ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

MU’MİNUN

18

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

 

18. Gökten bir miktarda su indirdik ve o suyu yerde durdurduk. Gerçekten Bizim onu gidermeye de gücümüz yeter.

 

Bu buyruğa dair açıklamalarımızı dört başlık halinde sunacağız:

 

1- Su Nimeti:

2- Herşey Gibi Su Da Belli Bir Miktar iledir:

3- Yeryüzüne indirilen Sular ve Bu Suların Yerden Kaldırılması:

4- Semadan inen Su Temizdir, Temizleyicidir:

 

1- Su Nimeti:

 

Bu ayet-i kerımede şanı Yüce Allah'ın yarattıklarına olan ve kendisini hatırlatarak onlara olan lütfunu dile getirmiş olduğu nimetlerinden birisi dile getirilmektedir. Bu lütufların en büyüklerinden birisi, bedenin hayat kaynağı, canlıların gelişme sebebi olan sudur. Semadan indirilen su iki kısımdır. Birisi şanı Yüce Allah'ın burada sözünü ettiği ve yeryüzünde emanet olarak koruyup, sakladığını haber verdiği insanların su ihtiyaçlarını karşılamak için orada depoladığı sudur. Onlar gerek duydukları vakit bu suyu bulup alırlar. İşte ırmakların, pınarların suyu ile kuyulardan çıkartılan su budur. İbn Abbas ve başkalarından rivayet edildiğine göre bu buyrukla Seyhan, Ceyhan, Mısır Nil'i ve Fırat ... nehirlerini kastetmiştir. Mücahid de şöyle demiştir:

 

Yeryüzünde ne kadar su varsa, hepsi mutlaka semadandır. Ancak bu ifade, bu şekliyle mutlak olarak ele alınmamalıdır. Çünkü tuzlu su yeryüzünde sabit kalır. Dolayısıyla onun bu açıklamasının tatlı su ile kayıtlandırılması mümkündür. Şüphesiz ki Yüce Allah yeryüzünde de bir su yaratmıştır, semadan da bir su yaratmıştır.

 

Bir başka açıklamaya göre Yüce Allah'ın: "Gökten bir su indirdik" buyruğu tatlı suya bir işarettir. Bunun da aslı denizdendir. Yüce Allah o suyu lütfuyla ve güzel takdiri ile denizden, semaya doğru yükseltmiştir. Bu yükseltmesi ve yukarı doğru kaldırmasıyla da suyun tadı güzelleşmiştir. Sonra da bu suyu kendisi ile faydalanılsın diye yeryüzüne indirmiştir. Yoksa durum sadece deniz suyuna kalmış olsaydı, tuzlu olduğundan dolayı insanlar ondan istifade edemezlerdi.

 

2- Herşey Gibi Su Da Belli Bir Miktar iledir:

 

Yüce Allah'ın: "Bir miktarda" buyruğu halleri ıslah edecek bir miktar üzere anlamındadır. Çünkü su çoğalacak olursa, helak edici olur. Yüce Allah'ın: '''Hazineleri nezdimizde bulunmayan hiçbir şey yoktur. Biz onları ancak belli bir miktar ile indiririz" (Hicr, 21) buyruğu bu anlamı ifade etmektedir.

 

"Gerçekten Bizim onu" yani yerde depolanmış halde bulunan suyu "gidermeye de gücümüz yeter." Bu ifade bir tehdittir, yani onu gidermek ve yerin dibine geçirmek Bizim kudretimizde olan bir şeydir. O takdirde insanlar susuzluktan dolayı helak olur, onların davarları da helak olur, gider. Bu da Yüce Allah'ın: "De ki: 'Bana haber verin eğer suyun uz yerin dibine geçiriliverse size kim kaynar bir su getirebilir?" (el-Mülk, 30) buyruğuna benzemektedir.

 

3- Yeryüzüne indirilen Sular ve Bu Suların Yerden Kaldırılması:

 

en-Nehhas şöyle bir rivayet zikretmektedir: Ebu Ya'kub İshak b. İbrahim b. Yunus'a, Cami' b. Sevade'den (yazılı metinden) şöyle dediği okundu: Bize Said b. Sabık anlattı, dedi ki: Bize Mesleme b. Ali, Mukatil b. Hayyan'dan, o İkrime'den, o İbn Abbas (r.a)'dan, o da Peygamber (s.a.v.)dan rivayetle dedi ki: "Aziz ve celil olan Allah cennetten yeryüzüne beş nehir indirmiştir:

 

Hind'in nehri olan Seyhun, Belh nehri Ceyhun, Irak'taki nehirler olan Dicle ile Fırat, Mısır'ın nehri NiL. Yüce Allah bunları cennet derecelerinin en altındaki cennet pınarlarından bir tek pınardan Cibril (a.s)ın kanatları üzerinde indirmiş. (O da) bunları dağlara tevdi etmiş ve yeryüzünde bunları akıtmıştır. Bu nehirlerde insanlar için geçimlerinin çeşitli alanlarında bir çok menfaatler yaratmıştır. İşte şanı Yüce Allah'ın: "Gökten bir miktar da su indirdik ve o suyu yerde durdurduk" buyruğu bunu dile getirmektedir. Nihayet Ye'cuc ile Me'cuc'un çıkacağı vakit geleceğinde aziz ve celil olan Allah Cibril'i gönderecek, o da yeryüzünden Kur'an'ı, ilmi ve bu beş nehrin tümünü kaldıracak. Bunlar semaya yükseltilecektir. İşte Yüce Allah'ın: "Gerçekten Bizim onu gidermeye de gücümüz yeter" buyruğu bunu anlatmaktadır. İşte bu şeyler yerden kaldırıldı mı artık yeryüzü halkı dinin de, dünyanın da hayrını yitirmiş olacaktır.''

 

4- Semadan inen Su Temizdir, Temizleyicidir:

 

Semadan inen bütün sular ister depolanmış olsun, ister depolanmamış olsun hem tahirdir, hem mutahhirdir (temizdir, temizleyicidir.) Onunla gusledilir, ondan abdest alınır. Nitekim ileride el-Furkan Suresi'nde (48. ayetin tefsirinde) buna dair açıklamalar gelecektir.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Mu’minun 19

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR