: "Artık sen hemen Rabbini hamd ile tesbih et." Yani, sen hemen namaza koş, namaza sığın. Çünkü namaz tesbihin en ileri derecesi, takdısin de en ileri noktasıdır.

"Tesbih et" buyruğu, Yüce Allah'ın: "Ve secde edenlerden ol" buyruğunun bir açıklamasıdır. Namazda Yüce Allah'a en ileri derecede yakınlık halinin secde hali olduğu açıkça bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: "Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdedeki halidir. O bakımdan ihlasla dua ediniz." Bundan dolayıdır ki, bu buyrukla özellikle secde hali sözkonusu edilmiştir.

 

2- Bu Ayet-i Kerime Secde Ayetimidir?

 

İbnü'l-Arabı der ki: Bazı kimseler, buradaki emir ile bizatihi secde etmenin emredildiğini sanmışlardır. O bakımdan burada, Kur'an-ı Kerim'de tilavet secdesi yapılan yerlerden birisi olduğu görüşünü kabul etmişlerdir. Ben, Beytülmakdis'in -Allah onu arındırsın- Hz. Zekeriyya mihrabında imamlık yapan zatın burada secde ettiğine tanık oldum, ben de bu ayet-i kerimenin nihayetinde onunla birlikte secde ettim. Ancak ilim adamlarının çoğunluğu bu görüşte değildir.

 

Derim ki: Ebu Bekir en-Nakkaş, Ebu Huzeyfe ile Yeman b. Riab 'ın görüşüne göre burada secde ayeti olduğunu zikretmektedir. O, bunun vacip bir secde olduğu görüşündedir.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Hicr 99

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR