GASB - HIRSIZ

 

Kadı Iyaz, dedi ki: Yüce Allah hırsızın elinin kesilmesini farz kılmakla malları koruma altına almıştır. İhtilas, talan ve gasb gibi hırsızlık dışındaki hallerde ise böyle bir cezayı öngörmemiştir. Çünkü bunlar hırsızlığa nisbetle az yapılan işlerdir. Ayrıca ululemre dava etmek sureti ile bu tür yollarla alınanları geri alma imkanı vardır. Bunlar hakkında delil ortaya koymak da kolaydır. Halbuki hırsızlık böyle değildir. Buna dair delil ortaya koymak nadir görülür. Bundan dolayı hırsızlığın durumu daha büyüktür, cezası da daha ağırdır. Böylelikle ondan vazgeçirmek daha ileri derecede olsun. Müslümanlar bu hususta fer'i bir takım meseleler hakkında ihtilaf etmiş olmakla birlikte genel olarak hırsızın elinin kesileceğini icma ile kabul etmişlerdir.(Müslim, Hudud bahsinin başından aldım)

 

 

KURTUBİ’DE: GASB

 

KURTUBİ’DE: HIRSIZ -LIK

 

Haram Maldan El Çekmek; Hırsızlığın ve Yol Kesmenin Haram Kılınması (Şuabu’l-İman)

 

BUHARİ’DE: HIRSIZLIK

 

EBU DAVUD’DA: GASB

 

EBU DAVUD’DA HIRSIZLIK