KURTUBİ

SU

 

Gökten indirilen Su (Bakara 164)

 

Nehir ile Sınama - Suda Faiz Cereyan Eder mi? - Akarsudan Su içme Şekliyle ilgili Hükümler - Eliyle Avuçlayarak içenler ve Helal Rızık Arayanlar - (Bakara 249)

 

Su Aramanın Hükmü - Vakit Çıkmadan Önce Su Bulma Umudu Varsa Ne yapar - Su Bulamamanın Ölçüsü - Nitelikleri Değişmiş Suyun Hükmü - Sudan Başka İçeceklerle Abdest Almak (Nisa 43)

 

Üstteki Arazi Sahibinin Arazisini Sulaması ve Bir Alttakine Suyu Bırakması Keyfiyeti - Sulama Şekline Dair Rivayetler ve Görüşler (Nisa 65)

 

Su ve Toprak Bulamayanın Hükmü (Maide 6)

 

Bitkilere Hayat Veren Su (En’am 99)

 

İhtiyaç Sahiplerine Su Vermenin Fazileti - Mülkiyet Altına Alınmış Su (A’raf 50)

 

Hicr Ashabının Kuyularından ve Necis Sudan Yararlanmanın Hükmü (Hicr 80)

 

İçme suyunu da sulama suyunu da gök’ten ALLAH indiriyor (Nahl 10)

 

Devam: zeytin, hurma, üzüm ve .... bitki su ile (Nahl 11)

 

Yeryüzünün su ile dirilmesinde anlayana ayet vardır! (Nahl 65)

 

.... canlı her şeyi sudan yarattık.... (Enbiya 30-33)

 

Su Nimeti - Herşey Gibi Su Da Belli Bir Miktar iledir - Yeryüzüne indirilen Sular ve Bu Suların Yerden Kaldırılması - Semadan inen Su Temizdir, Temizleyicidir (Mu’minun 18)

 

Bağ ve Bahçelerin Yetişmesinde Suyun Önemi (Mu’minun 19)

 

ALLAH tüm canlıları su’dan yarattı, karnı üzerinde iki ve dört ayak üzerinde yürürler (Nur 45-46)

 

Tertemiz Su ve Su ile Temizlenmek (Taharet) - Katıksız Sular ile Karışık Suların Hükmü - Necasetin Suyu Etkilemesi - Korunulması imkansız Olan Şeyler Sebebiyle Değişikliğe Uğrayan Suyun Hükmü - Çeşitli Şahıs ve Canlı Varlıkların Artığı Olan Suyun Hükmü - Köpeğin Su içtiği Kap ve Arttırdığı Su - Suda Ölen Bazı Canlıların Hükmü - Kedinin Su içtiği Kap - Müsta'mel (Kullanılmış) Su - Necasetin Suya Düşmesi ile Suyun Necasetin Bulunduğu Yerden Akması Arasındaki Fark - Tahir ve Mutahhir Olan Su - Deniz Suyunun Hükmü - Abdest veya Gusülden Artan Suyun Hükmü - Abdest ve Gusül Maksadıyla Suyu ısıtmak - Abdes! Almak için Kullanılması Caiz Olan Kablar (Furkan 48)

 

Acı ve Tatlı (Fatır 12)

 

İçtiğiniz sudan Bana haber verin. Onu buluttan siz mi indirdiniz? Yoksa ..... Dileseydik onu acı kılardık. (Vakıa 68-74)

 

"Bana haber verin! Eğer suyunuz yerin dibine geçiriliverse, size kim bir su getirebilir?" (Mülk 30)

 

Su ve Kendisi İle İstinca Yapılabilenler (Cin 1-3)

 

... Size tatlı sular içirdik (Mürselat 25-28)

 

... sonra da yeri yayıp, döşedi. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları ise sapasağlam dikti. Size ve davarlarınıza .....(Naziat 27-33)

 

Öyleyse insan yediğine bir baksın! ... Biz, suyu bol bol dökeriz. Sonra da yeri gereği gibi yararız. ... taneler bitiririz. Üzümler, sebzeler, Zeytinlikler, hurmalıklar, Sık ve bol ağaçlı bahçeler Meyveler ve otlaklar (bitirdik.) Sizin için de, davarlarınız için ...(Abese 24-32)