TAHARET / TEMİZLİK:

 

Temizlenmek anlamındadır. İslami literatürde Necaset denilen pisliklerden ve Hades denilen Abdestsizlik ki normal abdestsizliğe ‘Küçük Hades’ Ğusül abdesti gerektiren Cübüplük ve Hayz (Regli / aybaşı) gibi abdestsizliğe ise ‘Büyük Hades’ denir.

 

Necasetten Taharet: Beden Giysi ve Mekan temizliği, Hadesten Taharet ise: Abdest yada Ğusül abdesti almaktır. Özür kanı (istihaza) ihtilaflı olmakla birlikte Hayz yada Nifaz gibi değildir. Ayrıntılı bilgi için ilgili bölüme bak!

 

Manevi temizlik ise: İtikadi esaslar ile olur. Kalbi iman esaslarına göre terbiye ederek temizlersin. Halk arasındaki ‘kalbi temiz’ tabiri geçersiz bir ifadedir.

 

ABDEST - VUDU - TAHARET

 

 

KAYNAKLAR’DA TEMİZLİK

 

KURTUBİ’DE

 

ŞUABU’L-İMAN’DA

 

S-BUHARİ’DE 

 

S-MÜSLİM’DE

 

TİRMİZİ’DE

 

EBU DAVUD’DA

 

MUĞNİ’L-MUHTAC’DA