KURTUBİ

BİTKİ – KAİNAT - TABİAT

 

Tane’yi yaran...ölümünden sonra dirilten ALLAH’tır (En’am 95)

 

Sabah, gece, Güneş ve ay (En’am 96)

 

Yıldızlar karanlıkta yol bulmak içindir (En’am 97)

 

Bitkilere Hayat Veren Su - Hurma Salkımları - Birbirine Benzeyen ve Benzemeyen Bağlar, Bahçeler - Meyvelere Dikkat Etmek - Meyvelerin Olgunlaşma Zamanına ibretle Bakış - Dalındaki Meyvenin Olgunlaşmadan Satışı ve Olgunlaşmayı Hızlandırmak için Yapılan Suni Müdahalelerin Etkisi - Toplanmadan Önce Satılan Mahsullere isabet Eden Afetlerin Hükmü (En’am 99)

 

Tadları Farklı Hurma ve Ekinler - Mahsuldeki "Hakk"ın Mahiyeti (En’am 141)

 

ALLAH işleri sürekli düzenler ki, insanlar ALLAH’a kavuşacaklarını  ..... (Ra’d 2)

 

Yer, dağlar, ırmaklar, meyveler ve Dünyanın Küreselliği ve Dönmesi (Ra’d 3)

 

Aynı Sudan Sulanan Farklı Lezzette Yiyecekler (Ra’d 4)

 

İçme suyunu da sulama suyunu da gök’ten ALLAH indiriyor (Nahl 10)

 

Devam: zeytin, hurma, üzüm ve .... bitki su ile (Nahl 11)

 

ALLAH dağları, ırtmakları ve yolları ... diye yarattı (Nahl 15)

 

Kibirlenmek, Fıtrata da, Tabiata da, Kainata da Aykırıdır (İsra 37-38)

 

Her insan kendi şekline (tabiatına) göre hareket eder (İsra 84)

 

ALLAH yeryüzünü insana uyumlu yaptı, yağmur ile de ondan bitkiler çıkartıp bununla insanları ve davarlarını besliyor (Ta-Ha 53-55)

 

.... göklerle yer birleşik ve yapışık idi. ..... canlı her şeyi sudan yarattık. - ..... yer onları çalkalamasın diye onda sağlamlaştırıcı kazıklar yarattık. Orada yol bulabilsinler diye de ondaki dağlar arasından yollar açtık. - Ve gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık.... O gece ve gündüzü, güneşi ve ay'ı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzerler.  (Enbiya 30-33)

 

Meyve Yememeye Dair Yapılan Yeminin Kapsamı (Mu’minun 19)

 

...Her güzel çiftten bitkiler ... (Şuara 1-9)

 

ALLAH Renkler, meyveler yarattı (Fatır 27-28)

 

ALLAH Yeri ve üzerindekileri yaratıp gıda isteyenlere boyun eğdirdi. Duman halndeki semaya ve yere: "isteyerek veya istemeyerek gelin" dedi... Böylece onları yedi gök olmak üzere iki günde yarattı. Herbir göğe... vahyetti. Dünya göğünü süsledi ve korudu  (Fussilet 9-12)

 

.... ve muhakkak Biz genişleticileriz. ..... (Zariyat 47-49)

 

Gövdesiz bitkiler de, ağaçlar da secde ederler...... Yere gelince, onu da oranın yaratıkları için alçalttı. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Samanlı taneler ve hoş kokulu bitkiler de vardır. ..... (Rahman 1-13)

 

Ve sıkıştırılan (bulut)lardan şarıl şarıl bir su indirdik. Onunla tane, bitki ve birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye. (Nebe 6-16)

 

... sonra da yeri yayıp, döşedi. Ondan suyunu ve otlağını çıkardı. Dağları ise sapasağlam dikti. Size ve davarlarınıza .....(Naziat 27-33)

 

Öyleyse insan yediğine bir baksın! ... Biz, suyu bol bol dökeriz. Sonra da yeri gereği gibi yararız. ... taneler bitiririz. Üzümler, sebzeler, Zeytinlikler, hurmalıklar, Sık ve bol ağaçlı bahçeler Meyveler ve otlaklar (bitirdik.) Sizin için de, davarlarınız için ...(Abese 24-32)

 

O ki; yaratıp, düzenleyendir. O ki; takdir edip, yol gösterendir. O ki; mer'alar çıkaran, Sonra .......(A’la 2-5)