İLİM  علم

 

Açıklama için tıkla

 

Senin bilmen gereken şeyler ile bilmek istediğin şeyler birbirinden farklı olursa sapıklığa düşersin. Bunu anlamazsın, zira insan kendisini kandırır. Doğruyu Allah’ın gösterdiği yönde ara! Bu yönü Kur’an’da bulursun. Şundan emin ol ki, Kur’an’ı Hadisler olmadan anlayamazsın!!!

Kaynaklar:

 

ŞUABU’L-İMAN

 

BUHARİ

 

MÜSLİM

 

TİRMİZİ

 

EBU DAVUD

 

NESAİ

 

İBN MACE

 

MUVATTA

 

MÜSNED-İ HANBEL

 

MÜSTEDREK HAKİM

 

İBN HİBBAN

 

MÜSNED-İ ŞAFİİ

 

Kitab ve Sünnet’e Sarılma (M.ŞAFİİ)

 

METALİBU’L-ALİYE

 

ZEVAİD

 

 

KURTUBİ’DE İLİM:

 

Kur'an ve ilim Öğretmeye Karşılık ücret Almak (Bakara 41)

 

ALLAH'ın indirdiklerini Gizleyenler - ilmin Gizlenmesi ve Açıklanması - Apaçık Ayetler ve Haber-i Vahid - Gizlenmesi Caiz Olan Şeyler - Apaçık Şekilde Bildirdikten Sonra (Bakara 159)

 

ilim Adamlarına Göre Taklidin Mahiyeti - Taklid Yoluyla Bilgi Sahibi Olmak - Avamdan Olanların Taklid Etmesi - Akaid Konularında Taklid ve Kelamcılar (Bakara 170)

 

Kur’anı / ilmi gizleyip menfaati için kullanan (Bakara 174)

 

Te'vili Bilenler ve Tevilin Mahiyeti - ilimde Derinleşmiş Olanlar - Kur'an Muhkemiyle Müteşabihiyle Allah'tandır (Al-i İmran 7)

 

İlmin ve Alimlerin Fazileti (Al-i İmran 18)

 

Kitapların ilim Ehlinin istıfadesine Sunulmaması ve Bu Ayetin Nüzul Sebebine Dair Bir Rivayet (Al-i İmran 161)

 

Kitap Ehlinden Alınan Söz ve ilmin Öğretilmesi - ilmin insanlara Açıklanması (Al-i İmran 187)

 

Kitap ve Sünnete Dayalı İlmin Önemi (Nisa 11-14)

 

Allah'ın Hükümlerini Açıklama Görevi (En’am 151-153)

 

Kur’an; iman edeceklere hidayet ve rahmet olmak üzere ilme dayanarak açıklanan bir kitab (A’raf 52)

 

ilim Tahsilinin Gereği - Dinde Fakih Olmak için Kalanlar ve Uyaranlar - İlim Talebinin Kısımları - ilim Taleb Etmenin Faziletine Dair (Tevbe 122)

 

İlim, Kur’an öğrenildikten sonra dönen...(Ra’d 37)

 

İlim Talep Etme Adabı (Kehf 60)

 

ilim Öğrenme Edebi - Öğrenci ve ilim Adamı (Kehf 66-70)

 

ALLAH'ın ilmine Nisbetle insanın Bilgisi (Kehf 71-73)

 

İlimlerin Tedvin Edilip Yazılmaları ve Hadisin Yazılması - Hadisin Yazılmasında Dikkat Edilecek Hususlar (Ta-Ha 51-52)

 

Küçüğün Büyüğe, Öğrencinin Hocaya (Neml 20-28)

 

ALLAH bildiği ile amel edene bilmediğini öğretir (Ankebut 69)

 

Rahman, Kur'an'ı öğretti, İnsanı yarattı, Ona beyanı öğretti. (Rahman 1-13)

 

İman ve İlmin Fazileti (Mücadele 11)

 

Yaratan Rabbinin adıyla oku! (Alak 1)