ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

SAF

4

 

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ

 

4. Gerçek şu ki, Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş bina gibi, saf bağlayarak çarpışanları sever.

 

Bu buyruğa dair açıklamalarımızı üç başlık halinde sunacağız:

 

1- Allah'ın Sevdiği Savaşçıların Hali:

2- Piyadenin Savaşması ile Süvarinin Savaşması:

3- Saftan Çıkmak, Ne Zaman Caiz Olabilir?

 

1- Allah'ın Sevdiği Savaşçıların Hali:

 

"Gerçek şu ki, Allah kendi yolunda ... saf bağlayarak çarpışanları sever" buyruğundaki: "Safbağlıiyarak" lafzı; (...) demektir. (Meal de buna göredir.) Meful ise hazfedilmiştir ki, kendilerini saf saf dizerek, anlamındadır.

 

"Birbirine kenetlenmiş bina gibi" buyruğu hakkında el-Ferra birbirine kurşun ile kaynatılmış ... diye açıklamıştır. el-Müberred de şöyle demiştir: Bu buyruk, bina yaparken yapıyı birbirine kaynaştırıp, tek bir parça imişcesine taşları birbirine yakınlaştırılması halini anlatmak üzere: (...) tabirinden alınmıştır.

 

Bir başka açıklamaya göre bu "dişlerin birbirine kenetlenmesi" demek olan: (...)'dan gelmektedir. "Birbirine yapışmak, bitişmek" demektir. "Saf ta birbirine bitiştiler" tabiri de buradan gelir.

 

Ayetin anlamı şöyle olur: Allah kendi yolunda cihad esnasında binanın sağlamca yerinde durması gibi yerinde sebat gösterip, yerinden ayrılmayan kinıseleri sever.

 

Said b. Cübeyr dedi ki: Bu, Yüce Allah'ın düşmanlarıyla savaşması esnasında mü'minlerin nasıl olmaları gerektiğine dair Allah'ın bir talimatıdır.

 

2- Piyadenin Savaşması ile Süvarinin Savaşması:

 

Bazı tevil bilginleri bu buyruğu piyadenin çarpışmasının süvarinin çarpışmasından daha faziletli olduğuna delil göstermişlerdir. Çünkü süvariler bu şekilde dizilme imkanına sahib değildir.

 

el-Mehdevi dedi ki: Ancak böyle bir yorum doğru olamaz. Çünkü gerek ecir, gerek ganimet açısından süvarinin daha faziletli olduğuna dair buyruklar gelmiş bulunmaktadır. Bununla birlikte süvariler de ayet-i kerimenin ifade ettiği anlamın dışında görülemezler. Çünkü buyruğun ifade ettiği anlam sebat göstermeye dairdir.

 

3- Saftan Çıkmak, Ne Zaman Caiz Olabilir?

 

İnsanın bir ihtiyacı olması yahut imamın göndereceği bir mesaj ya da değerlendirilmesi gerektiği hususunda görüş ayrılığı bulunmayan bir fırsat gibi yerinde durmak sırasında ortaya çıkmayacak bir menfaat sözkonusu olmadıkça safın dışına çıkmak caiz değildir.

 

Mübareze (teke tek çarpışmak) maksadı ile safın dışına çıkmak ile ilgili görüş ayrılığı vardır. Birincisine göre düşmana korku vermek, şehadeti istemek ve savaş şevkini güçlendirmek maksadı ile bunda bir sakınca yoktur. Bizim mezhebimize mensub ilim adamları ise: Hiçbir kimse böyle bir istek ile teke tek çarpışmak üzere ortaya çıkmaz. Çünkü böyle bir tutumda riyakarlık ve Yüce Allah'ın yasaklamış olduğu düşman ile karşılaşmak için çıkmak sözkonusudur. Mübareze ancak Peygamber (s.a.v.)'ın Bedir günü ve Hayber gazvelerinde olduğu gibi, kafirin talebi üzerine olmalıdır. Selefin uygulaması da bu şekildedir.

 

Bu hususa dair yeterli açıklamalar el-Bakara Süresi'nde Yüce Allah'ın: "ELlerinizle kendinizi tehlikeye atmayın" (el-Bakara, 195) buyruğu açıklanırken geçmiş bulunmaktadır.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Saf 5

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR