ÇOCUK

 

 

S-BUHARİ’DEَ

 

S-MÜSLİM’DE

 

TİRMİZİ’DE

 

 

 

Çoluk çocuğun Baba Üzerindeki Hakları (şuabu’l-İman)

 

Küçüğe Merhametli ve Büyüğe Saygılı Olmak (şuab)

 

 

 

KURTUBİ’DE ÇOCUK VE KIZ ÇOCUĞU:

 

 

ÇOCUK:

 

Sünnetli Olarak Doğan Çocuk - Küçük Çocuk Ne Zaman Sünnet Edilir (Bakara 124)

 

Çocukların Şahitliği (Bakara 282)

 

Allah'tan Çocuk Sahibi Olmayı Dilemek - Çoluk çocuğun Hidayet Bulmaları için Allah'a Dua Etmek (Al-i İmran 37-38)

 

Torun, Evlat Kabul Edilebilir mi? (Al-i İmran 61)

 

Çocuklar Arasında Ayırım Gözetmek de Cahili Bir Uygulamadır (Maide 50)

 

Fakirlik Korkusuyla Çocukları Öldürmek (En’am 151-153)

 

Küçükken Ölenlerin Durumu - Adem Oğullarının Zürriyeti (A’raf 172-174)

 

Yüce ALLAH'ın, Çocuklardan Satın Aldığı Şeyler (Tevbe 111)

 

Salih Babaların Kötü Evlatları ve ''Aile Halkı" nın Kapsamı - çocuğun Annesı: Kimin Nikahı Altında iken Doğum Yapmışsa Çocuk O Babanındır (el- Veledu li'l-Firaş) (Hud 45-47)

 

Çocuk Yaştaki Hz. Yusuf'un Rüyasının Hükmü (Yusuf 5)

 

Çocukların Anneye İzafe Edilmelerinin Anlamı (Nahl 72)

 

Mal ve Evlatlarda Şeytanın Ortaklığı (İsra 64)

 

Mal ve oğul Dünya hayatının süsüdür (Kehf 46)

 

Çocuk istemek üzere Dua Etmenin Hükmü (Meryem 1-15)

 

Zannederler mi ki Biz kendilerine mal ve oğullar vermekle; İyilikleri kendilerine çabucak ulaştırıyoruz? .... (Mu’minun 55-56)

 

Buluğ çağına erişen çocuk izin istesin! (Nur 59)

 

ALLAH'tan Salih Evlad dilemek (Saffat 99-101)

 

Herşeyin Mülkü ALLAH'ındır O Dilediğine, Dilediği Gibi Evlat Verendir - Yüce ALLAH'ın insanları Bu Yolla Yaratmasındaki Hikmet (Şura 49-50)

 

Ey iman edenler! Mallarınız da, evlatlarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. ..... (Münafikun 9)

 

Mallarınız da; evlatlarınız da sizin için ancak bir imtihandır. Büyük mükafat ... (Teğabun 15)

 

Babaya ve doğana ki;  (-Baba ve doğan kim-) (Beled 3)

 

 

 

KIZ ÇOCUĞU:

 

Çocuklar Tabirinin Kapsamına Kız Çocukları da Girer mi? (En’am 84-86)

 

Kız çocuğunu ALLAH’a erkeği kendilerine... (Nahl 57)

 

Devam (Nahl 58)

 

Devam: Müşriklerin kızlara bakışı – Kız çocuğu yetirştirmenin fazileti (Nahl 59)

 

Devam: Akibetleri.... (Nahl 62)

 

Fakirlik Korkusuyla Çocukların Öldürülmesi - Büyük Bir Günah (İsra 30-31)

 

Kız çocuklarını ALLAH’a .... (İsra 40)

 

Bir Peygamber Kızlarının Koyun Sulamasına Nasıl izin Verebilir? (Kasas 23-28)

 

ALLAH’a kız çocuğu isnadı (Zuhruf 16)

 

Devam (Zuhruf 17)

 

Diri diri gömülen kız çocuğa kıyamet günü.... (Tekvir 1-14)