KURTUBİ

MERHAMET - RAHMET - REFAH

 

ALLAH Rahmetini dilediğine lutfeder (Bakara 105)

 

Bir Dua Örneği - "Bize Katından Bir Rahmet Ver" (Al-i İmran 8)

 

ALLAH dilediğine rahmetinden dilediğini has kılar (Al-i İmran 74)

 

Nebi s.a.v.’in Allah’ın Rahmeti olarak ne kadar büyük öneme sahip olduğu (Al-i İmran 164)

 

ALLAH rahmeti üzerine yazmıştır (En’am 11-12)

 

Kur’an; iman edeceklere hidayet ve rahmet olmak üzere ilme dayanarak açıklanan bir kitab (A’raf 52)

 

Sakınanlara, zekat verenlere ve ayetlere iman edenlere (A’raf 156)

 

Nebi (s.a.v.)’in merhametini ALLAH şöyle anlatıyor: (Tevbe 128-129)

 

Kur’an mu’min için Rahmettir (Yunus 57)

 

ALLAH birine sıkıntı yada refah dilerse .... (Yunus 107)

 

Sıkıntıda ümidini kesen nankör, bollukta şımaran değil sabredip salih amel işleyenler mükafat’a layıktır (Hud 9-11)

 

 

ALLAH'ın Rahmetine Mazhar Bir Hane Halkı (Hud 73)

 

Kafirler sadece ALLAH’ın rahmetinden ümid keser (Yusuf 87)

 

ALLAH Ğafur’dur Rahimdir (Hicr 49-50)

 

Anne-Baba'ya Tahammülün Ölçüsü - Anne-Baba'yı Azarlamamak - Anne-Babaya Karşı Şefkat ve Merhamet - Anne-Baba'ya Merhamet (İsra 23-24)

 

Allah'ın Rahmeti (Meryem 1-15)

 

Nebi (s.a.v.) Alemlere Rahmettir (Enbiya 107-109)

 

"Allah'ın Lütuf ve Rahmeti Olmasaydı ... " - En Umut Verici Ayetler (Nur 11-22)

 

ALLAH’tan rahmet olarak bir nimet erişince şımarır... (Rum 36)

 

Dünyada ALLAH’ın rahmetinden tattırması ..... dir (Rum 46)

 

Şeytan sizi ALLAH nasıl olsa rahmet eder diye aldatmasın!... (Lukman 33)

 

ALLAH birine bir rahmet yada bir fenalık dilese onu engelleyebilecek yoktur (Ahzab 17)

 

Zengin güçlü ve makam sahibi olanlar kendilerini özel hissedip, hep buna göre bir gelecek beklerler, azaba aldırmazlar (Sebe 34-38)

 

ALLAH Rahmetini açsa onu tutacak, tutsa açacak yoktur (yağmur ve rızık gibi) (Fatır 2)

 

ALLAH ümitsizliğe düşmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayandır. (Şura 28)

 

Allah Dilediğini Rahmetine Alır (Fetih 25)

 

ALLAH'ın rahmeti cehennemliklerden uzak olsun. (Mülk 8-11)

 

... Eğer Allah beni ve benimle beraber olanları helak etse veya bize rahmet buyursa, ya kafirleri acıklı azaptan kim kurtarır?" (Mülk 28)

 

....iman edenlerden, birbirlerine sabrı tavsiye, merhameti tavsiye edenlerden olmasıdır. (Beled 17-20)