KURTUBİ

ALAY ETME - İSTİHZA

 

ALLAH’IN (C.C.) Alay ettikleri (Bakara 15)

 

Alaya Almak - Allah'ın Dini ile Alay (Bakara 67)

 

Yahudilerin Nebi (s.a.v.)’e: ‘raina’ diyerek alay etmeleri (Bakara 104)

 

Dünya Kafirlere süslüdür ve onlar mu’minlerle alay ederler... (Bakara 212)

 

Davetçi olarak neden Melek inmedi?... (En’am 8-10)

 

Allah'ın Ayetlerine Dil Uzatanlardan Yüzçevirmek (En’am 68)

 

Münafıkların ‘şaka yaptık’ demesi - Küfür Sözü Şaka da Söylense, Ciddi de Söylense Hüküm Aynıdır - Şaka ve Ciddiyetsizliğin Çeşitli Hükümlere Etkisi (Tevbe 65)

 

İnfakta bulunan Mu’minlerle Münafıkların alay etmeleri (Tevbe 79)

 

Azab’ın hemen gelmemesi ile alay ederler ama (Hud 8)

 

Gemi’yi yaparken Nuh ile alay ettiler (Hud 38-40)

 

Tüm Peygamberlerle alay edildi (Ra’d 32-34)

 

Önceki ümmetlerde de gelen Peygamber ile alay edildi (Hicr 11)

 

Devam (Hicr 12-13)

 

ALLAH onlara zulmetmedi onlar kendilerine zulmetti (Nehl 33)

 

Devam (Nahl 34)

 

Alay ederek ‘ALLAH dileseydi ortak koşmazdık...’ dediler (Nahl 35)

 

Kafirler tehdit edildikleri şeyi alaya alırlar (Kehf 54-59)

 

Rablerinden yeni bir öğüt geldi mi insanlar alay eder... (Enbiya 1-3)

 

Müşriklerin Nebi (s.a.v.) ile alay edişleri.... (Enbiya 36)

 

...çok peygamberle alay edildi de alay edenleri, alay ettikleri şey kuşattı. (Enbiya 41)

 

Müşrikler’in Nebi (s.a.v.) ile alay etmesi (Furkan 41-42)

 

Yeniden dirilişi mevzu ederek Müşriklerin alay etmeleri (Sebe 7)

 

Tek bir ses ile Zelil halde diriltilecekler ve pişman olacaklar (Saffat 18-21)

 

Cehennem ehli dünyada alay ettikleri kimselerin kendileriyle birlikte olmadığını görünce asıl zarar edenin kendileri olduğunu anlar! (Sad 62-64)

 

Alay ettikleri şey onları kuşatacaktır (Zümer 46-48)

 

Dediler ki: "Bizi davet edegeldiğin şeye karşı kalplerimiz örtüler içindedir. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Bizimle senin aranda da bir perde vardır.  (Fussilet 1-5)

 

Ad ve Semud'un Nebileri: ALLAH'tan başka ilah tanımayın dedi, onlar: "Eğer Rabbimiz dileseydi, elbette melekler indirirdi... (Fussilet 13-16)

 

İman etmeyenler alay etmek için Ahiretin gelmesini istediklerini söyler... Mu’minler ise... (Şura 18)

 

Müşrikler: "Rahman dilese idi, biz onlara ibadet etmezdik. "  dediler (Zuhruf 20)

 

Ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde de o, alaya alır. İşte onlara alçaltıcı bir azab vardır.(Casiye 9-10)

 

ALLAH'ın vaadi haktır ve kıyamet kopacaktır, denilince onlar: "Kıyametin ne olduğunu bilmeyiz. Biz ancak şüphe ve zan ediyoruz. Biz inananlar değiliz. "  (Casiye 32)

 

DEVAM: Onlara işlediklerinin çirkinlikleri apaçık görünmüş, alay edegeldikleri şey de kendilerini her yandan kuşatmış olacak.(Casiye 33)

 

Alay Etmek - Selefin Başkalarıyla Alay Etmekten Sakınmaları - 

Kadınların Kadınlarla Alay Etmeleri - 

Başkalarıyla Alayın Sakıncası ve Kalb ve Amelin Önemi (Hucurat 11)

 

İnsanları arkadan çekiştiren, yüzlerine karşı onlarla alay eden her kişinin vay haline ki! (Humeze 1)