UNUTMAK

 

İbn Mace 2045: (Abdullah) bin Abbas (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu, demiştir: «Ümmetimin yanılmasını, unutmasını ve zorlandığı şey (in günahın) i Allah Teâlâ affeylemiştir.»

 

 

1: KUR’AN AYETLERİNDE UNUTMAK

2: HADİSLERDE UNUTMAK

 

 

 

1: KUR’AN AYETLERİNDE UNUTMAK

 

Neshetmek Ya da Unutturmak - "Neshetmeyiz'' - " ... veya Unutturursak." (Bakara 106)

 

Oruçlu Olduğunu Unutarak Cima Eden ya da Yemek Yıyen - Unutarak Yemek Yıyen ve Kasten Hanımıyla cima Eden (Bakara 187)

 

Unuttuk ya da Yanıldıysak Bizi Sorgulama (Bakara 285-286)

 

Unutturursa ... " - Bu Buyruğun Muhatapları ve Hz. Peygamberin Unutması (En’am 68)

 

Dini oyun edinip ayetleri inkar eden kıyamet gününü unutanları ALLAH kıyamet günü unutacak (A’raf 51)

 

Kıyamet gününün geleceğini sanmayanlar, unutanlar o gün şefaatçi arayacak... (A’raf 53)

 

Münafıklar ALLAH’ı unuttu, ALLAH’da onları unuttu (Tevbe 67)

 

Şeytan'ın Unutturması (Yusuf 42)

 

ALLAH unutkan değildir (Meryem 64-65)

 

Uyuyarak ya da Unutarak Namaz Vaktini Geçiren Kimse - Bir Namazı Başka Bir Namaz Vaktinde Hatırlayanın Durumu - Namazda iken Geçirdiği Namazı Hatırlamanın Hükmü (Ta-Ha 9-16)

 

 

Kim Kur’an’dan yüzçevirirse, unutursa kıyamet günü kör olarak haşredilir ve unutulur.... (Ta-Ha 123-127)

 

Ahiret’i unutanların unutulması me demektir (Secde 14)

 

Kur’an ayeti unutmak (Şura 30-31)

 

ALLAH'ı unuttukları için, ALLAH'ın da kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi de olmayın....(Haşr 19)

 

Sana (Kur'an'ı) okutacağız ve unutmayacaksın. Allah'ın dilediği müstesna. ....sana, o en kolay olanı gerçekleştirme başarısını vereceğiz. (A’la 6-8)

 

 

 

2: HADİSLERDE UNUTMAK

 

İLK UNUTUP YANILAN ADEM A.S. İDİ (Tirmizi)

 

ALLAH C.C.’YU UNUTAN (Tirmizi)

 

ÖLÜM’Ü UNUTMAK KALB’İ KATILAŞTIRIR (İbn Mace)

 

KUR’AN’I UNUTMAYA DAİR (Buhari)

 

NAMAZ DA UNUTMA (Buhari)

 

ORUÇ OLDUĞUNU UNUTMAK (Buhari)

 

UNUTUP DA YİYEN, İÇEN VE CİMA EDEN BİR KİMSENİN ORUCU BOZULMAZ (Müslim)

 

UNUTARAK YEMİN BOZMAK (Buhari)