ALLAH YOLUNDA

Fİ SEBİLİLLAH

 

Kendisini Allah yoluna vakfetmiş, Bir Sünneti Yerine Getirmek için Birşeylere ihtiyaç Duyan (Bakara 273)

 

ALLAH yolunda çarpışan’a ALLAH’ın yardımına örnek (Al-i İmran 13)

 

Yaralandığı halde devam edenler. - Hamratu’l-Esed vak’ası (Al-i İmran 172)

 

Allah Yolunda Cihadın Mükafatı (Nisa 74)

 

Mu’min ALLAH yolunda, Kafir tağut / şeytan yolunda savaşır (Nisa 76)

 

cihad... (Maide 35-36)

 

Allah Yolunda Cihad Edenler ve Allah'tan Başkasından Korkmayanlar (Maide 54)

 

Allah Yolunda Harcamanın Mükafatı (Enfal 60)

 

Allah Yolunda infak Edilmeyen - Malını Allah Yolunda İnfak Etmeyenlerin Cezası - Asıl Tehdit, Allah Yolunda Malın infak Edilmemesine Yöneliktir (Tevbe 34)

 

Allah Yolunda (zekat) (Tevbe 60)

 

Allah Yolundaki Her Sıkıntı Salih Bir Amel Değerindedir (Tevbe 120-121)

 

ALLAH’a iftira eden, ALLAH yolundan alıkoyan, ...onu eğrilten ve ahireti inkar eden en büyük zalimler (Hud 18-19)

 

Devam (Hud 20)

 

Devam (Hud 21-22)

 

Devam (Hud 23)

 

Devam (Hud 24)

 

ALLAH yolundan alıkoyanlar ve onu eğriltemeye.... (İbrahim 2-3)

 

ALLAH yolundan alıkoyanların azaplarına azap katılacak (Nahl 88)

 

Yemin ile hile ve fesad yapmanın ALLAH yolundan alıkoyma ile... (Nahl 94)

 

Kafirler Allah'ın Yolundan Alıkoyarlar (Hac 25)

 

ALLAH yolunda hicret edenlerin fazileti (Hac 58-59)

 

ALLAH kendi yolunda ..... edeni doğruya iletir, bilmediğini öğretir (Ankebut 69)

 

ALLAH rızkı dilediğine yayar, dilediğine daraltır – ALLAH yolundaki harcananın da yerine başkasını... (Sebe 39)

 

Kafir olup ALLAH'ın yolundan alıkoyanların amellerini (Allah) boşa çıkartır.  (Muhammed 1)

 

ALLAH'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınıza sebat verir.  (Muhammed 7)

 

ALLAH yolundan alıkoyanlar’ın amelleri boşa çıkar (Muhammed 32)

 

Kafirler, Allah'ın yolundan alıkoyanlar, sonra da kafir olarak ölenlere Allah asla mağfiret etmeyecektir. (Muhammed 34)

 

Allah yolunda harcamaya çağrılanlarsınız. Kiminiz cimrilik etmektedir. Kim cimrilik ederse, kendi aleyhinedir. Allah ganidir. Muhtaç olanlar sizlersiniz. Şayet yüz çevirirseniz yerinize sizden başka bir kavmi getirir, sonra onlar da sizin gibi olmazlar. (Muhammed 38)

 

O halde Allah'a kaçın. ...  (Zariyat 50-55)

 

ALLAH Yolunda infak Etmemek (Hadid 10)

 

.... ALLAH kendi yolunda kenetlenmiş bina gibi, saf bağlayarak çarpışanları sever.    (Piyade ve Süvari savaş düzeni) (Saf 4)

 

.... İşte bu, gerçekten bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine doğru yol alır. (Müzzemmil 15-19)

 

Ey insan! Gerçekten sen Rabbine doğru durmadan çalışıp çabalayacaksın. Sonunda O'na kavuşacaksın. (İnşikak 6-9)

 

- -

 

KAYNAKLAR

 

S-MÜSLİM’DE

 

Hakim el-Müstedrek