KURTUBİ

ÖLDÜRMEK

 

Yılan Öldürmek (Bakara 36)

 

Ben-i İsrail’in Peygamberlerini öldürmeleri - Savaşması Emrolunmuş Hiçbir Peygamber Öldürülmemiştir (Bakara 61)

 

Katil mirasçı olmaz (Bakara 72)

 

Öldürmede Bizden Öncekilerin Şeriati (Bakara 73)

 

Kişi Kendi Kanını Nasıl Döker, Kendisini Yurdundan Nasıl Çıkartır? (Bakara 84)

 

Onları Nerede Bulursanız .. (Bakara 191-192)

 

Öldürmeden Büyük Olan Fitne (Bakara 217-218)

 

Öldüren de Dirilten de ALLAH’tır (Al-i İmran 27)

 

Kendinizi öldürün...’ (Nisa 66-68)

 

Hata Yoluyla Öldürmenin Mahiyeti - Hataen Öldürmenin Cezası ve Hikmeti - Hata Yoluyla Öldürmede Diyeti Kimler Öder - Kafirler Diyarında Öldürülen Mü'minin Hükmü - Hata Yoluyla Öldürülen Kişi Müslümanlarla Antlaşması Bulunan Bir Kavimden İse (Nisa 92)

 

Kasten Öldürmenin Mahiyeti - Kasten Öldürme, Hata Yoluyla Öldürme ve Kasta Benzer Hata İle Öldürme - Kasta Benzer Öldürmelerde Diyeti Ödemekle Mükellef Olanlar - Keffareti Gerektiren Öldürmeler - Bir Topluluğun Birisini Hata Yoluyla Öldürmesi Hali - 'Kasten Öldürmenin Vebalinin Büyüklüğü - Kasten Bir Mü'min Öldürenin Tevbesi Mümkün mü (Nisa 93)

 

Ahdi Olmayan Kafirin Öldürülmesi (Nisa 94)

 

Haksız yere bir kişi öldüren tüm insanları öldürmüş... (Maide 32)

 

Müşriklerin Kız çocuklarını öldürmeleri (En’am 137)

 

(En’am 140)

 

Fakirlik Korkusuyla Çocukları Öldürmek - Haksız Yere Canı Öldürmek ve Öldürülmeyi Haklı Kılan Sebepler - Allah'ın Emirleri (En’am 151-153)

 

"Müşrikleri Öldürün" Emrinin Mahiyeti - Müşriklerin Bulundukları Yerde Öldürülmelerinden istisnalar (Tevbe 5)

 

Öldüren de Dirilten de ALLAH’tır (Yunus 56)

 

Dirilten de Öldüren de Varis de .... (Hicr 23)

 

Öldürülmek Korkusuyla (ikrah) Küfrü Gerektiren Sözleri Söyleyenin Hükmü (Nahl 106)

 

Fakirlik Korkusuyla Çocukların Öldürülmesi (İsra 30-31)

 

Zulmen Öldürülenin Velisinin Yetkisi - Kısasta Aşırı Gitmek - Çünkü Veli Yardıma Mazhar Olmuştur (İsra 33)

 

Dirilten, öldüren ve yeniden diriltecek olan ALLAH’tır (Hac 66)

 

Haksız yere adam öldürme (Furkan 68-69)

 

ALLAH, dirilten ve öldürendir. Bir işe hükmettiğinde "Ol" der, o da olur (Mu’min 66-68)

 

Ayaklanmacılar Tarafından Telef Edilen Kanların ve Malların Hükmü (Hucurat 9)

 

Öldüren de, dirilten de ALLAH'tır; (Necm 43-46)