GÜNAH - TEVBE

 

Büyük Günah

 

Tevbe Hakkında

Şirk

İçki

Yalan

Zina

 

Gıybet

 

 

KURTUBİ’DE

 

Peygamberler Küçük Günah İşler mi? (Bakara 35)

 

"Günahlar" Anlamına Gelen "Hataya'' (Bakara 58)

 

Kötülükleriyle Kuşatılanlar (Bakara 81-82)

 

Bilerek günah işlemek... (Bakara 209)

 

İçki ve Kumarın Büyük Günahı - içki ile Kumarın Günahı Faydalarından Büyüktür (Bakara 219)

 

Riba'nın Haram Oluşu ve Kapsamı - Faizcilik Büyük Günahlardandır - Tevbe Edenler Ana Mallarını Alabilirler - Haram Mal ve Helal Mal Birbirine Karışırsa (Bakara 275 - 279)

 

Günahları Bağışlayan Yalnız Allah'tır - Çeşitli Günahlardan Tevbe Şekli - Günahını Hatırlamayan ve Bilmeyen Kimsenin Tevbe Etmesi (Al-i İmran 135)

 

Büyük Günahların Mahiyeti ve Buna Dair Görüşler - Günahtan Kaçınmanın Mükafatı (Nisa 31)

 

Hata yada günahını başkasına yüklemek (Nisa 111-112)

 

Zorunluluk Halinde Bile Günaha Meyledilmez (Maide 3)

 

Günahı ilk Olarak işleyenlerin Durumu (Maide 30)

 

Nice Nesillere bol ni’met verildiği halde günaha devam ettiler ve helak edildiler  (En’am 6)

 

Açık yada gizli günah kazanan cezayı hak eder (En’am 120)

 

İyilik için on kat ecir, günah ise bir seyyie... (En’am 160)

 

Kimse başkasının günahını yüklenmez (En’am 164)

 

Günahlar kazanmış, şirk işlemiş’in akibeti (Yunus 27)

 

Fakirlik Korkusuyla Çocukların Öldürülmesi - Büyük Bir Günah (İsra 30-31)

 

Peygamberlerin işledikleri Hatalar ve Günahlar Onları Mertebelerinden Düşürecek çapta Değildir - Söze Peygamberlerin Hatalarını ya da Yüce Allah'ın Müteşabih Vasıflarını Zikrederek Başlamanın Hükmü - Atamız Adem'i Hatası Dolayısıyla Ayıplamak (Ta-Ha 120-122)

 

Günah işleyenler Kaderi Delil Gösterebilirler mi? (Ta-Ha 120-122)

 

Herkesin Kazandığı Günah Kendisinindir (Nur 11-22)

 

... günahlardan tevbe edenin günahları sevaplarla değiştirilir.(Furkan 70)

 

Müslüman’ın günahını yüklenmeyi teklif eden Kafir... (Ankebut 12-13)

 

Kıyamet günü; Günah yükü olan akraba bile olsa başkasının günahını taşımaz (Fatır 18)

 

Büyük Günahlar ve Hayasızlıklar (Şura 37)

 

Lemem (küçük günahlar) (Necm 31-32)

 

Yük taşıyıcı hiçbir kimsenin başkasının (günah) yükünü yüklenmeyeceğini; İnsan için kendi çalıştığından başkasının olmadığını;  ..... (Necm 36-42)

 

Günah rızkı engeller (Kalem 28-32)

 

Bir Takım Günahların ve Eksik ölçüp Tartmanın Cezaları (Mutaffifin 1-3)