FIKIH

 

Abdest

 

Adak

 

Akika

 

Akletmek

 

Birr

 

Boşama

 

Cihad

 

Cuma Namazı

 

Dua

 

Ezan

 

Gusül

 

Hac

 

Hayız

 

İnfak

 

İstihaza

 

İtikaf

 

Kamet

 

Kıble

 

Kurban

 

Mescid

 

Namaz

 

Nifas / Loğusa

 

Nikah

 

Niyet

 

Oruç

 

Örtünme

 

Selam

 

Setr-i Avret

 

Su

 

Şehid

 

Talak

 

Tefekkür

 

Temizlik

 

Teravih Namazı

 

Teyemmüm

 

Umre

 

Zekat

 

Zikir

FIKIH KİTAPLARI

 

Muğni’l-Muhtac

Şafii Fıkıh Külliyatı – Hatib eş-Şirbni, Nevevi,,,

 

Minhac

Nevevi’nin Fıkıh açıklamaları

 

el-Umm

İmam Şafii’nin eşsiz eseri

 

Umdetu’l-Ahkam

el-Makdisi’nin tertibi ve Nevevi şerhi

 

İmam Şatibi

el-MUVAFAKAT

 

 

 

FIKHİ AÇIKLAMALI

KİTAPLAR

 

Kurtubi Tefsiri

el-Camiu li Ahkami’l-Kur’an

 

Buhari  Sahih-i Buhari 

İbn Hacer el-Askalani’nin Fethu’l-Bari

 

Müslim  Sahih-i Müslim  Nevevi  şerhli

 

Ebu Davud  

Sünen Ebu Davud -açıklamalı-

 

İbn Mace

Sünen İbn Maceh –H.Hatiboğlu açıklamalı-

 

Nevevi: Şafii’dir ancak diğer mezheblere saygılı ve adil olmaya çalışan bir bakışı var. (Allah O’ndan razı olsun)

 

Kurtubi: Maliki’dir ancak diğer mezheblere saygılı ve adil olmaya çalışan bir bakışı var. Sonraki tüm tefsirler O’nu kaynak aldı. (Allah O’ndan razı olsun)

 

Makdisi: Hanbeli’dir. Şerh değil tertib yaptığı için bakış açısını açıklamaya gerek yok ve zamanının değerli alimlerindendir. (Allah O’ndan razı olsun)

 

Haydar Hatiboğlu: Adil olmaya çalışan güzel bir bakışı var. (Allah ondan razı O’ndan olsun)

 

İbn Hacer el-Askalani: Şafii’dir ve Fethu’l-Bari’si Buhari’nin en iyi şerhi olarak bilinir. Sonra gelen daha hacimli Buhari şerhi var, ancak O da İbn Hacer’den faydalandı. (Allah Onlardan razı olsun)

 

Ebu Davud şerhi Hanefi mezhebi temel alınarak şerh edilmiş, ancak diğer mezheblerin görüşleri de zikredilmiştir. Türkiye için yeri doldurulamaz bir eser.