KURTUBİ

DOST – EVLİYA - VELİ

 

Allah Mu’minlerin velisidir. Tağut ise Kafirlerin....(Bakara 257)

 

ALLAH’tan başka Veli olmayacak (Nisa 123)

 

Rüku Halinde iken Zekat Vermekten Kasıt (Maide 55)

 

ALLAH’ı Resulünü ve mu’minleri veli edinen... (Maide 56)

 

Dine Karşı Olanların Veli Edinilemeyeceği - Kafir ve Müşriklerden Yardım Almanın Hükmü (Maide 57)

 

ALLAH’tan başkasını dost edinenler (En’am 70)

 

ALLAH Salihleri Veli edinir (A’raf 194-196)

 

Mü'minlerin Veliliği (Tevbe 71)

 

ALLAH şunların mevlasıdır (Yunus 30)

 

ALLAH’ın Velilerine kıyamet günü korku da keder de yok! (Yunus 62)

 

Kimdir veliler? (Yunus 63)

 

Bunlara dünya ve ahirette müjdeler var (Yunus 64)

 

Şeytan kendisine uyanların velisi olmuştur (Nahl 63)

 

Evliyanın Kerametleri - Veli, Veli Olduğunu Bilebilir mi? - Velilik Mal-Mülk Sahibi Olmaya Engel midir? (Kehf 77-78)

 

ALLAH’ı bırakıp kulları veli edinenler (Kehf 99-110)

 

ALLAH’a güvenin, tek mevlanız O’dur... (Hac 78)

 

ALLAH’tan başka veli ve şefaatçi ..... (Secde 4)

 

ALLAH kendisinden başka veli edinenlere... (Şura 6)

 

Gerçek Veli ALLAH’tır (Şura 9)

 

ALLAH, gerçek dost ve yardımcıdır... (Şura 28)

 

O günde hiçbir mevlanın, mevlasına bir faydası olmaz. Onlara yardım da edilmez. .... (Duhan 41-42)

 

Müşrikleri kafirleri veli dost edinme (Mümtehine 1)

 

ileride bazı müşriklerin müslüman oluşu ve arada dostluğun tesisine işaret (Mümtehine 6-7)

 

ALLAH, ancak sizinle dininiz sebebiyle savaşmış, sizi yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş kimseleri veli edinmenizi yasaklar. ....(Mümtehine 9)

 

Allah'ın kendilerine gazab ettiği bir topluluğu veli edinmeyin. Çünkü onlar kafirlerin kabirdekilerden ümit kestikleri gibi ahiretten ümit kesmişlerdir. (Mümtehine 13)