KURTUBİ

İLAH

 

Hepinizin ilahı Tek Bir ilahtır - O'ndan Başka Hiçbir İlah Yoktur  (Bakara 163)

 

ilahi irade ve Emir Arasındaki Fark (Al-i İmran 140)

 

Doğan ilah olamaz - Kur'an'da Adı Anılan Tek Kadın: Hz. Meryem - Hz. İsa'nın Babasız Olduğuna İnanmak (Nisa 171)

 

İLAHINIZ TEK BİR İLAHTIR (Nahl 22-23)

 

...iki ilah edinmeyin, O tek bir İlahtır (Nahl 51)

 

Başka bir ilah olsaydı Arş’ın sahibine ulaşmaya çalışırdı.... (İsra 42-43)

 

İlahınız tek bir ilahtır... (Kehf 99-110)

 

Edindikleri ilahları dahi onları reddedecek (Meryem 81-82)

 

Başka ilah olsaydı düzen olmazdı, tevhid tüm Nebilerin ve tüm indirilen vahyin emridir (Enbiya 22-24)

 

Tüm Nebilere vahyedilen şey: ALLAH’TAN BAŞKA İLAH YOK! (Enbiya 25)

 

Kendilerine dahi yardımı olmayan ilahlarından yardım bekleyen... (Enbiya 42-44)

 

Cehennem’in odunları müşrikler ve ilahları... (Enbiya 98)

 

Devam: Eğer gerçekten ilah olsalardı kendilerini cehennem’e girmezdi (Enbiya 99-100)

 

’’..... sizin ilahınız ancak tek bir ilahtır, diye vahyolunur. Artık siz müslüman olacak mısınız?"  (Enbiya 107-109)

 

ALLAH eş koştukları şeylerin ilah olduğuna dair hiçbir delil yoktur (Hac 71)

 

ALLAH’ı bırakıp taptıklarınız sineği bile yaratamazlar, sineğe engel olamazlar, isteyenler aciz bir şeyden istedikletini bilmiyorlar mı? (Hac 73)

 

Başka ilahlar olsaydı hepsi kendi yarattığını alır... (Mu’minun 90-92)

 

Heva’sını ilah edinen (Furkan 43)

 

Her şeyi yaratan ALLAH ile birlikte başka bir ilah mı var (HAŞA) (Neml 59-61)

 

ALLAH’tan başka ilahlarına dua etsinler ... (Sebe 22)

 

ALLAH’tan başka çağırdıklarınız hurma çekirdeği zarına bile hükmedemez (Fatır 13)

 

Devam: Çağırsanız işitmezler, işitseler yardım edemezler, sonunda onlar da ALLAH’A... (Fatır 14)

 

Başka ilahlar Hiçbirşey yapamayan, bir şeye yaramayan sadece bir aldanma (Fatır 40)

 

Yardım almak için edindikleri ilahlarının ysrdıma muhtaç olduğunu anlamayıp askerliklerini ve bakımlarını yapanlara üzülme! (Yasin 74-76)

 

Tek olan! ve Güzel davranan! İlah’a dair misal (Zümer 29)

 

ALLAH, önceki ümmetler için de kendisinden başka ilah kılmadı (Zuhruf 45)

 

İsa (a.s.) örnek verilince bağrıştılar ve İsa’yı alternatif bir ilah gördüler (HAŞA)... (Zuhruf 57)

 

Devam: Kendi ilahlarımız daha iyi dediler (Zuhruf 58)

 

ALLAH İsa’nın aslında kim olduğunu bildiriyor. (Zuhruf 59-60)

 

O, gökte de ilah olandır, yerde de ilahtır. O, Hakim'dir, en iyi bilendir. (Zuhruf 84)

 

Allah'tan Başka Kendilerine Dua ve ibadet Edilen Varlıklar Hiçbir Şeyi Yaratmış Değillerdir (Ahkaf 4)

 

ALLAH'tan başka kıyamete kadar cevap veremeyecek olan ve kendilerine yaptıkları duadan habersiz olan kimselere dua eden kişiden daha sapık kim olabilir? (Ahkaf 5)

 

DEVAM: Kıyamette de İnsanlar toplatıldıklarında onlar kendilerine düşman kesilir ve onların ibadetlerini inkar edenler olurlar. (Ahkaf 6)

 

ALLAH'tan başka ilahları mı var? ALLAH onların ortak koşmakta olduklarından münezzehtir. (Tur 35-43)

 

(O) ALLAH'dır. O'ndan başka hiç bir ilah yoktur. O halde mü'minler yalnız ALLAH'a tevekkül etsinler.  (Teğabun 12-13)

 

De ki: "Sığınırım insanların Rabbine, "İnsanların melikine, "İnsanların ilahına." (Nas 1-3)