ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

FURKAN

60

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ

أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً

 

60. Onlara: "Rahman'a secde edin" denildiğinde, onlar: "Rahman da neymiş? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edelim?" dediler ve bu, nefretlerini arttırdı.

 

"Onlara: Rahman'a secde edin, denildiğinde onlar: Rahman da neymiş? .. dediler" ve bu sözlerini inkar ve şaşkınlık üslubuyla söylediler. Yani biz ancak Yemame'nin rahmanını, rahman olarak biliriz. Bununla da Müseylime el-Kezzab'ı kasdediyorlardı. Kadı Ebu Bekr İbnu'l-Arabi'nin iddiasına göre onlar mevsuf'u (yüce Allah'ı) değil de sıfatı bilmiyorIardı. O buna Yüce Allah'ın: "Rahman da neymiş'?" demiş olduklarını ve; "Rahman da kimmiş?" dememiş olduklarını delil göstermektedir. İbnu'l-Hassar ise şöyle demektedir: Rahmetlik bu ifadeleri ile "halbuki onlar Rahman 'ı inkar ediyorlar." (er-Ra'd, 30) anlamındaki diğer ayet-i kerimeyi hatırlamamış görünüyor.

 

"Senin bize emrettiğin şeye mi secde edelim?" Bu kıraat Medine'lilerle, Basra'lıların kıraatidir. Yani ey Muhammed, senin bize emrettiğih şeye mi secde edeceğiz? Bunu Ebu Ubeyd ve Ebu Hatim de tercih etmiştir.

 

el-A'meş, Hamza ve el-Kisai ise ye ile: ''Onun bize emrettiği ... " diye okumuşlardır ki bununla Rahman'ı kastetmektedirler. Ebu Ubeyd bunu böylece açıklamış ve şöyle demiştir: Şayet onlar Rahman'ın bu emri kendilerine vermiş olduğunu ikrar ve itiraf etmiş olsalardı. kafir olmazlardı.

 

en-Nehhas da şöyle demektedir: Kufe'lilerin kıraatini böyle uzak bir te'vil ile yorumlamaya gerek yoktur. Çünkü evla olan onların "O'nun bize emrettiği şeye mi secde edelim?" şeklindeki kıraatlerinin lehine, emredenin Peygamber (s.a.v.) olduğunu söylemek daha uygundur. Böylelikle bu kıraat de doğru bir kıraat olarak karşımıza çıkar. Ancak birinci kıraat daha uygundur, daha açıktır ve daha kolay anlaşılır.

 

"Ve bu nefretlerini arttırdı." Yani onlara Rahman'a secde edin, emrini veren kimsenin bu sözü, onların dinden daha çok uzaklaşmalarına sebeb oldu.

 

Süfyan es-Sevri bu ayet-i kerime hakkında şöyle dermiş: Ey Yüce ilahım, senin düşmanlarının nefretlerini arttıran husus, benim senin önünde daha bir zilletle boyun eğmemi arttırmıştır.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Furkan 61

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR