BOŞAMA / TALAK طلاق

 

Allah Tebareke ve Teala: "Eğer boşamaya karar verirlerse şüphesiz Allah Semi'dir, Alimdir" buyruğunda geçen (ve kararlaştırmak anlamına gelen) Azimet: Bir şeye verilen kat'i kararı tamamlamak demektir. Sana mutlaka bu işi yapmanı azmediyorum, denildiği zaman; sana and veriyorum, demektir. Şemir der ki: Azimet ve azim mutlaka yapacağına dair içinde birşeye dair karar vermen demektir. Talak ise boşama demektir. Boşanan kadına talik ve talika denilir.

 

Talak, nikah düğümünün çözülmesi demektir. Bunun aslı (bir yerden ayrılıp gitmek anlamına gelen): intilak'dır. Bırakılmış kadınlara mutallakat denilir. Talak aynı zamanda boşaltmak, tahliye etmek anlamına da gelir. Merada serbest bırakılmış, bağlanmamış, başında çobanı bulunmayan koyun ve develer hakkında da talak tabiri kullanılır. Bağlı olmayan deveye de "tuluk" denilir. Çoğulu: "atlak" diye gelir. Hapiste zincire vurulmaksızın tutuklanan kimseye de yine "tuluk" denilir. Çobanın tek başına serbest bıraktığı ve su kenarında sütünü sağmadığı develere de "talik" adı verilir. İşte bundan dolayı serbest bırakılan kadına; yine serbest bırakılan koyun yahut dişi devenin adı (talk) verilmiştir. Bunun atın engelsiz bir şekilde bir tur atması anlamına gelen "talak"dan alınmış olduğu da söylenmiştir. Bundan dolayı serbest bırakılan kadına "talik" denilir. Çünkü (nikah dolayısıyla) başkasına yasak iken artık nikah ile yasak olması kalkmış olur.

 

 

KAYNAKLAR

 

Muğni’l-Muhtac’da

 

KURTUBİ’DE

 

BUHARİ’DE

 

EBU DAVUD