KURTUBİ

LUT (A.S.) / LUT KAVMİ

 

''Lut'' Kelimesinin Menşei - Lut Kavminin Fiilini Yapanların Cezası - Hayvan ile Cinsel ilişki Kurmanın Hükmü - Bu işi Dünya Tarihinde ilk Yapanlar Lut Kavmidir (A’raf 80)

 

(A’raf 81)

 

(A’raf 82-83)

 

(A’raf 84)

 

Hz. İbrahim’e Meleklerin Lut kavmine inecek azabı haber vermesi (Hud 69-71)

 

İbrahim (a.s.)’ın Lut kavmine azab inmesin diye mücadelesi (Hud 74-76)

 

Meleklerin Lut’un yanına gelişi, sapıkların Lut ile mücadelesi, Meleklerin azab’ın haberini ve talimatları vermesi... (Hud 77-83)

 

Lut ve ailesi hariç kavmine ve karısına azab haberini de getirdi Melekler İbrahim (a.s.)’a... (Hicr 57-60)

 

Melekler İbrahim (a.s.)’ın ardından Lut (a.s.)’ın yanına gelip Lut kavminin alay ettiği azabın gelişini haber verdi ve gece yola... (Hicr 61-65)

 

ALLAH Lut’a kavminin sabah yok olacakğını haber vermişken Lut kavmi Lut’tan melekleri istediler, o ise evlenmek üzere kızlarını teklif ettiği halde .... (Hicr 66-71)

 

Devam (Hicr 72)

 

Devam: Sabah önce ses sonra taş yağmuru ile helak.... (Hicr 73-74)

 

Lut ve Eyke’nin yurtlarının helak sonrası hali ibretliktir (Hicr 76-79)

 

ALLAH Lut’a ilim ve hikmet verdi ve onu inen azaptam kurtardı. O Salih idi. (Enbiya 74-75)

 

Lut (a.s.) kavmini ALLAH’tan korkmaya ve kendisine itaate davet etti, livata’dan dolayı onları ayıplayıp tehdid edip iğrendiğini bildirdi ve yaptıklarından uzak olduğunu söyledi. Kavmi O’nu yalanladı ve sürgünle tehdid etti. Nihayet hepsi helak edildi, Lut’un karısı dahil, Lut ve ailesi kurtuldu (Şuara 160-175)

 

Lut (a.s.) kavminin livata yapmasını nehyedince onlar Lut’a hakaret edip...ALLAH da onları helak etti. (Neml 54-58)

 

Lut Rabbine hicret etti ALLAH onun soyundan Yakub ve İshak Nebi kıldı (Ankebut 26-27)

 

0Lut kavminin yaptıkları yüzünden uyarıldıkları halde yalanlayıp devam edince azab’ı hak edişleri ve elçilerin önce İbrahim’e sonra Lut’a azabı bildirmeleri (Ankebut 28-35)

 

Lut a.a.’ın nübüvveri ve kavminin helaki (Saffat 133-138)

 

Günahkar bir topluluğa "üzerlerine çamurdan taşlar atalım diye; "Rabbinin nezdinde haddi aşanlar için işaretlenmiş olan." orada bulunan mü'minleri çıkarttık. Ama orada müslümanlardan bir ev halkından başkalarını bulmadık. Ve orada acıklı azaptan korkanlar için bir alamet bıraktık.  (Zariyat 31-37)

 

... (Lut kavminin) şehirlerini kaldırıp yere attığını; Örttüğü şeylerle onları örttüğünü. ... (Necm 47-55)

 

Lut kavmi de korkutmaları yalanladı. Biz, üzerlerine ufak taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Lut'un ailesi müstesna. Onları seher vaktinde kurtardık. ...onları ... korkutmuş idiyse de onlar, ... şüphe ile karşılamışlardır. ... onlar misafirlerine dahi kötülük yapmak istediler de gözlerini silme kör ettik. ....(Kamer 33-40)

 

Nuh ve Lut'un eşleri gibi Kafir ise akrabalık fayda vermez. (Tahrim 10)