SÜNEN EBU DAVUD

Ana sayfa  –  Bablar  –   Numaralar  

 

LUKATA: (Kayıp Eşya)

BİLGİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

 

MESCİD’DE KAYIP ARANMAZ

473 — 1079 — 4490

 

ALİ R.A.’IN BULDUĞU DİNAR’A DAİR HADİS

1714 — 1715 — 1716

 

UBEY B. KA’B R.A.’IN BULDUĞU ALTIN KESESİ VAKASI VE

3 YIL İLAN’A DAİR FARKLI RİVAYETLERİ:

Muhammed b. Kesir rivayeti 

Müsedded rivayeti 

Musa b. İsmail rivayeti

 

BİR ADAM’IN DAVAR VE DEVE Yİ SORMASI VE

LUKATA’NIN BİR SENE İLANINA DAİR FARKLI RİVAYETLER:

Kuteybe b. Said

İbnu’s-Serh rivayeti

Muhammed b. Rafi’ rivayeti 

Ahmed b. Hafs rivayeti

Musa b. İsmail rivayeti

 

İKİ ŞAHİD’E BİLDİR i

 

İŞLEK YERDE  /  HARABEDE BULUNAN EŞYAYA

KOYUN’A DAİR DE FARKLI RİVAYETLER Abdullah b. Amr r.a. hadisi:

Kuteybe b. Said rivayeti  

Muhammed b. El-A’la rivayeti

Müsedded rivayeti

Musa b. İsmail rivayeti

 

FAKİR, DÜŞÜK DEĞERLİ BİR ŞEY BULURSA 

 

HACI’NIN LUKATA’SI

 

İLAN ETMEMENİN CEZASI

 

LUKATA’YA EL KOYMAK

 

TERKEDİLMİŞ HAYVAN’I BULUP AYAĞA KALDIRAN ONUN SAHİBİ OLUR

3524 – 3525 

 

MALINI BULAN

 

ZIMMİNİN LUKATASI