KURTUBİ

HUD (A.S.) ve AD KAVMİ

 

Hud (a.s.)’ın kavmi (ad kavmi)’ne ALLAH’a itaati emri ve sonrası (A’raf 65-69)

 

Devam (A’raf 70-72)

 

Hud (a.s.)’ın Ad kavmine ALLAH’ın buyruklarını tebliği, Ad kavminin onu yalanlaması... (Hud 50-60)

 

Ad kavmi  yüksek yerlerde eğlenmek için koca binalar inşa edip, sapasağlam kaleler yaptılar, zorbalık yaptılar (Şuara 123-140)

 

Hud (a.s.) kavmini ALLAH’tan korkmaya ve kendisine itaate davet etti ve ALLAH’ın verdiği nimetleri hatırlattı. Onlar ise yalanladılar ve helak edildiler (Şuara 123-140)

 

Ad ve semud’a şeytan yaptıklarını süslü gösterdi, onlar ise akıllarını kullanmadı... (Ankebut 38)

 

Ad ve Semud'un Nebileri: ALLAH'tan başka ilah tanımayın dedi, onlar: "Eğer Rabbimiz dileseydi, elbette melekler indirirdi....   -   Ad kavmi büyüklük tasladı ve kendilerinden daha güçlü tanımadılar. Ayetleri bilerek inkar ettiler. ALLAH da üzerlerine uğursuz günlerde ıslıklı bir rüzgar gönderdi (Fussilet 13-16)

 

Ad kavmi ve Ahkaf (Ahkaf 21)

 

Hud'un kavmini ALLAH'a ibadet ve itaate çağrısına karşın Ad'in isyan inkar ve alay ederek karşılık vermeleri, gelen azabı küçümsemeleri ve .... (Ahkaf 22-25)

 

Ad kavminin helaki (Ahkaf 22-25)

 

DEVAM: ALLAH Ad'e de imkanları vermişti, Kulak, göz ve kalpler vermişti. Fakat onlara fayda vermedi. Çünkü ALLAH'ın ayetlerini bilerek inkar ettiler.  ..... (Ahkaf 26)

 

Ad kavmine kısır (hayırsız ve bereketsiz) rüzgar gönderildi. O neye uğradıysa mutlaka onu ufaltıp kül gibi koyuyordu. (Zariyat 41-42)

 

Ad kavmi yalanladı. ... Uğursuz, sürekli bir günde sarsar bir rüzgar ..... İnsanları koparıp atıyordu. ....(Kamer 18-22)

 

Semüd ve Ad, kalpleri dehşetle ürperteni (Karia'yı) yalanladılar. (Hakka 4)

 

Ad ıslıklı ve azgın bir fırtına ile helak edildi. ... yedi gece ve sekiz gün ....(Hakka 6-7)

 

Görmedin mi Rabbinin nasıl ettiğini Ad kavmine? ... (Fecr 6-7)

 

Onlar ki, memleketlerde azgınlık etmişler, fesadı arttırmışlardı. ... Rabbin de onların üzerine bir azab kamçısı yağdırdı. (Fecr 11-13)