KURTUBİ

BOŞ SÖZ – LAĞV – LEHV VE LAİB

SATRANÇ – ŞARKI - DANS – MÜZİK - OYUN / EĞLENCE –

 

HEVA

KUMAR

 

Lağv'in Anlamı - ilim Adamlarının Lağiv Yemini ile ilgili Görüşleri (Bakara 225)

 

Nefsin Kötü isteklerine Uymanın Sonucu (Maide 30)

 

Zar ve Satranç Oyunları da Haramdır (Maide 90-92)

 

Dünya Hayatının Gerçek Mahiyeti - Dünyada Ahiret için Yapılan işler Oyun ve Oyalanma Değildir (En’am 32)

 

Raks (dans) etmek (İsra 37-38)

 

Şeytanın Sesine Kulak Verenler - Şeytanın Sesi - Çalgı Aletleri, Şarkı ve Eğlence (İsra 64)

 

Mutasavvıfların Bu Ayeti Raks ve Vecdlerine Delil Göstermeleri (Kehf 14)

 

ALLAH kainatı oyun için yaratmadaı (Enbiya 16-18)

 

Lağv (Furkan 72)

 

Dünya hayatı sadece oyun ve eğlencedir, ahiret yurdu ise asıl yurttur (Ankebut 63-64)

 

Hurilerin şarkıları ve ...(Rum 14-15)

 

Kafirler .... eğlendi (Rum 55)     Devam (Rum 56)

 

Boş Sözleri Satın Alanlar - Şarkının Hükmü - Şarkı ile Uğraşmak Sebebiyle Şahitliğin Reddolunacağı ve Olmayacağı Haller - Şarkıcı Cariyelerin Şarkılarını Dinlemenin Hükmü - Boş işleri Satın Alanların Gayeleri (Lukman 6)

 

Bırak onları vaadolundukları günlerine kavuşuncaya kadar dalsınlar, oynasınlar (Zuhruf 83)

 

Biz göklerle yeri ve ikisinin arasında olanları oynayalım diye yaratmadık..... (Duhan 37-39)

 

Yüzler vardır ki; o gün, korkulu ve zelildir. Amel etmişler, yorulmuşlardır. (Ğaşiye 2-3)

 

Orada boş söz işitmezler. (Ğaşiye 11)

 

Ölene Kadar Lüzumsuz Şeylerle Oyalananlar (Tekasur 1-2)