ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

İNŞİKAK

6

/

9

يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ {6} فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ {7} فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً {8} وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً {9}

 

6. Ey insan! Gerçekten sen Rabbine doğru durmadan çalışıp çabalayacaksın. Sonunda O'na kavuşacaksın.

7. Kitabı sağ eline verilecek kimseye gelince;

8. O kolay bir hesab ile hesaba çekilecek,

9. Ve o, ailesine sevinçli dönecektir.

 

"Ey insan! Gerçekten sen Rabbine doğru durmadan çalışıp, çabalayacaksın." buyruğunda "insan" ile kastedilen insan cinsidir. Ey Ademoğlu, demektir. Said de Katade'den böylece rivayet etmiştir: Ey Ademoğlu, senin çalışman hiç şüphesiz çok zayıftır. O bakımdan her kim çalışıp çabalamasının Allah'a itaat yolunda olmasını istiyorsa, bunu yapıversin: fakat ancak Allah'tan aldığı kuvvet ile bunu yapabilir.

 

"İnsan"ın muayyen bir kimse olduğu da söylenmiştir. Mukatil dedi ki: Bununla el-Esved B. Abdi'l-Esed'i kastetmektedir. Ubey B. Halefin kastedildiği de söylenir, bütün kafirlerin kastedildiği de söylenir: Ey kafir sen ... çalıŞıp, çabalamaktasın,

 

Arap dilinde: ''Çalışıp, çabalamak"; amel etmek ve kazanmak demektir. İbn Mukbil dedi ki: "Zaman ancak iki defadır, onlardan birisinde ölürüm, diğerinde ise geçimimi arayarak çalışıp, çabalarım."

 

Bir başka şair de şöyle demiştir: "Güzel herbir yaşantının güleryüzlülüğü geçip gitti, Ve ben hayat için çalışıp çabalamaya ve yorulup didinmeye kaldım."

 

Burada; çalışmaya ... kaldım, demektir.

 

ed-Dahhak, İbn Abbas'tan şöylece açıkladığını rivayet etmektedir: "Gerçekten sen Rabbine doğru durmadan çalışıp çabalamaktasın." Yani kesin ve kaçınılmaz olarak O'na döneceksin. "Sonunda O'na" yani Rabbine "kavuşacaksın. "

 

Amelin ile karşılaşacaksın, diye de açıklanmıştır. el-Kutebi de şöylece açıklamıştır: "Gerçekten sen ... çalışıp çabalayacaksın." Yani Rabbine kavuşuncaya kadar geçimin için çalışacak, yorulacak. didineceksin. Burada; ''Karşılaşmak", kavuşmak anlamındadır. Sen amelinle Rabbinin huzuruna çıkacaksın. Amel defterin ile karşılaşacaksın, diye de açıklanmıştır. Çünkü amel olup bitmiş olandır. Bundan dolayı da: "Kitabı sağ eline verilecek kimseye gelince" diye buyurulmuştur.

 

"Kitabı sağ eline verilecek kimse" -mü'min olan kimsedir-. ''... ye gelince; o kolay bir hesab ile hesaba çekilecek." Hesabında onunla münakaşa edilmeyecek.

 

Rasulullah (s.a.v.)'dan Aişe (r.anha)'nın rivayet ettiği hadiste de böyle buyurulmuştur. Dedi ki: Rasülullah (s.a.v.)'a şöyle buyurdu: "Kıyamet gününde (sıkı sıkıya) hesaba çekilen kimseye azab edilir." Ben: Ey Allah'ın Rasülü dedim. Yüce Allah: "Kitabı sağ eline verilecek kimseye gelince, o kolay bir hesab ile hesaba çekilecek" diye buyurmamış mıdır? Peygamber şöyle buyurdu: "Bu hesab o değildir. O hesabın arzedilmesidir. Kıyamet gününde hesaba inceden inceye çekilen bir kimse azaba uğratılır." Bu hadisi Buhari, Müslim ve Tirmizi rivayet etmiş olup, Tirmizi hasen, sahih bir hadistir demiştir.

 

"Ve o ailesine sevinçli dönecektir." Cennette bulunan Huru'l-In'den eşlerine "sevinçli" gözü aydın ve gıbta edilmeye değer bir halde "dönecektir."

 

Denildiğine göre; ayet-i kerime Abdu'I-Esed oğlu Ebu Seleme hakkında inmiştir. O Mekke'den, Medine'ye hicret eden ilk kimsedir.

 

Dünyadaki ailesine kurtuluşa erip, esenliğe kavuştuğuna dair onları haberdar etmek üzere dönecektir, diye de açıklanmıştır.

 

Birincisi Katade'nin görüşüdür. Yani o, Allah'ın kendisi için cennette hazırlamış olduğu ailesine dönecektir.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

İnşikak 10-15

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR