YALAN

 

En büyük günahlardandır.

 

 

KURTUBİ TEFSİRİNDE:

 

Bile Bile Allah'a Karşı Yalan Söylemek (Al-i İmran 75)

 

Yalan Dinleyenler (Maide 42)

 

Münafıkların Yalancılıkları (Tevbe 74)

 

Dini yalanlamak öteden beri devam eden bir kafir davranışıdır (Yunus 39)

 

Bu gün yalanladığı halde ileride iman edeck olduğu gibi küfründe inad edeceklerde vardur. Hepsini ALLAH biliyor (Yunus 40)

 

Yalan Rüya Tabir Edilirse (Yusuf 41)

 

ALLAH'a Yalan Uydurarak, Kendiliklerinden Helal ve Haram Koyanlar - Helal ve Haram Kılma Yetkisi (Nahl 116-117)

 

Dış Görünüşü itibariyle ibrahim (a.s.)’ın Yalan Söylediği Kabul Edilen Sözlerinin Anlamı –

 

Yalanın Mahiyeti (Enbiya 62-63)

 

Yalan Şahitlik ve Yalana Tanık Olmak - Yalan Şahitliğin Hükmü (Furkan 72)

 

Şeytanlar yalancı günahkarların üzerine iner, onlar şeytanların yalanlarını... (Şuara 221-223)

 

Medine'de Yalan Haber Yayan Münafiklar - Böyleleriyle Çarpışmanı Emrederiz - Yalan Haber Yaymanın Cezası - Lanete Uğramışlar Olarak - Allah'ın Sünneti (Ahzab 60-62)

 

Çok yalancı ve çok günahkar olan her kimsenin vay haline! (veyl) ,  O Allah'ın ayetleri kendisine okunurken işitir de, sonra onları işitmemiş gibi büyüklük taslayarak ısrar eder. (Casiye 7-8)

 

Sözünü, Dediğini Yerine Getirmeyenler  -  Kişinin Yapmadığı ve Yapmayacağı Şeyleri Söylemesi  -  Yapmayacağı Şeyi Söylemenin Vebali (Saf 2-3)