AVRET - SETR-İ AVRET / ÖRTÜNME:

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

 

 (Bu) indirdiğimiz ve farz kıldığımız bir süredir. Öğüt alasınız diye onda apaçık ayetler de indirdik. (Nur 1)

 

Dikkat et sure içeriğinin farz olduğu ve aşağıdaki Nur 31 ayetindeki örtünme ifadelerinin emir olduğu kolayca görülmektedir.

 

 

Mü'min kadınlara da De ki: Gözlerini sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar, dışarıda kendiliğinden görünen kısmı hariç süslerini göstermesinler. Başörtülerini de yakalarının üzerine indirsinler. Zınetlerini eşlerinden, babalarından, kocalarının babalarından, oğullarından, kocalarının oğullarından, kardeşlerinden, kardeşlerinin oğullarından, kızkardeşlerinin oğullarından, kendi kadınlarından, cariyelerinden, kadınlara meyli olmayan erkeklerden ve kadınların avret yerlerini henüz anlamayan erkek çocuklardan başkasına sakın göstermesinler. Gizledikleri zınetleri bilinsin diye de ayaklarını vurmasınlar. Ey iman edenler! Allah'a topluca tevbe edin ki, felah bulasınız. (Nur 31)

 

Bu iki ayet ve başkaca ayetler ve bir hayli geniş izahatlar için aşağıdaki kaynaklara başvurun !!!

 

 

Erkek yada Kadın mu’min’in örtmesi gereken uzuvları vardır. Bu uzuvlar Erkek, Kadın yada çocuk için farklıdır. Hanefi’ye göre kadın yabancı erkekler ve kafir kadınlara karşı elleri ve yüzü dahil örtünmelidir. Şafii’ye göre ise eller ve yüz bunun dışındadır. Namaz kılarken de kadın aynı şekilde örtünür. Erkeğin örtünmesi ise göbek ile diz kapağı arası içindir.

 

 

KUR’AN-I KERİM’DE ÖRTÜNME, AVRET VE ZİNETİ KORUMAYA DAİR AYETLER VE TEFSİRLERİ:

 

Açılan Avretlerin Örtülmesi - Avreti Açmanın Çirkinliği ve Tesettürün Güzelliği (A’raf 22-24)

 

Örtünmeye Dair Hükümler (A’raf 26)

 

Avreti Örtmenin Gereği – Şeytan Adem ile Havva’nın kerdi avretlerini görmesine sebep oldu (A’raf 27)

 

Namazda Setr-i Avret - Kişinin Kendi Avretini Görmesinin Hükmü (A’raf 31)

 

Nur suresinin iffet ve tesettür’e dair olduğu (Nur 1)

 

Mahrem Yerlerin Korunması - Umumi Banyolara (Hamamlara) Girmenin Hükmü - Hamama Girmenin Şartları (Nur 30)

 

Kadının Yabancılara Göstermesi Caiz Olmayan "Zinet"i - Zinetin Kısımları - Görünen ve Görünmeyen Zinet - Baş örtülerini Taksınlar - "el-Himar (Baş örtüsü)'' - "Yaka"nın Yeri ve Mahiyeti - Kadınların Zinetlerini Görebilecekler -  Avret Mahalli - Kadınların Avreti ve Avretlerini Gösterebilecekleri Bazı Kimseler ile ilgili Açıklamalar - Ayakları Yere Vurmadan Yürümek (Nur 31)

 

Yaşlanıp Oturmuş Kadınlar - Oturan Kadınlardan Kasıt - Yaşlanıp Oturmuş Kadınların Özel Hükmünün Sebebi - Yaşlanmış Kadınların, Üzerlerine Almama Ruhsatına Sahip Oldukları Örtüler (Nur 60)

 

Namazda Setr-i Avret Gece de, Gündüz de Gereklidir (Furkan 47)

 

ilk Cahiliye Dönemi Gibi Açılıp Saçılmamak (Ahzab 33)

 

Kadının Görünebileceği Kimseler (Ahzab 55)

 

Ayetin ve Cilbaba Bürünme Emrinin Nüzul Sebebi - Cilbab - Cilbabın Örtülmesi Keyfiyeti - Yüce Allah Kadınlara Tesettür Emrini Vermiştir - Tanınmamaya Çalışmaları (Ahzab 59)

 

Çıplak olarak su’ya girmek.. (Ahzab 69)

 

 

 

 

 

Diğer Kaynaklar’da Örtünme ve Avre Konuları:

 

MUĞNİ’L-MUHTAC’DA: AVRET

 

Avret Mahallini Örtmek (Şuabu’l-İman)

 

Kadınların Başlarını Örtmesi ve İyice Örtünmeleri (Şuabu’l-İman)