ADAK / NEZR النذر:

 

Bir kimsenin dinen yükümlü olmadığı bir şeyi kendisi için vacip kılmasıdır. Diğer bir ifadeyle; Herhangi birşeyi yapacağına dair Allah adına söz vererek o şeyi kendisine borç kılmasıdır.

 

Bu bazen batıl, bazen haram bir iş olabilir. Adak adamak yasaktır. Ancak yine de adanmış ise yerine getirmek şarttır.

 

Adak hiçbr şeyi değiştirmez. İnsanlar ‘şu işim olursa şunu yapacağım’ diye adakta bulunur ancak bu sadece ondan adadığı şeyi çıkartır. İstediği şey o adak sebebiyle gerçekleşmez, tevafuk etse bile sebep adak değildir. Aşağıdaki kaynaklarda konu tüm yönleriyle işlenmiştir. Kısacası Adak adamayın, adarsanız yerine getirin ama bilin ki yerine getirmeniz sadece sözünüzü tutmanızın şart oluşu ile ilgilidir. Haram bir şeyi adadı iseniz keffaretini verip ALLAH’tan af dileyin. Keffaret’ide yemin keffareti gibidir. İbadet adadı isen isteğin gerçekleşse de gerçekleşmese de hatta beklemeden o ibadeti yap! (mahir)

 

KAYNAKLAR

KURTUBİ’DE

 

S-BUHARİ’DE

 

S-MÜSLİM’DE

 

TİRMİZİ’DE

 

EBU DAVUD’DA

 

NESAİ’DE

 

İBN MACEH’DE

 

MUVATTA’DA

 

İBN HİBBAN’DA

 

MÜSNED-İ HANBEL’DE

 

MUĞNİ’L-MUHTAC’DA (Şafii)