ANA SAYFA             SURELER    KONULAR

 

FATIR

12

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

 

12. İki deniz bir olmaz. Bu çok tatlı, içimi hoş ve kolaydır. Diğeri ise çok acı ve tuzludur. Bununla birlikte her ikisinden de taze et yersiniz. Giyeceğiniz bir süs çıkartırsınız. O'nun lutfundan aramanız ve şükretmeniz için gemilerin onda suyu yararak yürüdüğünü görürsün.

 

Yüce Allah'ın: "İki deniz bir olmaz. Bu çok tatlı, içimi hoş ve kolaydır." buyruğu ile ilgili açıklamalarımızı dört başlık halinde sunacağız:

 

1- Acı ve Tatlı:

2- Denizden Çıkartılan Süsler:

3- Herbir Eşyanın Giyilmesi Kendisine Göredir: -

4- Denizi Yararak Giden Gemiler:

 

1- Acı ve Tatlı:

 

İbn Abbas dedi ki: "Tatlı"; "Acı" demektir.

 

Talha: "Diğeri ise çok acı ve tuzludur" şeklinde (tuzlu anlamındaki kelimenin) "mim" harfini üstün, "lam" harfini esreli ve "elif"siz olarak okumuştur. (...) ise "içine tuz katılan, tuzlu" anlamındadır.

 

İsa ve İbn Ebi İshak "içimi hoş ve kolay" anlamındaki buyruğu: (t:") diye okumuştur ki birinci kelimesi "seyyid" ve "meyyit" (kelimelerinin: "said" ve "mait" olarak da, okunmaları) gibidir.

 

"Bununla birlikte her ikisinden de taze et yersiniz." Her iki denizden (acı ve tatlı sulardan) yersiniz anlamında olduğu hususunda görüş ayrılığı yoktur. Buna dair açıklamalar daha önceden en-Nahl Suresi'nde (14. ayet, 1. başlıkta) geçmiş bulunmaktadır.

 

2- Denizden Çıkartılan Süsler:

 

"Giyeceğiniz bir süs çıkartırsına" buyruğu ile ilgili olarak Ebu İshak'ın görüşü şudur: Süs eşyası ancak tuzlu sulardan çıkartılır, Her ikisinden denilmesi bunların birbirine karışması dolayısıyladır. Bir başkası da şöyle demiştir: İnci ve diğer süs eşyalarının bulunduğu sadefler pınarları andıran şekilde tatlı ve tuzlu suların bulunduğu yerlerden çıkartılır. Dolayısıyla bu süs eşyaları her ikisinden çıkartılıyor demektir. Çünkü denizde tatlı su pınarları vardır. Bunların birbirleriyle karıştıkları yerde aradan inci çıkar.

 

Yağmur suyundan çıktığı da söylenmiştir. Muhammed b. Yezid dördüncü bir görüş olarak şöyle demektedir: Süs eşyası sadece tuzlu sudan çıkar. en-Nehhas da şöyle demiştir: Bu görüşlerin en güzeli budur. Çünkü bu özellik öbüründe (tatlı suda) bulunmamaktadır. Her iki sudan birlikte sözedilmiş, sonra da bunlardan birisi hakkında (bu özelliği ile) haber verilmiştir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Geceyi ve gündüzü sizin için (birinde) sükım bulasınız ve (diğerinde) lutfundan arayasınız diye yaratmış olması O'nun rahmetindendir. "(el-Kasas, 73)

 

Ayrıca bu bir kimsenin şöyle demesine benzer: "Sen el-Hasen'i ve el-Haccac'ı görecek olursan, bir hayır ve bir şer görmüş olursun. Eğer el-Esmai'yi ve Sibeveyh'i görürsen, elini lugat ve nahiv ile doldurursun." Böyle bir ifade kullanıldığında bunun manası açıkça bilinir ve böyle bir ifade hem, fasih, hem de çokça kullanılan bir tarzdır. Aynı şekilde: "Bununla birlikte her ikisinden de taze et yersiniz, giyeceğiniz bir süs çıkartırsınız" buyruğu da böyledir. Birincisinde her ikisi de ortaktır, ikincisi ise sadece tuzlu su hakkında sözkonusudur.

 

3- Herbir Eşyanın Giyilmesi Kendisine Göredir: -

 

Yüce Allah'ın: "Giyeceğiniz" buyruğunda herbir şeyin giyilmesinin kendisine göre olduğuna delil vardır. Mesela, yüzük parmağa giyilir, bilezik bileğe geçirilir, gerdanlık boyna takılır, halhal ayağa takılır. Buhari ve Nesai de İbn Sirin'den şöyle dediği kaydedilmektedir. Ben Abide'ye: İpeğin üzerine oturmak onu giymek gibi midir? diye sordum o, evet dedi. Sahih eserlerde de Enes'ten şöyle dediği kaydedilmektedir: "Uzun süre giyildiğinden (kullanıldığından) ötürü kararmış bir hasırımız vardı. Onu gidip aldım ... "

 

4- Denizi Yararak Giden Gemiler:

 

"Ve şükretmeniz için gemilerin onda suyu yararak yürüdüğünü görürsün" buyruğu ile ilgili olarak en-Nehhas şöyle demiştir: Gemiler sadece tuzlu suyu yararak giderler. Çünkü böyle olmasaydı -"Onda" yerine"İkisinde" demesi gerekirdi. "Gemi suyu yararak gitti, gider" denilir. Bu anlamdaki açıklamalar daha önce en-Nahl Süresi'nde (14. ayet, 9. başlıkta) geçmiş bulunmaktadır.

 

"O'nun lütfundan aramanız ... için" buyruğu hakkında Mücahid şöyle demektedir: Bundan kasıt, uzak yerlere kısa bir süre içerisinde gemilerle ticaret yapmaktır. Nitekim daha önce el-Bakara Süresi'nde (164. ayet, 3. başlıkta) geçtiği gibi.

 

Oradan çıkartılan, süs eşyaları ve avlanılan balıklardır, diye de açıklanmıştır.

"Ve" size lütfundan verdiklerine karşılık "şükretmeniz için ... " Denizin dehşetli hallerinden sizi kurtardığı için, diye de açıklanmıştır.

 

SONRAKİ SAYFA İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNK’E TIKLAYIN

 

Fatır 13

 

 

 

ANA SAYFA             SURELER    KONULAR