ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

FURKAN

61

{س} تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً

 

61. Gökte burçlar kılan, onda bir kandil ve aydınlık saçan bir ay yaratanın şanı ne yüce, ne mübarektir!

 

"Gökte burçlar ... " yani konaklar kılan ... ın şanı ne yüce, ne mübarektir!" Burçlara dair açıklamalar daha önceden (el-Hicr, 16. ayetin tefsirinde geçmiş bulunmaktadır

 

"Onda bir' kandil ... " İbn Abbas dedi ki: Güneşi kastetmektedir. Bunun bir benzeri de Yüce Allah'ın: "Güneşi de bir kandil yapmıştır. "(Nuh, 16) buyruğudur. Genel olarak buradaki "kandil" anlamındaki "sirac" kelimesi, tekil olarak okunmuştur. Ancak Hamza ve el-Kisai: "Kandiller" diye okumuşlardır, ki, bu kıraate göre maksat, parıl parıl ışık saçan büyük yıldızlar demektir. Ebu Ubeyd'e göre birinci kıraat daha uygundur, çünkü o (takdirde) "kandiller''i de yıldızlar, "burçlar"ı da yıldızlar diye te'vil etmiş olur. Böylelikle anlam yıldızlar ve yıldızlar demek olur.

 

en-Nehhas dedi ki: Ancak onların lehine şöyle bir te'vil yapılabilir: Eban b. Tağlib dedi ki: Kandillerden kasıt bolışık saçan yıldızlardır. es-Sa'lebi dedi ki: Zühre (Venüs), Müşteri (jüpiter), Zühal (Satürn), balıkçılar ve benzerleri böyledir.

 

"Ve aydınlık saçan bir ay" Yani doğduğu vakit yeryüzünü aydınlatan bir ay ... İsmet, el-A'meş'den "kaf" harfini ötreli, "mim" harfini de sakin olarak; (...) diye okuduğunu rivayet etmiştir. Ancak bu şaz bir kıraattir. Şayet zamanının müslümanlarının imamı olan Ahmed b. Hanbel'in onun hakkında:

 

Kıraatleri rivayet eden İsmet'in naklettiklerini yazmayınız, sözü dışında hiçbir şeyolmasaydı bile bu kadarı dahi yeterdi. Ancak Ebu Hatim es-Sicistanı sözü geçen bu İsmet'in yaptığı rivayetleri zikretmeye çokça önem verirdi.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Furkan 62

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR