KURTUBİ

HİCR ASHABI - SALİH (A.S.) / SEMUD KAVMİ

 

(A’raf 73)

 

Hz. Salih'in Kavmi Semud'a Verilen imkanlar (A’raf 74)

 

(A’raf 75-76)

 

Deve’nin kesilmesi ve ardından azab... (A’raf 77-79)

 

Semud Kavmi ve Hz. Salih (Hud 61)

 

Salih (a.s.)’ın kavmine tebliği, o’nu yalanlamaları, deve’nin gönderilmesi ve katli, azab’ın haber verilmesi ve gerçekleşmesi (Hud 62-68)

 

Salih peygamberi yalanladılar

Hicr Sahiplerinin Yurduna Girmek - Hicr Ashabının Kuyularından ve Necis Sudan Yararlanmanın Hük mü (Hicr 80)

 

Ayetler: Deve ve... kendilerine verildiği halde yalanladılar (Hicr 81)

 

Güven içinde idiler, dağlarda evler yontuyorlardı ama (Hicr 82-84)

 

 

Semud kavmi dağlarda evler yonttular (Şuara 141-159)

 

 

Salih (a.s.) kavmini ALLAH’tan korkmaya ve kendisine itaate çağırdı, ALLAH’ın nimetlerini hatırlattı. Onlar yalanlayıp alay ettiler, ayet istediler ve gönderilen deve’yi de öldürdüler, ardından helak edildiler (Şuara 141-159)

 

Salih’in kavmini ALLAH’a ibadet’e davet etmesi ve onların ikiye bölünmesi (Neml 45-47)

 

Devam: Bozgunculuk yapan dokuz kişi... (Neml 48-49)

 

Devam: Deveyi öldürdükten ve üç günlük mühletin bildirilmesinden sonra bile ... (Neml 50-53)

 

Ad ve semud’a şeytan yaptıklarını süslü gösterdi, onlar ise akıllarını kullanmadı... (Ankebut 38)

 

Ad ve Semud'un Nebileri: ALLAH'tan başka ilah tanımayın dedi, onlar: "Eğer Rabbimiz dileseydi, elbette melekler indirirdi.... (Fussilet 13-16)

 

ALLAH hidayet verdi, ama körlüğü sevimli buldular. Bunun üzerine horlayıcı azabın yıldırımı onları aldı (Fussilet 17-18)

 

Semud'a "Bir süreye kadar faydalanın" denilmişti. Onlar ise Rabblerinin emrine uymayıp baş kaldırmışlardı. Bu yüzden onlar bakınırlarken yıldırım onları yakalayıvermişti. Ayağa da kalkamadılar, onlara yardım da edilmedi. (Zariyat 43-45)

 

Semud kavmi korkutmaları yalanladı. "Bizden bir tek insana mı, ... uyacağız? ....." dediler. "Vahiy aramızda ona mı verildi? Hayır, o mağrur ve şımarık, çok yalancı birisidir." Yarın kimin .... olduğunu bilecekler.  (Kamer 23-26)

 

Deve ile imtihanları ve sonucu. ...... bir tek çığlık ... ve hayvan ağılına konulan çerçöp gibi oldular. (Kamer 27-32)

 

Semüd ve Ad, kalpleri dehşetle ürperteni (Karia'yı) yalanladılar. (Hakka 4)

 

Semud aşırı şiddetli olan (bir ses) ile helak edildiler. (Hakka 5)

 

....O orduların haberi, Firavun ile Semud'un. .... (Buruc 17-19)

 

Ve vadide kayaları oyan Semud'a? (Fecr 9)

 

Onlar ki, memleketlerde azgınlık etmişler, fesadı arttırmışlardı. ... Rabbin de onların üzerine bir azab kamçısı yağdırdı. (Fecr 11-13)

 

Semud kavmi, azgınlıkları sebebi ile yalanladı. ........."Allah'ın devesinden ve su içmesinden sakının." Fakat onlar ...... kestiler. Bunun üzerine Rabbleri günahları sebebiyle onlara azab gönderiverdi ve hepsini bir yaptı. (Şems 11-14)

 

Ve O, bunun sonucundan korkmaz. (Şems 15)