ANA SAYFA

 

GAYB:

 

Hazır olmama, gizli kalma. Hazır olmayan gizli kalan, görünmeyen.

 

Ğayb (bilinmeyen) derecesine göre tüm varlıklar için farklı aşamalarda bilinmezliği ifade eder. Göz, kulak, dil, burun yada ten v.s. ile bilmeye çalışan ve bunu kriter alan cahiller’den başlayarak mertebesine göre ilim, hikmet ve ikram’la ödüllendirilmiş insanlar birbirlerine göre ğayb’ı farklı şekilde tecrübe ederler. Birine ğayb olan diğerine göre malumdur (bilinirdir). Bir çok şey insanlara ğayb iken hayvanlara malumdur. Nebiler, Resuller tüm varlıkları geçebilir. Melekler mertebelerine göre bir çok şey’i bilebilirler. Ancak öyle şeyler vardır ki, ALLAH’tan başka kimse bilemez.!

 

 

KURTUBİ’DE:

 

Gayb Nedir? (Bakara 3)

 

Gayb Bilgisi - Açıklanan ve Gizlenen Şeyleri Allah Bilir (Bakara 33)

 

Gayb'ın Haberleri (Al-i İmran 44)

 

Ğayb’ın varlığı bir imtihandır ve gösterilmyecektir (Al-i İmran 179)

 

 

Gaybın Anahtarları ve Gayb Bilgisi - Gaybı Bildiğini iddia ve Zannedenler - Allah'ın Bilgisi Herşeyi Kuşatmıştır (En’am 59)

 

Eğer gayb bilinse idi (A’raf 188)

 

Yusuf kıssasındaki ğayb bilgiyi ALLAH neden verdi..... (Yusuf 102-104)

 

Göklerle yer de sadece ALLAH’ın bildiği ğayblar / gizlilikler var (Nahl 77)

 

Kehf ashabının sayısı ile ilgili bilgi ğaybidir (Kehf 22)

 

Ğayb sadece ALLAH’ın yanındadır ve O mülkünde ortak olmayandır (Kehf 26)

 

Adn Cenneti ğayb’dandır ve orada... (Meryem 59-63)

 

Göklerde ve yerde Ğayb’ı ALLAH’tan başka kimse bilmez (Neml 65-66)

 

Şunları Sadece ALLAH bilir (Lukman 34)

 

Cinlerin ğayb’ı bilememelerinin ıspatı (Sebe 14)

 

Göklerin ve Yer’in ğaybını ALLAH bilir. Göğüslerin özünü ALLAH bilir. (Fatır 38)

 

ALLAH'A Hiç bir şey gizli kalmaz (Fussilet 40-43)

 

Gaybı Bilmeye Yönelik Bazı Bilgiler ve Hükümleri - Gayba Delalet Eden Sebeplerden Sadece Rüya Kalmıştır - Hat (Yazı) ya Dayanarak Hüküm Vermek (Ahkaf 4)

 

Ğayb onların yanındamıdır ? (Tur 35-43)

 

Güçlü, hem de insanlar için faydalı olan demiri de indirdi. ki, kim ALLAH'a ve Nebilerine kimin gaybda yardımcı olacağı ortaya çıksın. .....(Hadid 25-26)

 

Gayb Bilgisi Allah'a Mahsustur - 

Falcılar ve Benzerleri Gaybı Bilemezler (Cin 26-27)