KURTUBİ

ADALET

 

Yazan Adaletle Yazmalıdır - Adaletle Yazmak - Velinin Adaletle Yazdırması - Adalet ve Ebu Hanifenin Şahidin Zahiriyle Yetinmesi - Yazmak, Adalete, Şehadetin Doğruluğuna Sebeptir (Bakara 282)

 

İnsanlar Arasında Adaletle Hükmetmek (Nisa 58)

 

İsteseniz bile Kadınlar arasında adaleti sağlayamazsınız! (Nisa 129)

 

Adaleti Ayakta Tutmanın Devamlılık Gereği - Adaleti Bırakıp Hevaya Meyletmeyin (Nisa 135)

 

Kin ve Adalet - Yardımlaşmanın Esası (Maide 2)

 

Adaleti ayakta tutun ve bir topluluğa olan kininiz... (Maide 8-10)

 

Güçlü ile Zayıf Arasında Ayırım Cahiliye Hükmüdür - Çocuklar Arasında Ayırım Gözetmek de Cahili Bir Uygulamadır - Hükmü Allah'tan Daha Güzel Kimse Olamaz (Maide 50)

 

Adalet ve doğruluk bakımından ALLAH’ın sözü tamdır (En’am 115)

 

Ölçü ve Tartıyı Tam Yapmak - Adaletle Söz Söylemek, Allah'ın Ahdine Bağlı Kalmak (En’am 151-153)

 

ALLAH adaleti emretti (A’raf 29-30)

 

Adaletten Ayrılmanın Sebebi ve Rüşvet (A’raf 169)

 

Adaletle hükmeden ümmet (A’raf 181)

 

ALLAH salih amel işleyenlere... (Yunus 4)

 

Adalet ve Fazilet (Yusuf 88)

 

Adalet ve ihsan'ın Mahiyeti (Nahl 90)

 

Adalet En Hayırlısıdır (İsra 35)

 

Hak ve Adaletle Hükmetmek Zulme Sapmamak (Sad 21-25)

 

Adalet emri.. (Şura 15)

 

Adalet ölçüsünü ve Kitabı ALLAH hak ile indirmiştir! (Şura 17)

 

Halifeye Yahut Herhangi Bir Müslümana Haksızlık Yaptığı Bilinen Kesime Karşı Savaşmak Gereği (Hucurat 9)

 

Adaletle Barış Yapmanın çerçevesi - Adaletli imama (islam Halifesine) Karşı Delilsiz Olarak Ayaklananlar (Hucurat 9)

 

insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye Kitabı ve Mizanı indirdi. (Hadid 25-26)

 

Sizinle din hususunda savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı Allah size yasaklamaz. ... (Mümtehine 8)