ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

ANKEBUT

69

 

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

 

69. Uğrumuzda cihad edenleri, elbette Biz onları, yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah ihsan edenlerle beraberdir.

 

"Uğrumuzda cihad edenleri" bizim uğrumuzda yani bizim rızamızı isteyerek cihad edenleri ...

 

es-Süddı ve başkaları dediler ki: Bu ayet-i kerime savaşın farz kılınışından önce inmiştir. İbn Atiyye dedi ki: Ayet-i kerime örfen bilinen cihaddan öncedir. Burada sözü edilen cihad, Allah'ın dini uğrunda ve O'nun rızasını talep yolunda umumi bir cihaddır. el-Hasen b. Ebi'l-Hasen dedi ki: Ayet-i kerime Allah'a çokça ibadet eden kimseler hakkındadır. İbn Abbas ile İbrahim b. Edhem şöyle demişlerdir: Bu ayet-i kerime bildikleri gereğince amel eden kimseler hakkındadır. Peygamber (s.a.v.) da şöyle buyurmuştur: "Bildikleriyle amel edene Allah bilmediklerini öğretir."

 

Bazı ilim adamları da Yüce Allah'ın: "Allah'tan korkun. Allah size öğre tiyor." (el-Bakara, 282) buyruğuna işaret edildiğini kabul etmişlerdir. Ömer b. Abdulaziz de şöyle demiştir: Bilmediğimiz şeyleri öğrenmemizi engelleyen husus, bildiklerimizle amel etmekteki kusurumuzdur. Eğer bizler bildiklerimizin bir kısmı ile amel edecek olursak, şüphesiz ki Allah bizlere bedenlerimizin (fiilen) elde edemeyeceği kadar ilme bizi mirasçı kılar. Yüce Allah: "Allah'tan korkun, Allah size öğretiyor" diye buyurmaktadır.

 

 

Ebu Süleyman ed-Darani dedi ki: Ayet-i kerimede sözü edilen cihad yalnızca kafirlerle savaşmak değildir. O dine yardımcı olmaktır, batılcıların görüşlerini reddetmek, zalimlerin kökünü kazımaktır. Bunun en büyük şekli de iyiliği emredip kötülükten alıkoymaktır. Allah'a itaat uğrunda nefislere karşı mücahede de onun bir parçasıdır ve en büyük cihad budur.

 

Süfyan b. Uyeyne, İbnu'I-Mübarek'e dedi ki: Sen insanların ihtilaf ettiklerini görecek olursan, mücahidlerle ve serhadlerde İslam diyarını koruyanlarla birlikte olmaya bak. Şüphesiz ki Yüce Allah: "Elbette Biz onları yollarımıza iletiriz" diye buyurmaktadır.

ed-Dahhak dedi ki: Ayet-i kerimenin anlamı şudur: Hicret yolunda cihad eden kimseleri elbette iman üzere sebat yollarına ileteceğiz. Daha sonra şöyle demektedir: Dünyada sünnete tabi olmak, ahirette cennete benzer. Ahirette cennete giren kurtulur. Aynı şekilde dünyada da sünnete yapışan kurtulur.

 

Abdullah b. Abbas dedi ki: Bize itaat yolunda cihad edenleri elbette Biz de mükafat yollarımıza ileteceğiz. Bu da itaatin genel anlamıyla kaydedilen bütün görüşleri kapsar.

 

Abdullah b. ez-Zübeyir'in şu sözü de buna yakındır: Hikmet der ki: Beni arayıp da bulamayan, iki yerde beni arasın: Bildiğinin en güzeli ile amel etsin ve bildiğinin en kötülerinden uzak kalsın.

 

el-Hasen b. el-Fadl dedi ki: İfadede bir takdim ve te'hir vardır. Yani Bizim kendilerine hidayet verdiğimiz kimseler, asıl yolumuzda cihad edenlerdir.

 

"Biz onları yollarımıza iletiriz." Yani cennet yollarına. Bu açıklamayı es-Süddi yapmıştır. en-Nekkaş dedi ki: Allah onları hak dine uymayı muvafık kılar. Yusuf b. Esbat dedi ki: Yani Biz onların niyetlerini, sadakalarını, namaz ve oruçlarını Allah için ihlaslı kılacağız.

 

"Muhakkak ki Allah ihsan edenlerle beraberdir" buyruğunda yer alan; (...)'in başındaki "lam" harfi te'kid "Iam"ı olup bu "Iam"ın başa gelmesi iki şekilden birisine göredir: Başına geldiği kelime isim olmalı, te'kid "lam"ı ancak isimlerin başına gelir. Yahutta harf (edat)'ın başına gelmelidir. Çünkü harfte de istikrar manası vardır. Mesela "Şüphesiz ki Zeyd evdedir" demek gibi. Sakin okunduğu takdirde sadece edattır, başka bir şey olmaz. Fethalı okunduğu takdirde ise isim olması da caizdir, harf olması da caizdir. Fakat çoğunluk belli bir mana için getirilmiş bir harf olduğu görüşündedir.

 

"İhsan ve ihsan edenler"in anlamına dair açıklamalar daha önceden elBakara Suresi'nde (195. ayetin tefsirinde) ve başka yerlerde geçmiş bulunmaktadır.

 

Şanı Yüce Allah, bu cihad edenlerle, yardımı ve onlara ihsan edeceği zaferlerle onları korumak, onları doğru yola iletmekle birliktedir. Bunlarla ve diğer herkesle ise; onları kuşatmak ve kudreti ile birliktedir. Her iki birlikte oluş arasında ise büyük bir fark vardır.

el-Ankebut Suresi'nin tefsiri de burada sona ermektedir. Hamd, yalnız Allah'adır.

 

ANKEBUT SURESİ'NİN SONU

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR